วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ถ้าใช้คลื่นสัญญาณไปในทางที่ผิด อาจต้องโทษตามกฏหมาย

ก็ในเมื่อบริษัทนี้สามารถเทกออฟได้ เริ่มทำเงิน ทุกอย่างเป็นไปตาม นโยบายและการวางแผน
นายก็ยังบุกต่อไป เพือให้ขยายออกตามเงิอนไฃการตลาด ออร์เดอร์ มา โปรดักต!ม่มีที่ติ หุ้นส่วนพอใจ
แค'รู้เลา ๆ ว่านายเตรียมส่งไปเกิดอย่างเป็นทางการ เธอเกิดอาการ ลังเล สารภาพว่าไมพร้อม กลัว ไม1มั่นใจ ขออยู่เป็นเลขาฯ อย่างนี้ต่อไป ยัง ไม่อยากเกิด ยังไมอยากเป็นตัวของตัวเองขนาดนั้น ถ้าไม่มีนายยืนอยู่ข้าง หลังแบบที่เป็นอยู่นายว่า เอ่ยคิดมาก ยังไงก็ไม่คิดจะปล่อยเป็นศิลปินเดี่ยวหยั่งที่ คิดหรอกน่า มันก็ยังต้องรับผิดชอบบริษัทนี้ในฐานะกรรมการผู้จัดการอยู่ดี ไมได้หนีหายไปไหนแต่เอาเหอะ ไหน ๆ ก็ไหน ๆ แล้ว เธอไม่เคยรู้หรอกว่า แผนของ นายนั้นคืออะไร เงื่อนไขของนายเป็นยังไงนี่คือแผนการวางตัว ให้ความรับผิดชอบไวให้เสร็จสรรพ ไมใช่แต่ เธอคนเดียว เห็นหรือไม่ว่าในแต่ละตำแหน่งหน้าที่ได้วางไว้หมดแล้ว ทุก คนก็ไปได้ดี ทำหน้าที่ได้โอเค มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท นายคือคนที่อยู่เบื้องหลัง คอยแบกอัพ จนกว่าทุกคนจะบินได้โดย ไม่ต้องมีนายเวลาในสัญญาการว่าจ้างบริหารหมดไปแล้ว นี่ก็ต่ออายุมาอีกหนึ่งปี เงื่อนไขหลาย ๆ อย่างทางการเมืองภายใน และการที่นายไม,ต้องการยืด อายุอีกต่อไป ดักฟังข้างห้อง ด้วยเหตุผลส่วนตัวที่มีจึงพยายามสร้างลูกน้องหลาย ๆ คน ทั้งเก่าและใหม่ ให้สามารถทำ หน้าที่แต่ละจุดให้ได้ ด้วยจุดยืนที่ว่าก่อนจะจากที่ไหนไป ต้องแน่ใจว่าทุกอย่างเรียบร้อย กิจการดำเนิน ไปได้อย่างดี เหมือนเมื่อตอนที,อยู่ไม1ใช่ว่าเมื่อจากไปแล้วทุกอย่างล่มสลายมีปัญหา นั่นแปลว่าบริ- หารไม่เป็น สไตล์น่าเกลียด คิดรวบอำนาจแล้วรู้อยู่ผู้เดียวก่อนไปจึงต้องติวเข้ม ดักฟังไร้สาย ฝึกทุกคนที่เป็นคีย์ให้สามารถรับผิดชอบงาน แทนนายได้ แล้วจึงค่อยไปแล้วจึงค่อยไป ต้องหมายความว่า การลาจากนั้นเพอร์เฟิกต์ ไม่ใช่ การทิ้งระเบิดเวลาไว้ หรือทิ้งขยะให้คนอื่นมากวาดเก็บณ เวลานี้ ได้ส่งเธอถึงที่หมายปลายทางที่วางไว้แล้ว เธอจงเดินไป เถอะ ความสำเร็จรออยู่ข้างหน้าแล้ว เข้มแข็งและอดทนไอ้การทำทีว่าหาเลขาฯ ใหม่นั้น ก็เพื่อไมให้ใครอ่านออกเท่านั้นแหละ และก็เพื่อบีบให้เธอต้องไปตามทางที่กำหนด แบบเข้าใจกันทุกฝ่าย เธอร้องไห้ แต่รีบเช็ดนํ้าตา แล้วพูดสั้น ๆ ว่า เข้าใจนายค่ะ เครื่องดักฟังในรถยนต์  ลังจากการลาด้วยสัญญาที่สิ้นสุด ก็เป็นวาระที่ตัว เองหยุดพักผ่อนลักพัก เพื่อเตรียมตัวเตรียมใจลุย ต่อไป ขอยืดเวลาเริ่มต้นใหม่ลักนิด ให้รางวัลกับตัว เองด้วยการพักผ่อนซะบ้าง เป็นการชาร์จแบตเตอรี่ ไปด้วยในตัว

เครื่องดักฟัง

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

อย่าปล่อยให้แฟนนอกใน ด้วยเครื่องดักฟัง

ข้าพเจ้าเซื่อแน่ว่าความทุกข์ของครอบครัวและความทุกข์ยองมนุษย์ส่วนมากมาจากการที่ไม่ได้นิกถีงข้อผูกมัดเมื่อเราเอ็นซื่อเพิอสิงที่เราคิดว่า จะให้ประโยชน์แก่เรา ข้าพเจ้าหมายถึงแง่ต่างๆในชีวิตของเรา เซ่น การ ยืมเงิน การเอ็นสัญญาทุกชนิด วงจรดักฟัง  การร่วมหุ้นในการทำอะไร มีคนหลายคน ที่ชอบร่วมหุ้นทำอะไรกับผู้อื่นมาก คนพวกนี้เข้าร่วมในสิงเหล่านี้ง่ายเหมีอน การจำนองสิงของ แม้แต่การแต่งงาน เป็นการง่ายมากที่จะเซ็นร่อ ที่จะรับ ที่จะตอบรับ ที่จะผูกมัดตัวเอง ในการทำอะไร แต่อาจจะเป็นการยากจะทำให้สำเร็จ จะต้องใช้เวลานาน แสนนานที่จะไต้รับผลตอบแทน ที่จะเศร้าโศกและเสียใจและสำนีกในความผิด เป็นการง่ายที่จะเช้าไปส่การมีช้อผูกมัดแต่บางครั้งเป็นการยากเหลิอเกินที่ทำ ให้สำเร็จ และบ่อยคเงที่เรามักจะพบความเพลิดเพลินที่เราเสาะแสวงหาโดย การมีช้อผูกมัด แต่สีงที่ไต้โม่มีอะไรเลยนอกจากภาพลวงตา เรามักจะทำ ตามผู้อีน มักจะตามแฟชั่น และมักจะติดยึดกับตัวเอง มีช้อผูกมัดและมีการ ตัดสีนใจแบบสายตาที่ไม่ไกลก็เพึ๋อจะแข่งหรีอไปให้ทันผู้อื่น เราจะไม่คิดมอง ไปให้ไกลกว่าช่วงเวลาที่เป็นอยู่ และไกลไปกว่าความสนุกสนานที่กำลังได้ รับในทัจจุบัน มองไปส่คุณค่าและการประยุกต์ใช้สีงต่าง ๆ ไปยู่วันเวลาที่'จะ มาหาเราในอนาคต ดักฟังระยะไกล  และไปส่หนี้สินที่เราจะต้อง'ใช้ และค่าใช้จ่ายที่เราจะ ต้องจ่าย เราต้องพิจารณาช้อผูกมัด การเช้าไปร่วมในการทำอะไรกับผู้อื่น เวลาหรีออะไรก็ตามแต่ที่จะต้องอุทิศ เพิอที่เราจะทำสีงใดสีงหนื่ง เพราะสีง ที่เรากระทำจะเป็นช้อผูกมัดตัวเรา ไม่ว่าจะผ่านไปนานลักเท่าไรเราควรจะเช้าใจช้อผูกมัดที่เราเช้าไปมีส่วนอย่างซัดเจน จงมองซ็วิต และพิจารณาช้อผูกมัดทั้งหมดอย่างระมัดระวังและอย่างมีเหตุผล จงค่อย ๆ พิจารณาก่อนที่เซ็นร่อและประพฤติตัวเหมีอนกับกุ้งในหม้ออบเป็นการง่ายที่จะมีช้อผูกมัดแต่อาจจะไม่ง่ายที่จะทำให้สำเร็จ และ ช้อสำคัญบางครั้งอาจจะหาทางออกไม่ได้เลยครั้งหนั้งขณะที่องค์สมเด็จพระสัมมาส้มพุทธเจ้าทรงสอนธรรมะแก่ ประซาซนในหมู่บ้านเลก ๆ อุปกรณ์ดักฟัง  แห่งหนื่ง ทรงหยิบก้อนกรวดสินั้าตาลออกจากย่าม พร้อม'ทั้งตรัสว่า “ก้อนกรวดทอนนี้คือครู'ยองอาตมา,,โดยวิธีการกล้ำสัญญาณ พระองค์ทรงอธิบาย ว่าวันทั้นทั้งวันขณะเสด็จพระราซดำเนินไปตามทางเดิน พระองค์ไม่ได้ทรง สังเกตความงามสองข้างทางเลย จนกระทั้งก้อนกรวดเล็ก ๆ เข้าไปในฉลอง- พระบาทหนังสานโปร่ง ดอนนั้นพระองค์จำเป็นต้องหยุดเพื่อก้มลงหยิบก้อน กรวดออกจากฉลองพระบาท ขณะนั้นเองได้ทรงสังเกตเห็นสีฟ้าของท้องฟ้า  เครื่องดักฟังราคาถูก ความงามยองด้นไม้ กล็นหอมของดอกไม้สองข้างทาง แม้แต่สิอันสดใสของ ผิเส์อ พระองค์ตรัสว่า “อาตมาเดินฝานความงามมามากมายแต่ไม่ได้สังเกต ความงามนั้นเลยจนกระทั่งก้อนกรวดเล็กเข้าไปในรองเท้าเลยต้องหยุด นี่คือความเขลายองมนุษย์มนุษย์มักจะถูกสอนจากความทุกข์ ความเจ็บ ปวดมากกว่ากฎเกณฑ์หรือคำทั่งสอน,,


เครื่องดักฟัง

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ภายในเครื่องดักฟังล้วนมีแผงวงจรต่างๆ ที่สามารถเกิดระเบิดขึ้นได้ ตอนจบ
8.    หลังจากทะเลาะกันแล้ว เขาเป็นฝ่ายโทรศัพท์ขอโทษคุณก่อนใช่
9.    เขาคิดจะแนะนำบิดามารดาของเขาให้คุณรู้จักหรือไม่?
10.    เมื่อคุณพูดถึงคำเล่าลือของผู้ชาย เขาจะโกรธทันทีใช่ไหม?
11.    ขณะนัดพบ  ดักฟังโทรศัพท์มือถือ ถ้าหากมีเพื่อนเข้ามารบกวน เขาจะวุ่นวายใจใช่ไหม?
12.    เขารู้ว่าคุณไม่ชอบทานอะไรหรือไม่?
13.    ขณะที่เขาไปทัศนาจรเขาจะโทรศัพท์หรือส่งจดหมายถึงคุณหรือไม่?
14.    เขาพูดถึงความฝันในอนาคตกับคุณบ่อยๆ ใช่ไหม?
15.    หลังจากนัดพบกันแล้วเขาจะล่งคุณกลับบ้านใช่ไหม?
16.    เขาจำวันเกิดของคุณได้หรือไม่?
17.    ขณะพบกับเพื่อนของเขา เขาจะแนะนำให้คุณรู้จักหรือไม่?
18.    ขณะที่คุณนอนพักอยู่ที่บ้านเพราะเป็นไข้หวัด เขาจะรีบมาเยี่ยม คุณใช่ไหม?
19.    เมื่อเขาเห็นคุณพูดคุยกับผู้ชายคนอื่นๆ เขาจะสอบถามความ สัมพันธ์ของพวกคุณหรือไม่?
20.    แม้ว่าจะไม่สนิทสนมกับคุณมากเท่าไหร่ แต่เขาก็คิดอยากมีเพศ สัมพันธ์กับคุณใช่ไหม?
21.    เขาไม,พูดถึงข้อบกพร่องของเพื่อนคุณใช่ไหม?
22.    ขณะที่คุณเดือดดาลเพราะความล้มเหลว เขาจะอดทนไม่โกรธคุณ?
23.    เมื่อเขามีความทุกข์ยาก เขาจะปรึกษาหารือกับคุณใช่ไหม?
24.    เขาเคยพูด ดักฟังภาษาอังกฤษ ข้อบกพร่องของคุณให้คนอื่นฟังหรือไม่?
25.    ถ้าหากคุณขาดการติดต่อกับเขาหลายวัน เขาจะเป็นห่วงว่าเกิด อะไรขึ้นกับคุณใช่ไหม?
26.    เมื่อเขามีเรื่องสบายใจเขาต้องเล่าให้คุณฟังใช่ไหม?
27.    เมื่อเขาเห็นสีหน้าของคุณ เขาทราบทันทีว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่?
28.    คุณเพียงแต่ขอโทษเขา เขาจะยิ้มออกทันที?
29.    เขาคิดจะสอนสิ่งที่เขาชอบให้กับคุณ?
30.    ขณะที่คุณเผชิญกับวิกฤตการณ์ เขาจะกังวลใจคล้ายกับว่าเป็น เรื่องตนเอง?
31.    เขาจะส่งของ เครื่องดักฟังในรถยนต์ ขวัญให้คุณด้วยความระมัดระวังใช่ไหม?
32.    ไม่ว่าเรื่องอะไรเขาต่างไม่เคยปิดบังคุณเลยใช่ไหม?
33.    เขามัดพบคุณบ่อยๆ ใช่ไหม?
34.    เขาจะฟังคุณบ่นโดยไม่พูดตอบโต้ใช่ไหม?
35.    ขณะที่ชายอื่นประเมินค่าคุณตา เขาจะโกรธใช่ไหม?
36.    ขณะเดินเขาจะเดินให้สอดคล้องกับความเร็วของคุณใช่ไหม?
37.    เขาไม่สนใจความเคยชินที่ไม่ดีของคุณใช่ไหม?
38.    เขาเคยไปทัศนาจรกับคุณใช่ไหม?
39.    ขณะที่เขาไปบ้านคุณ เขาจะพูดคุยกับคนในครอบครัวของคุณ ด้วยความสนิทสนมใช่ไหม?
40.    เขาจะดีใจกับประสบการณ์ใหม่ๆ ของคุณใช่ไหม?
41.    เขาสนใจความคิดเห็นของเพื่อนๆ ของคุณซึ่งมีต่อเขาใช่ไหม?
42.    เมื่อเขาได้เห็นหรือได้อ่านเรื่องราวที่สนุกสนาน เขาจะแนะนำให้ คุณอ่านใช่ไหม?
43.    ขณะมัดพบแม้ว่า ดักฟังราคาถูก คุณจะไปสายมาก เขาก็ไม,โกรธใช่ไหม?
44.    เมื่อคุณกระทำหรือพูดในสิ่งไร้เหตุผล เขาจะตำหนิคุณตรงๆ ใช่ไหม?
45.    เขาจะบอกสภาพทางเศรษฐกิจของเขากับคุณใช่ไหม?
46.    แม้ว่าจะอยู่ห่างกันคุณก็สามารถรู้สึกว่าเขาจ้องมองคุณใช่ไห

เครื่องดักฟัง

วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ขั้นตอนการกระกอบเครื่องดักฟังที่มีขนาดเล็ก ตอนที่ 2

ผลแล้วล่ะก็ จะเป็นประโยชน์ต่อเขาอย่างมาก เขาจะไม่เชื่อใคร ไม่โดนใครหลอกเอาง่ายๆ ทุกสิ่งทุกอย่างต้องพิสูจน์ ตรวจสอบเต้ ลูกที่ยังเล็กนั้นอาจจะยังมีนิสัยที่เอาแต่ใจตัวเอง จน บางครั้งอาจทำผิดโดยมิไต้ตั้งใจ  พ่อแม่จึงต้องคอยชี้แนะ ถูกผิด เป็นอย่างไร อะไรควรทำ อะไรไม่ควรทำ พ่อแม่ต้องคอยแนะแนว เด็กจะไต้รับรู้ว่าสิ่งใดที่ทำไต้สิ่งใดที่ทำไม่ไต้เมื่อทำสิ่งที่ทำผิดอีก ก็จะไต้รู้ว่าไม่ควรทำอีก
พ่อแม่ต้องเปิดโอกาสให้ลูกไต้พูดไต้แสดงความคิด นไม่ควรใช้คำพูดที่ว่า โตมาก่อน อาบนั้าร้อนมาก่อน” ลูกๆ ต้องรับฟังเพียงอย่างเดียว ใส่ใจในความคิดเห็น ความรู้สึกของลูก จะไต้รับรู้เรื่องราวต่างๆ ของลูกไต้อย่างใกล้ชิด ช่วยให้ลูกมี ความมั่นใจในตัวเอง แม้บางครั้งความคิดความอ่านของลูกอาจ จะฟังดูไม่เช้าทำ แต่ก็ไม่ควรไปปิดกั้นจินตนาการของเขา เพียง แค่คอยรับฟัง และชี้แนะบ้างในบางครั้งบางคราวที่ลูกตัดสินใจ ทำผิดพลาดไป เพื่อว่าครั้งต่อไปจะไต้ตัดสินใจไต้ถูกและดีชี้นคุณกำลังเศร้าโศกเสียใจอยู่หรอเปล่า ไม่ว่าคุณจะเศร้า เพราะสาเหตุใด จะเพราะสูญเสียคนรัก ของรักหรือผิดหวัง ไม่ได้สิงที่ องคอมพิวเตอร์แผงวปรารถนาก็แล้วแต่ ขอให้คุณระบายอารมณ์เศร้าออกมาให้มากที่สุด อยากร้องไห้ก็ร้องเสียให้พอ อยากบอกความทุกข็ในใจกับใครก็จงพูด ออกมา หรือจะเขียนเป็นจดหมาย เป็นบันทึก หรือเป็นบทกลอนก็ได้ สุดแต่ว่าคุณจะถนัดอย่างไหน การระบายความเศร้าออกไป จะช่วย ให้คุณรู้สึกสบายใจขึ้นนอกจากนี้  เครื่องดักฟังไร้สาย การจมอยู่กับความเศร้า ไม่สนใจดูแลตัวเอง ไม่   กินข้าวกินปลา เอาแต่เก็บตัวยู่ตามลำพัง ฟังแต่เพลงเศร้าๆ ก็ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้น มีแต่จะยิ่งทำให้ตัวเองทรุดโทรมลง จนอาจถึงขั้น เจ็บป่วยได้ ขอให้คุณแข็งใจลุกขึ้นทำกิจวัตรประจำวันอย่า'ทตัม พยายามกินอาหาร เพื่อให้ร่างกายแข็งแพยายาม‘ผินใจทำงานจะ อย่าอ่อนไทกบดวามเปลี่ยนใจขรงเป็นงานบ้าน งานอดิเรก หรืองานอาชีพก็ได้ งานจะช่วยหันเห  ดักฟังขนาดเล็ก ความ สนใจของคุณไปเสีย จากความเศร้า และงานยังจะช่วยให้คุณ เห็น คุณค่าของตัวเอง ที่มีต่อคนอื่นด้วยโดยเฉพาะงานกุศล หรืองาน ช่วยเหลือผู้ทุกข์ยาก จะทำให้คุณเลิกสงสารตัวเอง เลิกหมกมุ่นกับ ความเศร้าได้อย่างวิเศษ แต่ถ้าคุณหรือคนใกล้ชิด มีอารมณ์เศร้าอยู่ เป็นเวลานาน และมีความคิดอยากตาย จะมัวรีรอชักช้ากับสิ่งที่กำลัง จะตัดสิน แต่หยุดคิดนิดหนึ่งว่า หากเราทำไปแล้ว มีอะไรดีบ้าง มีใคร เสียใจกับสิ่งที่เราทำบ้าง อย่าเอาอารมณ์ของความเศร้ามาตัดสินชีวิต ตัวเอง และขอให้รู้ไว้ด้วยว่า ชีวิตเรามีค่ามากกว่า คำว่าเสีย

เครื่องดักฟัง

วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2558

การใช้คลื่นสัญญาณไปในทางที่ผิดเพื่อทำการทุจริต

เมื่อชื่นชมเด็กที่ทำดี ก็ต้องทำเป็นไม่สนใจเด็กที่ทำ ไม่ดี เช่น ชอบเขี่ยอาหารในจานเล่นและไม่ยอมทานอาหาร หรือ ร้องไห้โยเยกวนแม่ที่กำลังสาละวนอยู่กับการทำอาหารในครัว เป็นต้น มีท่าทางที่ขึงขัง จริงจัง มีคำพูดที่หนักแน่นขัดเจน ใน การให้คำแนะนำ และในบางครั้งจำเป็นต้องจูงมือเด็กให้ไปทำ สิ่งที่จำเป็น เพราะเด็กนั้นอาจมีสมาธิสั้น การลงโทษ ควรเป็นวิธีสุดท้ายที่พ่อแม่จะเลือกใช้ และไม่ควรลงโทษด้วยวิธีการที่รุนแรงจนเกินไป ต้องคิดเสมอว่า แค่ต้องการตักเตือนเท่านั้น ไม่ไต้ลงโทษเพื่อระบายอารมณ์ของ พ่อแม่ อาจลงโทษด้วยการว่ากล่าวตักเตือนหรือหักค่าขนม แยกให้ไปอยู่ตามลำพัง แต่ไม่ไต้เป็นการกักขัง การดีนั้นควรใช้ ให้น้อยที่สุดและไม่ควรรุนแรง เพราะถ้าตีบ่อยๆ และรุนแรงอาจ ทำเด็กเก็บกด และกลายเป็นคนก้าวร้าวไต้ ที่สำคัญที่สุด เด็ก จะคิดว่าพ่อหรือแม่ไม่รัก ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างกันแย่ลง  ดักฟังใส่ถ่าน เมื่อทารกน้อยลืมตาขึ้นมาดูโลกนั้น อาจสร้างความ กังวลใจให้กับพ่อแม่มือใหม่ได้ไม่น้อย ด้วยความไม่รูไม่เคย เจอะเจอกับปัญหาในการเลี้ยงลูมาก่อน ดังนั้นการเตรียมตัวให้ พร้อม จะช่วยทำให้การเลี้ยงลูลูกกลายเป็นเรื่องง่าย ไม่ยากเย็น อีกต่อไปแม่ควรมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีพลานามัย สมบูรณ์ ออกกำลังกายอย่างสมาเสมอ กินอาหารที่มีประโยชน์ ถูกหลักอนามัย สำหรับแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่นั้น ควรดื่มนํ้าให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายคือวันละประมาณ8-10 แก้ว หลีกเลี่ยงยาเสพติดทุกชนิด การมีสุขภาพจิต สุขภาพ ร่างกายที่สดใสแข็งแรงสมบูรณ์นั้น มีส่วนสำคัญอย่างมากใน การเลี้ยงดูลูกตัวน้อยของคุณเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ดีแท้และแน่จริง ผู้เชี่ยวชาญพูด ตรงกันว่า นมแม่นั้นดีมีประโยชน์ เป็นแหล่งอาหารที่มีคุณค่า มากที่สุด มีสารอาหารที่มีความจำเป็นน่วย SI หน่วย และเหมาะสมกับทารกน้อย ปลอดภัย ห่างไกลจากสารเคมีปนเปีอน นมแม่นั้นยังช่วยสร้าง ภูมิคุ้มกันให้กับทารกได้อย่างดีเยี่ยมการที่ทารกได้กินนมแม่นั้นจะช่วยให้สมองมีการพัฒนา- การที่ดีขึ้น ดีกว่าทารกที่ไม่ได้กินนมแม่  เครื่องดักฟังภาษาอังกฤษ มีผลงานการวิจัยจาก นักโภชนาการรองรับ ชัดเจน และการอุ้มลูกแนบอกนั้นยัง เป็นการส่งผ่านความรัก  ดักฟังราคาถูก ความอบอุ่น ในสายใยสายสัมพันธ์จาก แม่ไปสู่ลูกได้เป็นอย่างดี ควรให้ลูกกินนมแม่ อย่างน้อย 6 เดือน จึงจะได้ผลดี มีประโยชน์สูงสุดต่อลูกน้อยในแต่ละมื้ออาหารนั้นลูกน้อยควรได้รับสารอาหารที่ ครบถ้วนสมบูรณ์ เหมาะสมตามวัย ของลูก พ่อแม่ควรเลือก ดักฟังไร้สาย   อาหารในแต่ละมื้อให้แตกต่างกัน เพื่อที่ลูกน้อยจะได้รับสาร อาหารที่หลากหลายไม่ชํ้าซากจำเจ ที่สำคัญควรมีผัก ผลไม้ และโปรตีน เป็นส่วนประกอบในแต่ละมื้อ ควรหลีกเลี่ยงอาหาร ที่มีนั้าตาล เกลือ และไขมันมากๆ การใส่ใจในการคัดเลือก คัดสรรอาหารในแต่ละมื้อ สามารถช่วยดูแลเรื่องสุขภาพได้ อย่างไม่น่าเชื่อ

เครื่องดักฟัง

วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2558

อุปกรณ์ช่วยฟังสำหรับคนหูตึง และวิธีการใช้งาน ตอนที่ 2

ก่อนหน้านั้นไม่กี่ปี ผมล้กับปลาช่อนตัวหนึ่งเกือบชั่วโมงกว่าจะ เอามันอยู่ ปลาช่อนตัวนั้นใหญ่มากครับพอๆ กับฃานี่แหละ ดูๆ จะเป็น โคตรปลาช่อน ปูปลาช่อนนี่น่ะ แล้วนํ้าก็สูงขนาดหน้าแข้ง เราปลุก ปลํ้ากันจนเหนื่อยกว่าผมจะตีได้ ปิอกเดียวภาพของปลาช่อนมันผุดขึ้น มาเอง เห็นชัดเจนเลยตอนผมถูกเตะแล้วผมก็หมดสติไป!พอหมดสติไป เครื่องช่วยฟังคล้องหู  ตอนนั้นกะโหลกคืรษะมันแตก มันยุบแล้วไป กดประสาทมือเท้าทำให้มือลันเท้าลันตลอดเวลา ผมจำได้คลับคล้าย คลับคลารู้สึกเหมือนครงหลับครงตื่น เดี๋ยวไปเดี๋ยวกลับ เพื่อนต้อง ตบหน้าผมแรงๆ เวลาจะหลับผล็อยลงไป ยังนึกว่ามันตบหน้าทำไม มีเรื่องโกรธเคืองอะไร ช่วยฟังหูตึง  แต่ที่จริงเขาตบให้เราคืนสติ หมอก็ผ่าตัด ผมก็ หมดสติไป 2 วันวันหลัง ผมทราบจากหนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวว่าผมตาย ตอนนั้นอายุ 25 ผมเกิดวันที่ 5 ธันวาคม ปี พ.ศ.2471 เบญจเพสพอดีนายอำอปชา ลาภานันต์ เล่าว่า เมื่อท่านทิ้เนขึ้นมาต้องอยู่ รักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬาฯ ร่วมปีจึงออกจากโรงพยาบาลไต้ ท่าน บอกว่าหัวของผมมีแต่หนังใม่มีกะโหลก เพราะหมอฝาตัดเอาชิ้น กะโหลกที่แตกทิ้งไป หัวก็ม เวลาหายใจเข้าหายใจออกมันก็ยุบก็ พองเหมือนสมองเด็กอ่อน ผมก็มาปรึกษาคุณหมอว่าไม่ไหวละถ้าอยู่ อย่างนี้ผมไม่อยากอยู่ คืออยู่อย่างทุพพลภาพอย่างนี้อย่าอยู่ดีกว่า ก็เลยถามหมอว่าจะทำใหม่ให้ดีกว่านี้ได็ไหม หมอบอกว่าจะทำก็ได้’' พออีกปีถัดมานายอำ๓อปชาก็เข้าโรงพยาบาล ให้หมอผ่าตัดเยื่อแก้วหูเอากระดูกซี่โครงไปเลรมแทนกระดูกกะโหลกดีรษะที่ผ่าตัดทิ้งไปครั้งนี้นมีการฝาตัด 3 ราย รายหนึ่งเป็นได้ติง อีกรายเป็น กระเพาะอาหาร รายผมหนักกว่าเพื่อนคือฝาตัดกะโหลกกับซี่โครง ทุกรายนอนเรียงกัน ผมแทบจะทนไม่ไหว ไม'วันแรกก็วันที่ 2 ตายไป ทีละคน ส่วนผมหมดสติไปผมมีความประหลาดใจอยู่อย่างหนึ่งคือ ขณะผมปวดจนเกือบ ทนไม่ได้มันจะมีเสียงกระซิบที่หูว่า ช่วยฟังไร้สาย  ‘พรีงนี้จะดีกว่าวันนี้' คล้ายๆ จะบอกให้ผมอดทนไว้เสียงกระซิบนี้จะบอกตลอดเวลา ความเจ็บปวดรวดร้าวสุด พรรณนา นัยน์ตาผมลืมด้างไม่กะพริบทิ้งวันทิ้งคืน บวมหมดทิ้งใบ หน้า ใครมาเยี่ยมไปเ[จักจนหมอต้องสะกดจิตบังคับ กว่าสุกนัยน์ตา จะกลอกกลิ้งได้ก็ใช้เวลาอยู่นานคุณหมอที่ผ่าตัดคือ คุณหมอลมาน มันตราภรณ์ ซึงนายอำ๓อ


เครื่องช่วยฟัง

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ควรใส่หมวกที่คลุมหูเวลาเล่นน้ำเพื่อป้องกันการน้ำเข้าหู

กันอยู่นั้น สมัยพ่านไม้ เมืองเดิม ก็มื เซ่น ตอนที่พันจบ นายพุฒ จีบแม่หญิงบัวเผื่อน ข้างทางแพร่งหน้าบ้าน ขุนรามเดชะ ที่พ่านเขียนว่า ขาดคำพันจบ บัวเผื่อน ก็ใจคอหวาดไหวยิ่งขึ้นกว่าเก่า เพราะเขาประคองมือ ชุดเครื่องช่วยฟัง ไปกอดไว้ แม้จะบอกเขาหรือวอนว่าผัดผ่อนอย่างไร อีก จักบ่ายเบี่ยงสะบัดมือ ก็หาอาจพ้นไปได้ไม่ เพราะ กิริยานั้นกลับจักเหมือนยิ่งยุนํ้าใจให้บุรุษแรงกล้าด้วย เสน่หา จนลืมคำตัวที่กล่าวไว้เองว่า สถานใกล้ทาง แล้วก็ได้ยินแต่เสียงร่วนสำรวลอยู่ด้วยกันนี่แหละ ขุนจำ พ่าน บัวเผื่อนแม่ปล่อยตัวให้เขาลวนลามได้ แม้แต่ข้างทางหลวงดังกล่าว พันจบ นายพุฒจีงไป นินทา'ให้พันฤทธิ้ เพื่อนฟังในกลางทัพเจ้าพระยา กำแพงเพชร ณ  กลางทุ่งชายเคืองว่าบัวเผื่อนแม่ ข้าหลวงกระนั้นหรือ ข้าพเจ้าคงผูกพันเสน่หาแม่ถึง ออกเรือน ให้เป็นแม่เหย้าเอกภรรยาสิบไปกระนั้น หรือ เออ! พันฤทธิ้เอ๋ย แน่ะ ข้าพเจ้าจักบอกแต่โดย  ตรงมิอำพรางเพื่อน คือว่า เมื่อพ่านแนะอิสตรีผู้นี้แก่ ข้าพเจ้า แลโดยรูปโฉมดักดิ้นางก็พึงใจแก่เราอยู่ เพราะคาดว่าเสมอแม่เรไร กระทั่งใกล้ชิดสนิทกันได้ เห็นนิสัย แลอ่านใจแม่ดั่งอักษรเขียนแล้ว พันจบก็ ละอายแก่พ่านนักด้วยบัวเผื่อนแม้จะสูงโดยสถานอื่น ทั้งตระกูลแลดักดิ้สมบัติหญิง มิได้กี่งของแม่เรไรท่าน เลยหากจะเปรียบกล่าวด้วยลักษณะมงคลก็ประหนี่งทาสแม่ดวงแขน้องท่าน แม่มองแต่ความรักเหลิง ซึ๋ง เพียงคำเกี้ยวโต้ตอบกันพอสนุกปากสำราญใจชั่วพัก หนึ่งที่พบกัน เหล่านี้ถือเป็นเอกลาภแล้ว..นั่นซี ถึงแม่เรไรเองก็เถอะ ถ้าเป็นกุลสตรีจริงก็คงไม่ ยอมให้ขุนคิกท่านขึ้นบ้านซํ้าแล้วซํ้าเล่า จนเสมาขุน ท่านกล้ากล่าวตอนทะเลาะกันว่าเป็น เมีย หรอกหือพูดให้จริงนาขุนจำ นา ไม่จะกลายเป็นใส่ร้าย ลูกเจ้าเหง้าขุน เขานำขึ้นฟ้องสุภาลาการละก็ เป็นฉิบ- หายกันใหญ่เซียวล่ะต้องไปฟ้องท่านไม้ เมืองเดิม กับ สุมทุม บุญเกื้อ ท่าน แล้วล่ะ เพราะท่านเซียนไว้หลายตอนเซ่นตอนหนึ่ง เสมาว่าเสมาขึ้นเรือนไต้ร่วมรักแลแม้คำหนึ่งก็มี ไต้กล่าวเล่าแก่ผู้ใดให้รู้ นึ่มีเพราะรัก เพราะคิดถึง ความหลังหริอ จึงเมื่อแม่มาเปลี่ยนนํ้าโจ เปลี่ยนกิริยา  eradication of smallpox  และลัญญาไปเสียเซ่นนี้ไยเล่าจักมิให้ผัวน้อยนํ้าใจ อีกตอนหนึ่งคราวที่ทำบุญตักบาตรนับญาติกันที กระท่อมของพ่อเฒ่ามั่นย่านป่าเหล็ก แลเสมาออก หลวงโจมจัตุรงค์ ก็ถือโอกาสร่วมทัพพีตักบาตรกับ เรไร แม่ข้าหลวงโดยถือวิสาสะก็กระซิบกล่าวกับเรไรว่าแลบัดนี้แม่ได้ตักบาตรกับออกหลวงโจมจัตุรงค์ตามสัญญาแล้วว่า มิได้เป็นขุนแกล้วขุนพล ก็จักมิกล่าว รักให้หมองใจ อ้า แม่เรไรสุดที่รักฉัน เพราะคำแม่ มิใซ่หรือ แลเพราะมานะของเสมานี้จรดอยู่แก่คำ นั้นที่จะปลุกตัวของตัวมิให้อายเพื่อน ก็เล่นคํกด้วย แกล้วหาญบันลือสนั่นอยุธยาแล้ว เป็นที่ประหม่าขาม แก่กองทัพหงสาวดี ซึ่งได้เคยเข้าประจันใกล้ จึงเอ่ย นามว่า ขุนคํก ทหารองค์เจ้าฟ้านเรศวรพระพุทธเจ้า อยู่หัวถึงเพียงนี้ต้องตามสัญญาแล้ว จักมิสมควรอีก หรือฯลฯ อันธรรมเนียมตักบาตรถือทัพพีนี้ร่วมกัน ช่วยฟังพกพา ทั้งหญิงชายก็เป็นพิธีหนี้งที่คู่บ่าวสาวเขาปลงใจออก เรือนอยู่กินกันแล้ว จึงเมื่อวันรุ่งก็ใส่บาตรตาม ประเพณี  เครื่องช่วยฟังพร้อมสายชาร์จ ถึงแม้ว่าเรไรเจ้ามิได้ออกเรือนโดยเป็ดเผย นํ้าใจนางก็คงระลึกจดจำได้ว่า แม่ซ่อนสามีหนี้งไวัใน หัวใจคือ ออกหลวงโจมจัตุรงค์นี้ แลเพิ่งจะมาใส่บาตร เป็นพิธีซ่อนเสมือนวาสนาเรานี้จักใคร่ได้เสืยกันโดย หนทางทิพย์ มิมีผู้ใดจะรู้เรา(เล่ม ๔ หน้า ๔๒๕)ขุนคม ขุนจำ ท่านละเอียดเหลือแล้ว ทั้งคิดเล็กคิดน้อยมียอมละความ

เครื่องช่วยฟัง

วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2558

หนังสือเล่นนึงได้เขียนบอกไว้ด้วยวิธีการใช้งานเครื่องตรวจจับสัญญาณ

สูญเสืยที่ยังใหม่มากกว่าที่เห็นอยู่ทุกวันนี้ แม้ว่าจะล่วงมาแล้วถึง ปี  ถนนรอบกรุงที่ว่ากันว่าสร้างลงไปบนกำแพงกรุงเก่า ตอนนั้นยังไมได้ลาดยาง แต่พวกเราก็ยังเสียดายว่าทำไมไม่สร้างเสียบ กำแพงพระนคร ไปสร้างลงบนกำแพงทำไม แล้วต่างก็หงุดหงิดกันพอ สมควรหลังจากนั้นผฺมไปอยุธยาอีกประมาณสองครั้ง แต่ไปแบบเป็นกลุ่ม ที่ผู้นำกลุ่มเขาขีดเส้นให้เราไปดูไปซมโดยเฉพาะไปธุระเสียมากกว่าซึ่งไม่ รู้สีกอะไรมากไปกว่าไปอยุธยา เครื่องดักฟังไร้สาย  กินข้าวนํ้าพริกห้อใบบัว กินกระจับ และ เม็ดบัว ของกินพื้นๆ ของอยุธยาสมัยนั้นจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๒ คุณประยุกต์ บุนนาค ทเขาเรียกผมว่าน้า คมบ้าง ลุงคมบ้าง ตามอารมณ์ มาซวนผมไปอยุธยาอีก โดยเหมารถตู้มารับพร้อมกับสร้างบรรยากาศอยุธยาเก่า ด้วยการลงทุนแรงทำข้าว นํ้าพริกห่อใบบัวให้กิน ซึ่งหรูหรากว่าที่ผมเคยกินเมื่อ ๔๔ ปี ก่อนโน้น แต่กั๊อิสระ สนุกกว่าที่ไปเป็นกลุ่ม คุณประยุกต์ยังได้เหมาเรือให้ผมลง ทัวร์ทางแม่นํ้าอีกด้วย และเนื่องจากเขาเป็นนักอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ ก็เลยเป็นมัคคุเทศบรรยายสถานที่ต่างๆให้ผมฟัง ผมเลยอิ่มทั้งบรรยากาศ & และอารมณ์ แล้วผมก็เปรยขึ้นเมื่อเราไปถึงวัดพุทไธสวรรค์ ผมก็รำลึกถึงขุนศึก นวนิยายสลักจิตคนไทยมานาน และผมได้อ่านเมื่ออยู่ชั้นมัธยมประทับใจ ผมมาก พลางปรารภขึ้นว่า ที่ลานพระปรางค์นี่แหละที่ เสมาขุนศึกเคย ผึเกเพลงอาวุธกับพระครูขุน แล้วเราก็คุยกันบานปลายถึงเรื่องขุนศึก ถึง กับคบคิดกันว่าจะเขียนเรื่อง ตามรอยขุนศึก กันขึ้น ซึ่งคุณประยุกต์ก็ ยึดเอาเป็นจริงเป็นจัง ค้นคว้าหาข้อมูลเป็นการใหญ่ แต่ผมก็ไม่มีโอกาส ได้เขียนสักที เพราะเวลาส่วนใหญ่ผมได้ขายให้ สยามรัฐไปหมดแล้ว เรื่อง ตามรอยขุนศึก จึงค้างเติ่งไว้จน พ.ศ. ๒๕๔๖ คุณ กวี พึ่งบุญ ณ อยุธยา ซึ่งเป็นบุตรชายโทน ของท่าน กิ่ง พึ่งบุญณ อยุธยา ดักฟังชาร์จแบต   อันคนรู้จักท่านในนาม สุมทุม บุญเกื้อ ผู้ เป็นน้องขายสุดที่รักของ ดักฟังพกพา ท่านก้าน พึ่งบุญพาราโบลาณอยุธยาซึ่งถ้าขานซื่อท่าน ว่า ไม้ เมืองเดิม ทุกคนจะตาลุกทันที เพราะท่านทั้งสองเป็นผู้ร่วมกันรัง สรรค์ เรื่องจริงอิงนิยาย ขุนศึก ขึ้นนั่นเองคุณกวี ซึ่งมีศักดึ๊เป็นหลานชายคนเดียวของท่านก้าน รู้จักกับผมก็ เพราะคุณประยุกต์แนะนำ ซึ่งเพียงแรกสบตาผมก็รักบุรุษรุ่นน้องคนนี้ อย่างจับใจ นอกจากจะเป็นลูกชายของกวีที่ผมประทับใจแล้ว โดย อัธยาศึยก็สนิทกันได้อย่างรวดเร็วคุณกวี เห็นว่าตั้งแต่ผมออกจาก สยามรัฐ แล้วไม่ค่อยมีงานทำ ความ จริงผมทำงานทุกวัน แต่ทำแล้วไม่ค่อยได้เงิน) เผอิญเขาไปรับงานหนังสือ ประกอบภาพยนต์เรื่อง ขุนศึก เวอรํซั่นที่เท่าไหร่แล้วก็มีทราบได้มาทำเนื่องจากเจ้าของบริษัทหนังได้ซื้อลิขสิทธิ้ขุนดิกไปท่าและแต่งตั้งให้คุณกวี เป็นที่ปรึกษา แล้วที่ปรึกษาก็มาให้ผมทำอะไรสักอย่างหนื่งหรือหลาย อย่างก็ได้ ไปใส่ลงในหนังสือที่ว่านี้ ผมก็นึกถึง ตามรอยขุนดิกขึ้นมาได้  เราคุยกันอย่างเป็นจริงเป็นจังขึ้นโดยเชิญคุณประยุกต์ ผู้เจ้าของข้อมูลมา สมทบ แล้วก็กำหนดการเดินทางไป ตามรอยขุนดิก อย่างเป็นรูปธรรมขึ้น

เครื่องดักฟัง

วิธีการเก็บรักษาเครื่องช่วยฟังแบบไม่ให้เสียหาย ตอนจบ

...จนพ้นเขตสะพานขุนโลก พ้นหมู่เรือนและโรงร้านขายสินค้า แล้ว เห็นเป็นทางแยกหลายทาง หญิงเรไรก็หยุดรอลังเล“ทางไหนกันล่ะจำเรียง ร! บ้านอยู่ทางไหน?’’จำเรียงรู้สิกมิล้สาย'ใจ ชี้กระดากปากและอับอายไปสู่โรงเหล็ก กระท่อมตีเหล็กโน้นใช่แล้วแม่หญิง แหม! จำเรียงนี้อายเหลีอเกิน...ก็ แสดงว่า เดินอยู่ในทางก็มองเห็นโรงแหล็กแล้วและที่กระท่อมแห่งนี้เองที่เรไรแม่มาส่งสาวจำเรียงน้องสาวของ เสมา ซี่งถูกพ่อเฒ่ามั่นขายเป็นทาสติดตามหญิงเรไรอยู่พักหนี่ง ภาย หลังขันก็ใซ้เล่ห์ยักย้ายถ่ายเทกับแม่บุญเรือน พ่อเฒ่ามั่น ซื้อต่อไปให้รับ กระดูกหู อังกฤษ ใช้แม่ดวงแขกลายเป็นทาสแม่น้องสาวของนายขันหลวงณรงค์ คู่อริของ เสมาแล้วเรไรก็พบหน้าเสมาช่างตีเหล็กทุ่นงาม เป็นต้นเรื่องของขุนดิก ก็ตรงนี้เรื่มดรงที่ว่ไฉนวันนี้อาทิตย์จึงตกดินในชั่วก้มหน้าลงตีดาบ เพราะมิทันไต้ ลังเกตแก,ตาว่า จักมิแม่หญิงมาถึงประตู ซะโงกเงาลํ้าแสงตะวันเสืยชั่วเวลาได้เหลือบเห็นแก่กันเพียงน้อยเวลา หญิงเรไรนั้นไหวพริบ ตี จึงคะเนการณ์ว่า ช่วยฟังขนาดเล็ก  ช่างดาบผู้หนุ่มที่เพลินแก่งาน และเงยหน้าขึ้นนี้ แม้นจำเรียงแทบมิผิด ก็เดาไต้ว่าคงไม่แปลกจากชายอื่นผู้มิหน้า มิเค้าเป็นพิมพ์น้องที่จัดว่างามสำหรับหญิง จนสำเนียงกล่อมเพลงและข้อน ทุบเหล็กก็หายหยุด แล้วถามหญิงเรไรผู้ซะโงกว่า“หาใครกันแม่หญิงเอย จำเรียงเขายังไม่มาจากวัง อ้อ! รึจะมา จ้างมาซื้อ” เล่ม 0 หน้า ๐เมื่อเรไรแม่เข้าไปนั่งในกระท่อม ซื้งเสมามันยกขอนไม้มาให้นั่ง ด้วยไม่ถือตัวแล้ว ท่านผู้ประพันธ์ท่านก็ให้คำไว้อย่างน่ารักน่าเอ็นดู ใน กิริยาเคอะเขินโง่งมของซายตั๋าตักดิ้ ในสมัยที่ตักดินายังรุ่งโรจน์นั้นว่า....ดวงใจที่เคยเพลิดเพลินว่า ตัวได้เป็นบุตรพันอินทราซ ที่จะฝาก ให้เป็นเซื้อทหาร'โต้'รบซนะคิก ได้เป็นที่หมื่น ที่ขุน มีศักดิ,บันลือ และ ประการต่างๆ ก็มาพลันลืมเลียลี้น หากมาหมกมุ่นคิดถามตัวเองว่า แม่ หญิงที่กูเชิญขอนไม้ให้นั่งนี้ จักเป็นลูกเด้าเหล่าขุนผู้ใดหรือเป็นเจ้าเป็น นางมีเซื้อวงศ์ ซื่อก็ไม่รู้จักที่จะเรียกซื่อ เมื่อเหลียวจากเตาไปประสงค์จะ ลอบมองอีก ก็ต้องหลบกลับมา เพราะเห็นนางจ้องมอง...ทางไปบ้านหรือ กระท่อมโรงตีเหล็กของเสมา ถ้าเดินจากตลาดหน้าวัดมหาธาตุ ท่านไม้ เมืองเดิม ท่านเล่าไว้อีกตอนหนึ่งที่หัวหมู่เสมา กับสมบุญคนสนิท ไปซื้อ เศษเหล็กจากพ่อเฒ่าแต้ม ที่ตลาดย่านหน้าวัดมหาธาตุ แล้วแกล้งให้ สมบุญแบกกระสอบเหล็กกลับบ้านนั้น บอกว่า ถ้าเดินจากตลาดบ่าย เครื่องขยายเสียงพกพา  ย่ายหน้าวัดมหาธาตุ เดินเลียบตลาดอ้อมหน่อย แล้วไปลัดหลังวัดนก ครู่ เดียวก็ถึงสะพานนาค แต่เสมากลับพาสมบุญ เลี้ยวออกจากตรอกถึงปาก ตาน5ปิยชฺนส n ตรอกก็เห็นตลาดเจ้าพรหมอยู่ไม่ไกลนัก ก็ได้พบกับแม่หญิงเรไร และได้ รับอาสาแบกไหเหล้าไปส่งบ้านเรไร ซึ่งก็ต้องลัดออกลานวัดนกเหมือนกัน วัดนกนี้น่าจะอยู่ระหว่างแถวๆ หลังวัดมหาธาตุใกล้ๆ ถนน

เครื่องช่วยฟัง

วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2558

เครื่องดักฟังเป็นอุปกรณ์ที่คนทั่วไปก็สามารถใช้งานเพื่อสืบหาความจริงได้

ในโลกนี้มีธุรกิจ การค้า รวมถึงสินค้าและการบริการอยู่มากมาย มหาศาล แต่คุณผู้อ่านเคยสงสัยบ้างไหมว่า "ทำไมในบรรดาสินค้านับ ล้านๆ ชิ้นนั้น คุณสามารถจำสินค้าอย่างน้อยก็เปีนหลักร้อย หลักพัน ในล้านๆ ชิ้นนั้นได้?"คำตอบก็คือเพราะธุรกิจ การค้า สินค้า และการบริการหนึ่งใน ล้านชิ้นเหล่านั้น สามารถสร้างความจดจำให้กับผู้คน ตัวอย่างที่คุณ ผู้อ่านคุ้นเคย จดจำ และรู้จักกันดีแม้ไม่เคยใช้สินค้า หริอบริการนั้นมา ก่อน เข่นสโลแกนโฆษณานํ้ามันเครื่อง อุปกรณ์นักสืบ  ไดเกิยว ทูที ที่เสนอเอาไว้ว่า ’‘เครื่องฟิต สตาร์ตติดง่าย'สโลแกนโฆษณาเครื่องถ่ายเอกสาร มิต้า ที่ลูกเด็กเล็กแดง ชอบเอามาพูดเล่นจนติดปากว่า "เล็กๆ มิต้าไม1 ใหญ่ๆ มิต้าทำ ปรัชญา ของเราคือทำเครื่องถ่ายเอกสารเพืยงอย่างเดียวให้ดีเยี่ยม"โลโก้ของ เชลล์ ชวนขิม แม้ช้อยนางรำ และหมึกแดง ที่ หากใครๆ เห็นว่ามิติดตราประทับอยู่ที่ร้านอาหารใด นั่นหมายถึงร้าน นั้นได้ตรารับรองมาตรฐานความอร่อยไว้แล้วโลโก้ของเคริอข่ายโทรศัพทัเคลื่อนที่ ดีแทค ที่ปลื่ยนมาเป็น ลูกไม้สีฟัา ที่ทำให้ผู้พบเห็นหริอผู้ใช้บริการรู้สึกได้ถึงอารมณ์ที่ดีในการ ใช้บริการนี่เป็นเพียงบางส่วนของสินค้า หรือบริการ ที่มีสโลแกน หรือ โลโก้ เป็นที่รู้จักของผู้คนจำนวนมหาศาล ในบรรดาสินค้า หรือบริการ ที่มีอยู่นับล้านสิงล้านอย่างบนโลกใบนี้หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือกิจการต่างๆ คงจะดีไม่น้อย ถ้าสามารถใช้สโลแกน หรือโลโก้ มาเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดมาทำให้ สินค้าหรือ บริการของคุณเป็นที่รู้จักในวงกว้างเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ แต่ก็ไม่ยากที่จะทำให้เกิดขึ้น ซึ่งนอกจาก  ดักฟังไรสายราคาถูก คุณต้องสร้างสโลแกน หรือโลโก้ ให้เป็นที่จดจำและมีความโดดเด่นแล้วสิ่งสำคัญที่อยู่เหนือสโลแกนและโลโก้คือต้องยืนยัน การปฎิบ้ติงานทางต้านธุรกิจ ตามปรัชญา หรือตามอุดมการณ์ ที่ให้ไว้กับลูกค้าผ่านสโลแกน หรือโลโก้ อย่างไม่ขาดตก บกพร่อง อันจะทำให้ลูกค้าปีความเชื่อใจ และจงรักภักคืในคัว สินค้าหรือบริการของคุณ ว่าให้ประโยชน์แก1พวกเขาไต้ตาม สโลแกน หรือโลโก้ที่ไต้วางเอาไว้จริงๆตัวอย่างที่ดืซึ่งผู้เขียนภูมิใจเลนอ ได้แก่ การออกแบบสโลแกน และโลโก้ของบริษัทที่ให้การบริการทางด้านการขนส่ง รวมถึงธุรกิจการ ขนส่งจากบ้านถึงบ้านที่ใหญ่ที่ลุดในประเทศญี่ป่น นั่นก็คือ  ฟังเสียงขนาดเล็ก "บริษัท ยาโม- โต้ จำกัด" (Yamato Holdings Co., Ltd.)ซึ่งมืสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกินชา ของเมือง'โตเกีย'ว  
                                                                                                                           ปัจจุบัน มิการดำเนินธุรกิจอยู่ในเมืองใหญ่ๆ ของโลก เช่น นิวยอร์ก เป็นต้นแต่เพราะการออกแบบโลโก้ของบริษัทเป็นรูปวงรีลีเหลือง และ มิรูปแม่แมวดำคาบลูกลืดำอยู่ข้างในวงริอีกชั้นหนึ่ง คนทั่วไปจึงเริยกว่า บริษัทขนส่งแมวดำ หริอ "คุโระ เนโกะ"ความจริงแล้วโลโก้ของบริษัทนี้ ได้ผ่านการออกแบบมา อย่างยอดเยี่ยมและมีความหมายลึกซึ้งอย่างไม่น่าเซึ้อเพราะ รูปแม่แมวลึดำกำลังคาบลูกแมวนั้น สื่อให้เห็นถึงคำมั่นสัญญา ของบริษัทว่า ''พวกเขาจะดูแลสินค้าหรือพัสดุ เสมือนคนใน ครอบครัวของพวกเขาเลยทีเดึยว" เพราะ "แมว" ในความเชื่อของคนญี่ป่นนั้นหมายถึง "ความ โชคดี" ส่วนแมวคาบลูกละท้อนให้เห็นถึง "ความทะนุถนอมในการขนส่ง" เพราะแม่แมวนั้น จะคาบลูกด้วยความทะนุถนอมเป็นอย่างมากนี่จึงเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทางการค้าง่ายๆ แต่เยี่ยมยอด ด้วยการ ลร้างสโลแกน สร้างโลโก้ หรือตราสินค้าให้เป็นที่จดจำจากนั้นก็มุ่งมั่นปฏิบัติตามหลักการค้า หลักการดำเนินธุรกิจ ตามแนวทางของสโลแกน หรือโลโก้สินค้าที่ได้วางเอาไว้อย่างไม่แปรเปลี่ยน หรือออกนอกประเด็นโดยต้องพัฒนาให้กลายเป็นจุดเด่นเหมือนกับที่บริษัท ยาโมโต้ จำกัด ที่เขาสามารถตอกยํ้าสโลแกนและโลโก้ อันเปรืยบเสมือนหลัก ปรัชญาในการบริหารบริษัทไปในตัว จนได้รับการกล่าวขวัญไปทั่วโลกซึ่งคุณหรือใครๆ ก็ลามารถทำตามอย่างบริษัทแม่แมวดำคาบลูก แห่งนี้ได้ เพื่อที่จะ "รวยตลอดขาติ" เพียงแต่ หาสโลแกน และโลโก้ กิจการของคุณให้ลงตัว the stimulated emission ofไปจนถึงยึดหลักปฏิบัติตามที่ได้ให้คำมั่นสัญญา กับลกค้าให้ได้


เครื่องดักฟัง

การผลิตเครื่องดักฟังที่สามารถพกพาได้ ตอนที่3

อุปกรณ์ดักฟังพกพา เพราะเธอจะสู้ด้วยการทำการค้าแบบตรงไปตรงมา สู้ด้วยกลยุทธ์ ทางการตลาดที่เหนือกว่า สู้ด้วยการตอบแทนลูกค้าที่ดีกว่า และการบริหาร จัดการให้ประหยัดมากที่สุด แม้จะเป็นแบรนด์หรูหราก็ตามและแม้แต่ในเรื่องของการเลื่อนตำแหน่งพนักงาน ก็พิจารณาตาม ความสามารถ โดยไม่สนใจเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพนักงานในปีพ.ศ. 2540 คิมยังสามารถขยายลาขาในเกาหลีได้ทั้งหมด 88 แห่ง ภายใต้การทำงานของพนักงาน 450 คน ยอดรายได้รวมกว่า 4,400 ล้านบาท สวนกระแสวิกฤตเศรษฐกิจได้อย่างน่าทึ่งจนกล่าวได้ว่า "แรงกดดันที่เธอได้รับ ถือเป็นแรงผลักดันและเป็นกลยุทธ์ลู่ความสำเร็จมหาศาล"นักธุรกิจทุกคนล้วนมีแรงผลักดันทีทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ แตกต่างกันไป หนึ่งในนั้นคือ "การใช้แรงกดดัน" จากการถูกประนาม หยามเหยียด เพื่อผลักดันให้เป็นกลยุทธ์สู่ความสำเร็จทางธุรกิจแรงกดดันนั้นแม้จะไม่ใช่เรื่องที่ดีต่อความรู้สึก เพราะเป็นสิ่งที่ ทำ'ให้เกิดความตึงเด่รึยด แต่ก็สามารถสร้างความฮึกเหิม และสร้างความ มุ่งมั่นเพื่อที่จะเอาชนะให้ได้ ซึ่งตัวอย่างที่ดีในกรณีนี้ ก็คงไม่พ้นหญิง ชาวเกาหสึ คิม ดักฟังขนาดจิ๋ว  เครื่องดักฟังเสียง ซุงคิม เกิดในครอบครัวนักธุรกิจระดับแนวหน้าของเกาหลีใต้ แต่ เมื่อเธอเกิดมาเป็นผู้หญิง จึงทำให้ไม่ได้รับแรงสนับสนุนจากผู้เป็นพ่อใน เรื่องของการทำธุรกิจนักเพราะพ่อเห็นว่า เรื่องของการทำธุรกิจเป็นโลกของผู้ชายเท่านั้น คิม จึงมักจะถูกพ่อปีบคั้น และกดดันว่าผู้ชายต่างหากคือเพศที่ยิ่งใหญ่ เหนือกว่าผู้หญิง ทั้งๆ ที่เธอรักในการค้าขาย และการทำธุรกิจมาตั้งแต่ เด็กการที่ คืม เป็นลูกของนักธุรกิจผู้มั่งคั่ง และตัวเธอเองก็มีความ สามารถอันโดดเด่น ทำให้เธอได้เข้าเรียนในสถาบันการศึกษาที่ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นในหรีอนอกประเทศ ซึ่งหนึ่งในนั่นก็คือ “ฮาร์วาร์ด' แต่'ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ประกอบ'วิชาชีพลื่อมวลช'นเลมอ’ไป มิฉะนันก็คงไม่มีนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ หรือผู้มีความคิดสร้างสรรค์ที่ ไม่ได้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนประสบความสำเร็จ โดยการ'ใช้กลยุทฐ ทางการตลาด ที่นำความเป็นจริงเพื่อสิ่งที่ดีกว่ามาแปรมูลค่าเป็นสิงทำเงิน และสเปนเซอร์ ก็คงไม่พบกับความสำเร็จอย่างมหาศาล คือหนังลีอแนวจิตวิทยา ประยุกต์นำเสนอเรื่องราวความกลัวที่คนเราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ นั่นก็คือ '‘ความกลัวการเปลี่ยนแปลง"โดยมีหัวเรื่องหลักคือ "คุณจะทำอะไรได้บ้างถ้าไม่รู้สึกกลัว" ผ่านตัวละครที่เป็นหนูสองตัว ได้แก่ สนิฟและสเคอรื่ รวมถึงมนุษย์จิ๋ว สองคน คือเฮมและฮอว์ ผู้อาศัยอยู่ในเขาวงกตที่มีเนยแข็งทุกชนิดที่ พวกเขาต้องการแต่แล้ววันหนึ่ง เนยแข็งที่มีอยู่มากมายกลับหายไปอย่างไร้ร่องรอย ไร้เบาะแส เจ้าหนูสองตัววิ่งวุ่นเข้าไปค้นหาเนยแข็งก้อนใหม่ในเขาวงกต ส่วน เฮมกับฮอว่ ซึ่งเป็นมนุษย์กลับตีโพยตีพายในสื่งที่เกิดขึ้น ในที่สุด ฮอว์ ตัดสินใจออกเดินทางไปยังเขาวงกตเพื่อแสวงหา เนยแข็งก้อนใหม่ ส่วน เฮม ไม่ยอมไปไหน พอใจอดๆ อยากๆt emits light thro กับ สภาพที่เป็นอยู่ เพราะกลัวว่าข้างนอกจะมีสิ่งที่เป็นอันตราย และไม่ คุ้นเคยกับเขาวงกตอันน่ากลัวเรื่องราวของหนูสองตัว และมนุษย์จิ๋วสองคน คือสิ่ง ที่สะท้อนให้ผู้อ่านได้หันกลับมามอง "ใจ,, ที่ '‘อยู่ใกล้ตัว" ว่า เป็นบางครั้งสิ่งที่ชัดเจนที่สุด กลับเป็นสิ่งที่มองเห็นยากที่สุด หากคนเราไม่ยอมที่จะกล้าเปลี่ยนแปลงแนวความคิดที่ปรากฏขึ้นในงานเขียนเล่มนี้ เกิดขึ้นได้จากการที่ ในสมัยที่ยังเป็นนักศึกษาแพทย์ปีกหัด สเปนเซอร์ ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ ที่ต้อง "กล้าที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิต"จากการที่เขาตัดสินใจเป็นนักเขียนหลังจากจบหลักสูตรแพทย์ ปีกหัด ซึ่งในช่วงแรกยังไม่มีชื่อเสียง จึงยังไม่มีรายได้ และไม'มีเงินเก็บ แต่เขาก็ไม่เคยย่อท้อจนกระทั่งในปีพ.ศ 2524 สเปนเซอร์ ตัดสินใจร่วมหัวจมท้าย กับ เคนเนท แบลนชารัด สร้างสรรค์หนังสือ "The One minute Manager" หรือ "ผู้จัดการ 1 นาที" ที่ได้การยอมรับว่าเป็นคัมภีร์ ธุรกิจยอดนิยม กลายเป็นความสำเร็จที่ล่งผลให้ต้องเดินทางไปบรรยาย ในที่ต่างๆ 300 วันต่อปีเลยทีเดียวแล้ว สเปนเซอร์ ก็ได้สร้างสรรค์ผลงานหนังสือเรื่องอื่นๆ ตามมา อีกมากมายไม่ว่าจะเป็น "The One minute Mother The One minute Father" "The Precious Present" และอีกหลายเล่ม ซึงทุกเล่ม ติดอันดับหนังสือขายดิเภีอบทั้งหมดสำหรับหนังสือ ใครขโมยเนยแข็งของฉันไป? สเปนเซอร์ได้ คิดและแต่งเอาไว้เรื่อยๆ แต่ยังไม่ตกผลึกเสียที ซึ่งความจริงมันควรจะ เป็นผลงานเล่มแรกของ สเปนเซอร์ มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2522ทำให้รวมระยะเวลาทั้งหมดที่ สเปนเซอร์ ใช้เขียนหนังสือเล่มนี้ ก็คือ 20 ปี ด้วยการเรียบเรียงขัดเกลาข้อมูลที่ต้องรอให้ตกผลึก จึงจะ นำมาติพิมพ์จนประลบความสำเร็จในระดับโลกได้

เครื่องดักฟัง

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2558

เครื่อฟังหูสำหรับคนแก่ที่มีประสิทธิภาพสูง

แต่สำหรับ เพ่รด หากตัดแนวคิดในด้านร้ายๆ ที่มีต่อสงคราม ออกไป แล้วมองในมุมกลับ เขาคิดว่าสงครามที่เกิดขึ้นคือ "การปีกงาน ชั้นดี' ที่ไม่ลามารถหาที่ไหนได้อีกแล้วในโลกนี้ เพราะการทำหน้าที่ นักบินนี่เองที่ทำให้ เฟรด ได้เรียนรู้ว่หากสามารถเชื่อมต่อทุกจุดของเครือข่ายผ่านศูนย์ กลางได้ ก็จะเกิดประสิทธิภาพอย่างมหาศาล ไม่ว่าจะเป็น ระบบที่นำส่งพัสดุ จดหมาย ผู้คน รวมทั้งเครื่องบินที่ใช้นำส่ง"เมื่อคิดได้เช่นนี้ เครื่องฟังหูนำเข้า  หลังจากปลดประจำการในปีพ.ศ. 2513 ด้วย การทำยอดการบินกว่า 200 เที่ยวบิน เฟรดจึงนำ 'การบ้านที่อาจารย์ เห็นว่าไร้ค่า' และแม้แต่ตัวเขาเองก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มด้นตรงไหน อย่างไร มาปดฝ่นลร้างธุรกิจให้เป็นจริงขึ้นมาด้วยการลร้างให้จินตนาการมาหลอมรวมกับประลบการณ์ทาง ด้านการบิน ให้กลายเป็นธุรกิจขึ้นมาได้อย่างน่าทึ่งในปีพ.ศ. 2514 ด้วย วัยเพียง 27 ปี จากการใช้เงินเก็บและมรดกของพ่อ เขาได้ซื้อเครื่องบิน ดาลซอลต์ฟอลลำแรกมาใช้งานในการดำเนินกิจการ "เฟเดอรัล เอ็กชเพรล คอร์เปอเรชั้น" เพื่อจัดส่งวัสดุไม่ว่าจะขึ้นใหญ่หรือเล็ก โดยเฉพาะชิ้นเล็ก ตังที่เขาเคยนำเสนอเอาไว้ในการบ้าน กลางของสหรัฐอเมริกา เป็นเครืรวมทั้งเพิ่มหลักการบริหารและดำเนินกิจการ ที่ยังคิดไม่ออก ตอนล่งการบ้านว่าจะทำอย่างไร แต่เมื่อได้เรียนรู้ระบบการทำงานของ กองทัพ จากประลบการณ์ในสงครามเวียดนาม ช่องว่างนั้นจึงถูกเติมเต็ม ด้วยระบบ '‘รวมศูนย์ และนำจ่าย' รวมถึงการดำเนินการภายใต้หลัก กลยุทธ์ทางการตลาด 4 ประการคิอหนึ่ง ต้องมีสินค้าและบริการที่เป็นไปได้ ลอง ต้องมีกลยุทธ์ดึงดูดใจ ลาม ต้องมีระบบการ'จัดการที่มีประสิทธิภาพ สี่ หูฟังคนแก่     ความต้องการเป็น "ผู้นำ" ซึ่งคือสี่งสำคัญที่สุด ดังนั้นคนที่เป็นผู้นำจะต้องบริหารให้คนทำงาน ได้ทำงานที่ตนถนัดให้ดีที่สุดในทุกๆ วันจากวันนั้นจนถึงวันนี้ จากการบ้านที่ให้ใครๆ ดูใน ยุคสมัยนั้นก็คงไม่ปีใครเมื่อว่าจะเกิดขึ้นจริง แต่ เฟรสนิท ก็ทำให้ บริษัทขนส่ง เฟเดอรัล เอ็กซเพรส คอรเปอเรชั่น หรือที่เรียกว่า "เฟดเอ็กซ" คือบริษัทขนส่งและโลจิสติกระดับโลก ที่นิมูลค่าหลายหมื่นล้านเหรียญสหรัฐมีเครื่องบิน และยานยนต์กว่าพันคัน มีพนักงานและผู้ร่วมกลุ่ม อิลระทำการส่งสินค้ามากกว่าหนึ่งล้านชิ้นต่อวัน จากที่กล่าวมานี้ คุณผู้อ่านคงพอจะพิจารณาได้ว่าการสร้างลรรค์ หรือคิดค้นธุรกิจที่เป็นไปไม'ได้ให้เกิดขึ้นได้นั้นต้องถูกนำมาผ่านแนวคิด การวิเคราะห้ การตรวจสอบ การวิจัย และกาพิจารณาในเรื่องของความเป็นไปไต้ ผลกำไร ความคุ้มทุน จึงจะคุ้มค่าที่จะนำมาสร้างสรรค์ หรือพยายาม ผลักดันให้กลายเป็นจริงแน่นอนว่านี่คือสิ่งที่ ''ยาก" ที่จะเป็นไปได้ หูหนวก  หรือคือแนวคิดที่ ''เป็นไปได้แต่ก็ยากที่จะประสบความสำเร็จ" เพราะมีปั'จจัยที่สำคัญ ต่างๆ มาเป็นตัวกำหนดมากมาย โดยเฉพาะ ’'ความเชื่อมั่น และ ความท้อถอย'ส่วนใหญ่เมื่อผ่านการค้นคว้า พัฒนา หรือวิจัยไปได้สักพักก็จะ พบกับทางตัน เผชิญกับความไม่เหมาะสมในด้านต่างๆ กลายเป็นความ ล้มเหลว เหมือนเอาเงินทุนไปละลายอย่างไม่คุ้มค่า

เครื่องช่วยฟัง

วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558

นักการภารโรงท่านหนึ่งได้รับมอบหมายให้ไปติดตั้งเครื่องจับผิดในบริเวณโรงเรียน

ของ ร.«r ไม่สามารถคลี่คลายลงได้ รัฐบาลไม่มีคำตอบให้นก'ประชาชนอีกทั้งภาวะเศรษฐกิจของประเทศก็ยํ่าแย่ ประชาชนขาดแคลน ข้าวถึงกับประชาชนต้องเข้าคิวชื้อข้าว ในขณะที่ประเทศเราปลูกข้าวเป็น อาชีพหลักคืนวันที่ (ร พฤศจิกายน ๒๕๙๐คืนนี้...พรรคฝ่ายค้านนำโดยนายควง อภัย1วงค่โ จัดงานเมตตา บันเทิงช่วยเหลือประชาซนที่สวนอัมพร โดยเชิญนายกรัฐมนตรีถวัลย์ เครื่องติดตามไร้สาย ธำรง นาวาสวัสดิ้มาร่วมงานด้วยขณะที่งานสนุกสนานเป็นไปด้วยดี ได้มีนายทหารนายหนึ่งตรง เข้าหาหลวงธำรงนาวาสวัสดิ้ แล้วยื่นแผ่นกระดาษเล็กๆ ให้แก่เขา ชั่วเวลา ไม่ถึง ๑ นาที นายกรัฐมนตรีได้ออกจากค้าโอท็อป ผ่ งานอย่างรวดเร็วและหายตัวไปจากนั้นอีก ๑ ชั่วโมงข่าวแพร่สะพัดไปทั่ว ทหารทำการ “รัฐประหาร” โดยใช้กำลังหลักของทหารในกรุงเทพฯ โดยมีพันโทสฤษดิ้ ธนะร้ชต์ คุมลูก น้องออกก่อการ ชึ่งต่มาได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการกองพลที่ ๑คณะรัฐประหารประกอบด้วยพล.ท.ผิน ชุณหะวัน เป็นหัวหน้าคณะ รัฐประหาร นาวาอากาศเอกหลวงกาจสงคราม (เทียน เก่งระดมยิง) เป็น รองหัวหน้า และจอมพล ป. เป็นที่ปรึกษาคณะรัฐประหารเข้ายึดอำนาจ ปกครองได้สำเร็จจอมพล ผิน ชุณหะวัน นับได้ว่าเป็นผู้มีบทบาทสำคัญคนหนึ่งใน ทางทหารและการเมือง เป็นผู้นำทหารออกแนวหน้าเข้ายึดอำ๓อบางเขน ในสมัยกบฏบวรเดช เป็นรองแม่ทัพอีสานในสมัยสงครามอินโดจีน เป็น ผู้บัญชาการกองพลที่ ๓ นอกจากนี้เข้าตีและยึดนครเชียงตุงได้สำเร็จใน สงครามมหาเอเชีย!5]รพาแต่แทนที่จะได้รับความดีความชอบ กลับถูก ดักฟังทะลุกำแพง ให้ออกจากราชการใน สมัยรัฐบาลนายควง อภัยวงดั เป็นนายกรัฐมนตรีสืบแทนจอมพล ป. ใหม่ๆ เมื่อพ้นจากราชการแล้วได้อพยพครอบครัวไปทำไร่ทำสวนอยู่ที่ อำเภอบางนํ้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา และต่อมาได้อพยพเข้ามากรุงเทพฯ ในอีก ๒ ปีต่อมา เห็นบ้านเมืองวิกฤตในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒แม้จะออกจากราชการแล้ว พล.ท.ผิน ยังมีบารมีลูกน้องมากมาย ในกองทัพ จึงมีคณะทหารบางส่วนมาปรึกษาถึงสภาพบ้านเมืองนับวันจะ กลียุคขึ้น และขอร้องให้ล้มรัฐบาลนี้จากนี้ไปเป็นบันทึกบางส,วนของจอมพลผิน ชุณหะวัณ ใน เหตุการณ์รัฐประหาร ๒๔๙๐ ดังนี้...แม้กระนั้นข้าพเจ้าก็ยังไม่ตกลงใจ...แต่ได้เชิญตัวหัวหน้าผู้กุมกำลัง ทหารในพระนครมาปรารภทึละคนที่บ้าน ก็มีความเห็นเต็มใจร่วมด้วยทุก คน เว้นแต่ผู้บังคับกองทหารสื่อสาร และผู้บังดับการกรมขนส่งทหารบก แต่ข้าพเจ้ายู่ว่าถ้าไม่เห็นด้วยก็ให้นิ่งเสีย ขืนปากบอนต้องตายเมื่อ คิดถึงผลได้ผลเลียปรากฏว่าผลได้ของประชาชน ๑๐๐% ของผู้ควบคุม กำลังทหาร ๙๐% ซึ่งเป็นผลพอจะดำเนินการได้จึงนำเอาความเหล่านี้เสนอต่อ ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม เครื่องติดตามตัวถูก  ซึ่ง ออกจากราชการเช่นเดียวกัน พบครั้งแรกไม่ได้ผล รู้ว่าท่านหัวเสียขึ้นทันที พูดเสียงดังคล้ายไม่พอใจข้าพเจ้าและกล่าวว่า“ป่าจะมาชักชวนให้ผมติดตะรางอีกหรือ ผมติดตะรางมาครั้งหนึ่ง แล้วเพราะการเมือง ครั้งต่อไปอาจจะถูกลงโทษยิ่งกว่าคราวที่แล้ว ขอให้

เครื่องดักฟัง

ในยุคนี้เป็นยุคที่มีโจและขโมยมากจึงจำเป็นต้องมีการติดตั้งเครื่องตรวจจับความปลอดภัย

ธนาคาร และได้บอกให้เช่าบ้านที่หลักสี่กับบริษัทการบินแห่งหนึ่งในราคา <เา๐๐๐ บาทต่อเดือน นับว่าเป็นราคาที่สูงทีเดียวสำหรับสมัยนั้นจอมพล ป. ถูกนำไปฝากขังไว้ที่ห้องสันติบาลอยู่ในห้องขังพิเศษ เหนือห้องขังทั้งมวล เครื่องติดตามตัวบุคคล  แต่ห้องที่ท่านอยู่นี้ มีผู้มาอยู่ก่อนหน้าและได้ผูกคอ ตายไปแล้ว บุคคลนั้นคืออดีต รมต.วณิช ปาณะนนท์ ร่วม ครม. ในสมัย จอมพล ป.หลวงพิบูลฯ นอนไม่ค่อยหลับหลายคืน แม้จะหลับบ้างก็เพราะความ อ่อนเพลีย จึงขอให้เจ้าหน้าที่โยกย้ายห้องขังใหม่เจ้าหน้าที่ได้ย้ายจอมพล ป. ไปขังไว้ที,สถานีตำรวจศาลาแดงใน ห้องขังชั้นบน ช่วงนี้มีกระแสข่าวออกมาว่า อดีตนายกรัฐมนตรีมีประสาท ที่เครียด กล่าวหาว่ามีผู้ลอบทำร้ายด้วยการลอบนำยาพิษมาใส่ให้ดมคณะกรรมการสอบสวนอาชญากรสงครามส่งนายแพทย์มาพิสูจน์ และตรวจสภาพร่างกายจอมพล ป. ได้ข้อสรุปว่า ท่านเป็นโรคอุปทาน!หลวงพิบุลสงครามยังคงกระลับกระส่าย ในเวลาต่อมาได้ทำเรื่อง ขอร้องกับคณะกรรมการฯ ให้ตนเองมีเพื่อนร่วมห้องเพื่อคลายเหงาเจ้าหน้าที่ส่งนายสังข์ พัฒโนทัย เข้าไปคุมขังร่วมด้วยตามคำขอ การทำธุรกรรม ผ จนกระทั่งถูกย้ายไปสู'ลหุโทษ โดยขังไว้ในแดน๗ซึ่งเป็นที่คุมขังผู้ต้องโทษ ซาวต่างประเทศทางเจ้าหน้าที่ยังได้ให้เกียรติแก่อดีตนายกรัฐมนตรี ด้วยการเปลี่ยน เจ้าหน้าที่ผู้คุมประจำแดน โดยเอาชั้นตรีขึ้นมาควบคุมทั้งให้สิทธิพิเศษเช่น ไม่ต้องยกถังเมล์ (ถังอุจจาระ ปัสสาวะ)มีข้อเขียน'ของคุณพิมาณ แจ่มจรัส กล่าวไว้ในหนังสือ ชีวิตความรักและการต่อล้ของจอมพล ป. พิบูลสงครามในสถานการณ์ห้วงนี้ว่า...สามเดือนหมดไปด้วยการนั่งๆ นอนๆ จีพีเอสนำเข้า  อยู่บนเก้าอี้ผ้าใบ หน้าห้อง ขังมีเพื่อนเพียงผู้ร่วมกรง และหนังสือนิบาตชาดก ในที่คุมขังนี้จอมพล ป. ได้บรรยายความรู้สึกลงบนผนังคุกความว่า...“...อันมหาสมุทรแสนสุดลํ้า ดูเขียวคลํ้านํ้ากับฟ้าน่าหวั่นไหว แต่ยัง ไม่เหมือนคุกทุกข์ยากใจ ยิ่งแลไปเหลือระอาฟ้ากับกรง”ในคุกนี้จอมพล ป. นอนกลางวัน นอนในขณะที่คนอื่นตื่นขึ้นทำงาน ตอนดึกซึ่งใครๆ หลับสนิท เขาตื่นขึ้นมาไม่ใช่ทำงานหรืออ่านหนังสือ แต่ตื่น ขึ้นคิดถึงสิ่งที่เป็นอดีตและจะเป็นอนาคต...หนังสือเล่มเดียวกันนี้ยังได้กล่าวอีกว่า ผู้ที่พีสูจน์ความรักที่ยิ่งยง ที่สุดในขณะที่ต้องขัง คือ ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม หิ้วป่นโต อาหารไปให้ที่ลหุโทษทุกเช้ากลางวันเย็น โดยไม่ขาดตกบกพร่องท่านผู้หญิงละเอียด ยังแสดงให้เห็นว่าเกิดเป็นมนุษย์แล้วต้องมี ความกตัญณู ด้วยการขออนุญาตเจ้าหน้าที่เรือนจำเช้าไปใกล้จอมพล ป. แล้วก้มกราบ ไม่ใช่กราบที่อกแต่กราบที่เท้า...กราบด้วยความ อุปกรณ์นักสืบ รักและเห็นอกเห็นใจ กราบวันละสามครั้งโดยไม่เว้น จนกระทั่งจอมพล ป. พ้นโทษเป็นอิสรภาพ ผู้คุมบางคนถึงกับร้องไห้...!และแล้วในวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๔(1๙ เวลา ๑0.๐๐ น. บรรดา อาชญากรสงครามทั้งปวงอันมีจอมพล ป. พิบูลสงครามและพรรคพวกได้ เช้าฟังคำตัดสิน ซึ่งในคำพิพากษาสรุปได้ดังนี้แม้พระราชปัญญัติอาชญากรสงคราม (ม.๓) ซึ่งปัญญัติไว้ตอนหนึ่ง

เครื่องดักฟัง

การติดตั้งอุปกรณ์ไร้สายเพื่อติดตามสันญาณรับฟัง

นอกจากนั้น การห้ามชาวต่างประเทศมิให้อยู่ในเขตหนึ่งที่หวงห้าม ก็เพื่อตัดการค้าขาย อันมีความมุ่งหมายเพื่อก่อความลำบากให้แก'ญี่ปุน เท่านั้นเอง และเป็นการไล่ชาวญี่ปุนให้ออกไปเสีย การกระทำเซ่นนี้ฝ่ายไทย จะได้ประกอบการขัดขวางญี่ปุนได้สะดวกขึ้น เซ่น เมื่อผมไปตรวจราชการ ทางภาคพายัพ ก็ได้เห็นร้าน เครื่องรับฟังสัญญาณ ค้าญี่ปุนที่เชียงใหม่มีอยู่ และได้รับรายงาน ว่าญี่ปุนเหล่านั้น ทำการประกอบการจารกรรมด้วย ดังนั้นผมจึงตกลงใจ ห้ามมิให้ชาวต่างประเทศอาศัยอยู่ เพื่อประสงค์จะขับไล่ญี่ปุน อนึ่ง เรา สังเกตเห็นว่า การค้าขายได้ตกอยู่ชาวต่างประเทศแทบทั้งสิ้น ถ้ามีชาวต่าง ประเทศอยู่ประกอบการค้าจุดมุ่งหมายเฉพาะ ญี่ปุนทั่วๆ ไปก็จะได้รับประโยชน์สะดวกสบาย ถ้าไม่มีชาวต่างประเทศที่ใด การค้าขายของญี่ปุนก็จะขัดข้อง ผมเห็นดังนี้ จึงกำหนดว่าที่ใดมีทหารญี่ปุนอยู่มาก ที่นั้นจะต้องเป็นเขตหวงห้าม มิให้ ชาวต่างประเทศพำนักอาศัยอยู่ ได้มีการหวงห้ามเขตมากแห่งในภาคพายัพ มากกว่าในภาคอื่น ที่เป็นดังนี้เพราะเราคิดจะใช้กองทัพภาคพายัพเป็น ฐานทัพกลับตัวต่อ!'กับญี่ปุน และเพราะรามีทหารไทยอยู่ที่นั่นมาก การ ทำการติดต่อกับกองทัพสหประชาซาติ อุปกรณ์ดักฟังไร้สาย สัมพันธมิตรก็กำลังดำเนินอยู่ทางทิศ นั้น เกรงว่าญี่ปุนจะไปทำยุ่มย่ามขัดขวางเรา เราจึงได้ห้ามคนต่างด้าวไม่ ยอมให้เข้าพักอาศัยอยู่อย่างเด็ดขาด อย่างไรก็ดีสังเกตได้ว่า ในภายหลัง เราก็ได้อนุม้ติให้ซาวจีนเข้าไปพำนักอยู่ได้ เมื่อเห็นว่าจีนไม่เป็นคนชอบทำ มาค้าขายกับญี่ปุนเสมอๆการขัดขวางญี่ป่นด้วยการโฆษณาเราได้พยายามขัดขวางญี่ปุนทุกวิถีทาง ได้พยายามปรับความ เข้าใจมิให้หนังสือพิมพ์ลงเรื่องที่ดีเกี่ยวกับญี่ปุน การพูดในวิทยุนั้นส่วน มากเป็นการต่อต้านญี่ปุน ๙๐% ของเรื่องสามัคคีไทยที่ผมได้ส่งไปให้อ่าน ทางวิทยุกระจายเสียง ก็ล้วนแต่มีเจตนาที่จะขัดขวางญี่ปุน และปลุกป่นให้ คนไทยเกลียดญี่ปุนเป็นหลักสำคัญ ดักฟังโทรศัพท์  จนกระทั่งในตอนต้นๆ ญี่ปุนถึงกับส่ง ทหารออกสืบหาตัวสามัคคีไทย มีการบังคับทางสำนักหนังสือพิมพ์บางแห่ง ให้แจ้งแก,เขาว่า สามัคคีไทยคือใครผมเชื่อว่า การที่คนไทยพากันเกลียดญี่ปุนทั่วไปจนบัดนี้ ก็เป็น ผลจากการโฆษณาของเราที่ได้กระทำมาแล้ว ทั้งในทางวิทยุและทาง หนังสือพิมพ์ อันเป็นหัวแรงอันสำคัญที่สุด วิทยุที่ลังให้ฟังคำสั่งของผม โดยตรงและให้ข้าราชการส่งวิทยุเสมอ ก็เพื่อให้ชาติคอยฟังอาณ้ติลัญญาณ ของณี่ปุนพร้อมกัน

เครื่องติดตามตัวบุคคล

วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2558

การต่อสู้เริ่มขึ้นด้วยการวางแผนเพื่อแย่งชิงเครื่องช่วยฟัง

ได้ไว้วางใจมอบให้ผมเป็นผู้นำชาติไทยในสมัยนั้นหรือไม่ก็สุดแต่ท่านจะ พิจารณาเอาเอง หวังว่าเรื่องนี้จะได้รับการพิจารณาจากท่านเป็นธรรมดา ตามหลักการดำเนินงานที่ดีฃองหนังสือพิมพ์ทั่วๆ ไป
9การต่อสู้ขัดธวางกำลังญี่ปุฆด้วยเครื่องบริโภคร). เกี่ยวกับข้าวเราได้พยายามไม่จัดส่งข้าวให้แก,ญี่ปุน ต้องใช้รถไฟทหารไปขน เครื่องช่วยฟังคนแก่  เองและได้แนะนำให้ราษฎรทำการปลูกอย่างอื่นแทนข้าว โดยอ้างว่าเรามีข้าว มากแล้ว๒. เกี่ยวกับเนื้อสัตว์เราได้จัดการควบคุมเนื้อสัตว์ต่างๆ และจัดการให้งดการฆ่าสัตว์เสีย บางวัน อนึ่งการฆ่าสัตว์ในประเทศของเราส่วนมากชาวต่างประเทศเป็นผู้ ทำและก็ส่วนมากชาวต่างประเทศเป็นผู้ชาย ผมจึงได้จัดให้คนไทยทำแทน ซึ่งหวังว่าคนไทยคงมีน้อยอันจะเป็นผลที่จะทำให้เนื้อสัตว์ลดน้อยลงได้เองในส่วนวัวควายนั้นเมื่อญี่ปุนกว้านชื้อมากขึ้น ผมจึงได้ประกาศ ห้ามชื้อขาย ถ้าเจ้าของมีวัวควายน้อยหรือมีเท่ากับปี พ.ศ. fasrcdr ถ้ามี มากกว่านั้นจึงจะยอมให้ชื้อขายกันได้ ทั้งนี้ บการได้ยิน เเป็นการขัดขวางมิให้ญี่ปุนชื้อ ควายได้สะดวกนั้นเองนอกจากนี้ ผมยังได้ทั่งห้ามนำสัตว์เหล่านี้ข้ามจังหวัดอีกด้วยเพลิง ภผา ไ0(5) ส่วนเรื่องไก่ เมื่อได้ทราบว่าญี่ปุนซื้อ๓บไว้ที่ห้องเย็นมาก ผมก็ได้ สั่งขัดขวางมิให้ญี่ปุนได้ไก่กิน โดยผมได้สั่งให้เจ้าของห้องเย็นทำให้ไก่เน่า เสียก่อน ทราบภายหลังว่าเป็นจำนวนหมื่นที่ไก,ของญี่ปุนได้เน่าไปด้วย การกระทำนี้61. เกี่ยวกับผักได้พยายามให้ชาวจีนใกล้กรุงเทพฯ เลิกปลูกผัก โดยออกอุบายมิ ให้ซาวจีนอาศัยอยู่ได้ในที่เดิม เราได้อ้างว่า ชาวจีนเหล่านี้ทำให้ที่สกปรก๒การต่อสู้ขัดขวาง'รอนกำลั'งญี่ป่น เที่ยว ด้วยเครื่องอุปโภ ค๑. ได้จัดการควบคุมผ้า และกักผ้ามิให้ขายออกนอกต่างจังหวัด เพราะเห็นว่าจีนเที่ยวกว้านซื้อผ้าขาวม้าบางจังหวัดแล้วนำเอามาขายให้ แก่ญี่ป่น และเฉพาะรายที่พบหนึ่งรถกุดังผมก็ได้ส่งให้ทหารบังคับซื้อไว้เสีย ด้วยจำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท๒. ญี่ปุนกว้าน'ซื้อสำลี เพื่อเอาไปใช้เกี่ยวกับบาดแผล และส่งไป ทอผ้า เมื่อทราบความนี้ ผมก็ได้จัดการควบคุมการซื้อขายเสีย และให้ทาง เครื่องขยายเสียงพกพา  เจ้าหน้าที่รีบรับซื้อไว้ใช้ในราชการของไทยเอง๓. ญี่ปุนกว้านซื้อหนังสัตว์มากมายเพื่อส่งไปญี่!]น ผมได้ทราบ เรื่องนี้เข้าก็ได้สั่งการควบคุมการซื้อขายหนังสัตว์ และตั้งเจ้าหน้าที่รับซื้อ กักกันไว้เสียเองทั่วพระราชอาณาจักรr. เมื่อญี่ปุนต้องการเอาไม้สักไปใช้งาน เช่น จะเอาไปใช้ต่อเรือ เป็นต้น ทางเราก็นำเอาไปชุกช่อนเสีย เราได้พยายามตั้งโรงเลื่อยไม้ เพื่อ เป็นสถานที่สำหรับเอาไม้สักไปจัดการเลื่อยเสียเองและได้จำหน่ายไปให้ พ้นมือญี่ปุน เรื่องการทำปาไม้นี้ พล.ต.โมริยา ฑูตทหารญี่ปุนพยายามพูด ขู่เพื่อจะทำการปาไม้เสียเองหลายหน แต่เราได้หน่วงเวลาไว้ จนถึงได้จัด ตั้งบริษัทขึ้นควบคุมเองได้สำเร็จทการต่อสู้ขัดขวางรอนกำลังญี่ป่นเกี่ยวแก่การอุตสาหกรรมณี่ปุนพยายามจะมีโรงงานในประเทศไทยอย่างมากมาย โดยใช้ วิธีบังคับซื้อโรงงานต่างๆ ในประเทศของเรา ทั้งเราก็ได้จัดการคิดขัดขวาง ทันที ส่งคนไปสืบว่าญี่ปุนจะตั้งโรงงานอะไร เมื่อทราบแล้วก็ร็บจัดการขัด ขวาง โดยสังให้เจ้าหน้าที่ริบซื้อเอามาเป็นโรงงานของรัฐบาลเสีย ก่อนที่ คล้องหูราคา ญี่ปุนจะยื่นมือเช้าไปถึง โรงงานต่างๆ ที่เราได้จัดการยึดเอามาเป็นโรงงาน รัฐบาล เท่าที่จดจำได้นั้นมีโรงงานฟอกหนัง โรงงานกลั่นนํ้ามัน โรงงานสบุ่ โรงงานมวนบุหรี่ โรงงานทำไม้ขีดไฟ โรงงานทำเครื่องจักรรายย่อยๆ หลาย แห่ง และอื่นๆ อีกมากการกระทำเช่นนี้ทำให้ประชาชนร้องกันว่า รัฐบาลบีบบังคับเราจะทำ อย่างไรได้จะต้องเดือดร้อนกันบ้าง โดยต้องยอมเสียสละสิทธิบางประการ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของชาติในการต่อสู้ขัดขวางญี่ปุน แต่อย่าง1ไรก็ดื ผมก็

เครื่องช่วยฟัง

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2558

การสืบสวนทำให้เรารู้วิธีการวางตัวที่ดี

ลอดระยะเวลาที่พระยาพหลฯ ดำรงตำแหน่งนายก รัฐมนตรี ๕ สมัยติดต่อกัน ท่านเป็นบุคคลผู้หนึ่งที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นนายกทหารประชาธิปไตย แม้ลาออกหลายครั้ง ผู้คนก็เรียก ร้องให้ท่านกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกแต่ ดักฟังมือถือ  ในยุคช่วง ๒๑ ธันวาคม ๒<รrcะ๐ ถึง ๑© กันยายน ๒รrc๑ รวม เวลา C เดือน ๒๑ วัน มักมีเรื่องวุ่นวายอยู่ตลอด เมื่อมี ส.ส.พรรคฝ่ายค้าน ได้เสนอญัตติร่างข้อบังคับการประชุมและการปรึกษาผู้แทนราษฎรเพิ่มเติม สาเหตุก็เนื่องจาก...การพิจารณางบประมาณแผ่นดินทุกครั้งที่ผ่าน มากินระยะเวลานาน น่าจะมีหลักเกณฑ์รัดกุมมากกว่านี้ โดยขอแค้ไขข้อ บังคับการประชุมสภาผู้แทนฯ ข้อ ๖^ เกี่ยวกับการเสนอร่าง พ.ร.บ. งบ ประมาณแผ่นดิน โดยให้รัฐบาลทำบัญชีรายละเอียดอื่นๆ อีกมากมาย การ อภิปรายเป็นไปอย่างกว้างขวาง ส.ส.ฝ่ายค้านเปิดฉากรุกรัฐบาล ด้วยการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้สินสุดลงในวันเดียวด้วยคะแนนเสียง ร:๒ ต่อ <sro แม้ว่าฝ่ายรัฐบาลจะคัดค้านว่าในโลกนี้ไม่มีใครจะทำได้แต่ผล ปรากฏออกมาว่า มีผู้รับหลักการแห่งร่างข้อบังคับด้วยคะแนน เสียง £๕ ต่อ ๓๑เบส นับเป็นความพ่ายแพ้ยับเยินของรัฐบาลพระยาพหลฯ ซึ่งบริหารประเทศไม่ถึงปีรุ่ง ขึ้นของวันที่ ๑๑ กันยายน ๒รre?๑ คณะรัฐมนตรีได้ประชุมกัน เครียด ฝ่ายหนึ่งให้แสดงสปิริตด้วยการลาออกของนายกรัฐมนตรีและคณะ รัฐมนตรีก็หมดสภาพไปด้วยแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่เห็นด้วย เพราะพฤติกรรมของสมาชิกสภาผู้แทนฯ บางกลุ่มขัดขวางการบริหารประเทศหลายครั้งหลายหน ควรยุบสภา เป็นการล้มกระดานแล้วเลือกตั้งกันใหม่แต่พระยาพหลพลพยุหเสนา นายกรัฐมนตรีเห็นว่าวิธีการฝ่ายหลัง ดีกว่า เพื่อเปิดทางให้บุคคลอื่นที่ผ่านการเลือกตั้งเข้ามาบริหารประเทศ จึง ได้ประกาศยุบสภาจัดให้มีการเลือกตั้งขึ้นมาใหม่ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒£๘ จีพีเอสติดตามรถ เรเมื่อเปิดประชุมสภาสรรหานายกรัฐมนตรี พระยาพหลฯ ประกาศ ยืนยันไม่รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเด็ดขาด!ที่ ประชุมเห็นสมควรว่าคนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีต้องเป็นผู้ที่เด็ด ขาด เข้มแข็ง มีความสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ในประเทศได้คั คน ผู้นั้นก็คือ...พ้นเอกหลวงพิบูลสงครามนั่นเอง!ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒£๘๑ จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ตั้งให้นายพลเอกหลวงพิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ ๓ และรัฐบาล ชุดที่ ๙ ของเมืองไทยเมื่อ ประกาศคณะรัฐมนตรีออกมาแล้วสังเกตได้ว่า หลวงพิบูล สงครามได้เข้ากุมอำนาจ และหน้าที่อันสำคัญๆ ไว้เกือบทั้งหมด โดยตนเอง ยังนั่งรัฐมนตรีว่าการอีก ๒ ตำแหน่ง อันประกอบด้วยกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย เป็นที่เข้าใจกันทั่วๆ ไปในฝ่ายค้านขณะนั้นว่า...นายกรัฐมนตรีได้ตระเตรียมการจะพิชิตเหตุการณ์ ร้ายๆ นานา ประการที่จะเกิดขึ้นกับประเทศชาติและชีวิตของตนเอง ทุกคนรู้ว่าหลวง พิบูลสงครามนั้นเป็นคนเด็ดขาด เข้มแข็ง ประสบการณ์ที่ได้ร่วมรัฐบาลกับ พระยาพหลฯ ทำให้หลวงพิบูลฯ รู้ว่าควรจะทำเช่นไร!ในการรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี หลวงพิบูลสงครามได้กล่าวกับ ประชาชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความตอนหนึ่งว่า...การ ทำงานของชาติบ้านเมืองนั้น ถ้า1 เครื่องดักฟังไร้สาย ได้ปฏิบัติด้วยเหตุผลและมืศีล ธรรมแล้ว ย่อมจะนำมาซึ่งความดีงามให้แก่ตนเป็นอย่างดียิ่ง ในทางตรง กันข้าม ถ้ากลายเป็นเล่นการเมืองโดยปราศจากคืลธรรม ย่อมจะเกิดความ พินาศอย่างร้ายแรงที่สุดหลวงพิบูลฯ ยังได้อุปมาด้วยว่า เหมือนเรามองก้อนนํ้าแข็ง,ที่ลอย นํ้าเราเห็นก้อนนํ้าแข็งล่วนบน ส่วนตัวนํ้าแข็งจำนวนมากยังคงอยู่ในนํ้า ซึ่ง เราไม่สามารถมองเห็นได้ เว้นเสียแต่เมื่อเรือจะต้องอับปางจึงจะทราบว่า นั่นน่ะภัย บรรดาท่านที่รักการเมืองเพื่อระบอบประชาธิปไตยโดยบรีสุทธิ้ ใจ ขอโปรดตรึกตรองดูตามที่ข้าพเจ้ากล่าวนี้ โดยระลึกถึงชาติเป็นเบื้อง หน้าคือเพื่อชาติ

เครื่องติดตามตัวบุคคล

วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2558

ผู้จัดจำหน่ายคนกลางได้ทำการตัดราคาเพื่อลดคู่แข่ง

บ้านเท่านั้น ดิฉันเกิดอาการประสาทจนแม่จับได้ก็จะอะไรเสียอีก ล่ะคะ ดิฉันเพิ่งนึกออกนี่นาว่าจะต้องเดินผ่านเส้นทางนั้นตอนตี 2 ทุกว้นนี่นไม่ต้องกลัวอีหนู แม่จะไปส่งแกเอง”คำพูดของแม่ทำเอาดิฉันใจชื้นขึ้นเป็นกอง ติดตามระยะไกล  อย่างน้อยก็มีคน คาถาตีไปเป็นเพื่อนไม่ต้องกลัวละ แม่ทำตามที่พูดเสียด้วย คือ เดินไปส่งดิฉันทุกคืน จนผ่านไป 3 คืนเท่านั้น ดิฉันชักเกรงใจแม่ “เอาอย่างนี้ก็แล้วกัน เอาพระของแม่ห้อยคอไปสิลูก”แม่ว่าหลังจากที่ดิฉันยืนย้นจะไปเอง ดิฉ้นรู้ว่าพระของ แม่แต่ละองค์ศักดสิทธและเก่าแก่ทั้งนั้น อย่างน้อยก็ฅงจะ คุ้มครองดิฉันแทนแม่ได้ทว่าตี 2 คืนนั้นเอง เมื่อดิฉันตื่นชื้นอย่างเคยชิน ล้างหน้า แล้วแต่งตัวเสร็จก็คว้าตะกร้าจ่ายของในครัวลงจากบ้าน ไม่ทันไต้ นึกถึงพระของแม่แม้แต่น้อยดิฉันเดินไปท่ามกลางบรรยากาศที่มืดครึ้ม พลางส่องไฟ ฉายไปตามเส้นทางด้วยความรู้สึกแปลก ๆ มันน่าโหวงเหวงในใจ พิกล แต่ไม่ทันไต้นึกถึงอะไรมากไปกว่ารายการกับข้าวสดที่จะ ต้องชื้อในจันนั้น แต่พอเข้าใกล้ทัวสวนบริเวณที่เกิดเรื่องผ้หฌิงตนํ้าตายดิฉันเกิดความกลัวขึ้นโดยไม่มีสาเหตุยกมือขึ้นลูบคอหวัง จะหาที่พึ่ง“ตายละ....ลืมเอาพระมา”ดิฉันแทบจะหลับหูหลับตาให้พ้นที่ตรงนั้นเป็นที่สุด ถ้าไม่ เพราะมีนเป็นลันดินสูง ดิฉันคงจํ้าแบบไม่มองพื้นดินตรงหน้าแน่“ฮือ ฮือ....หนาวเหลือเกิน ฮือ” อยู่ๆ ก็มีเสียงครางสลับกับเสียงคราครวญลังออก อุปกรณ์นักสืบราคา มาจากดงกล้วยริมนํ้าที่ดิฉันเพิ่ง ผ่านมา ดิฉันรู้สึกเหมือนมีความเย็นบางอย่างวิ่งจากท้ายทอยลง ไปตลอดไขลันหลังใจหนึ่งอยากจะวิ่งไปทันที แต่อีกใจหนึ่งนึกถึง คำพูดของแม่ว่า ให้ดูให้รู้แน่ สำนึกหลังบังลับให้ดิฉันหันหน้าไป ไฟฟ้าเคมี ทางทิศนั้นเร็วเกินกว่าที่จะคิดในความสลัวไม่มากเพราะเป็นคืนข้างขนแสงจันทร์กระจ่าง ฟ้า ไม่มืเมฆบดบัง ดิฉันเห็นอะไรบางอย่างเหมือนคนนั้งหัแหน้า ห้อยขาลงไปในนั้า เธอหันเฉพาะใบหน้ามาทางดิฉัน โดยไม่ได้ เอี้ยวตัวเหมือนคอหมุนได้รอบ ดิฉันเข่าอ่อนจนแทบทรุด ร่างของ เธอค่อย ๆ ลุกขึ้นแล้วเดินเหมือนลอยเข้ามาใกล้ฮิ ...ร....ริ....ฮิ” เสียงของเธอเย็นยิ่งกว่านั้าแข็ง ดิฉันพยายามสลัดความกลัวก้าวขาออกวิ่งอย่างไม่คิดชีวิต ปากก็ร้องตะโกน “ช่วยด้วย” สุดเสียง ดิฉันวิ่งไปทางบ้านน้ามื เห็นแสงไฟวาววามอยู่ไม่ไกล แต่ระยะทางที่ดิฉันวิ่งนี่ลิ: มันดูยาว นานและไกลเกินกว่าที่ใจคิด“หนาวจังเลย....หนาวจง ดักฟังมือถือ  อยู่คุยกันก่อนสิ” เสียงเธอยังดัง ใกล้เข้ามา ดิฉันดัดสินใจหันกลับไปดู ร่างของหญิงคนนั้นยังลอย ตามมา ใบหน้าของเธอซีดขาว ดวงตาบวมและปากฉีกกว้าง มัน เป็นใบหน้าที่น่ากลัวที่สุดเท่าที่เคยเห็นมา มันน่ากลัวจนเลือดใน ร่างของดิฉันค่อยๆ กลายเป็นนั้าแข็ง ดัวชาดิกขึ้นมาจากปลาย เท้า หูอื้อจนกระทั่งเสียงส่งมาจากร่างนั้นเริ่มอื้ออึงก่อนที่ฑุกสิ่งทุก อย่างจะดับลง

เครื่องติดตามรถยนต์

นักธุรกิจคนหนึ่งได้สั่งซื้อเครื่องติดตามไปจับผิดภรรยาของเขา

เห็นว่าสิ่งนั้นคือผู้หญิงคนหนึ่งใบหน้าของหล่อนที่แหงนเงยมอง มายังเขาซีดขาวเศร้าสร้อย หล่อนยกแขนแบมือคล้ายจะขออะไร บางอย่าง ทว่าสิ่งที่ทำให้เขากลัวมากจนรู้สึกเหมือนผมบนหัวตั้ง ซ้นก็คือ ร่างของหล่อนมีเพยงครงเดยว อุปกรณ์ดักฟังไร้สาย  ส่วนล่างตงแต่เอวลงไป จางหาย ร่างของหล่อนโชคไปด้วยเลือดไม่ทันรู้ว่าอะไรเป็นอะไร ชาญร้องสุดเสียงด้วยความตกใจ สุดขีด เผ่นออกจากประตูห้องนอนไปได้อย่างไรทีเดียวถึงเคาน์ เตอร์เสมียนตรงทางเข้าโรงแรม เสมียนชายที่มาเปลี่ยนเวรตรง นั้นเหมือนนกรู้ เขาผวาออกมาจากโต๊ะยาวตัวนั้น เข้ามาคว้าตัว ชาญเอาไว้ ปากร้องเรียกพนักงานทำความสะอาดให้มาช่วยจับต่างคนต่างช่วยปลอบกันอยู่เป็นนาน จนชาญสงบพอที่จะ เอ่ยปากเล่าเรื่องผู้หญิง ที่มืครึ่งตัวให้พนักงานฟัง แต่ดูเหมือนทั้ง สองคนไม่ทำหน้าแปลกใจเลยแม้แต่นิดเดียว “นี่คุณไม่เชื่อผมหรือ”การสื่อสาร ชาญว่า “เปล่าครับ ไม่ใช่ไม่เชื่อ ผมเชื่อซี”“ทำไมดูหน้าคุณไม่แปลกใจเลยนี่”“ไม่มีใครที่นี่แปลกใจหรอกครับ” พนักงานชายเอ่ยปาก “หมายความว่ายังไง”“ก็ห้องที่คุณพักน่ะ ไม่มีใครรอดสักรายนี่ครับ เจอยันทั้งนี่น  แหละ” เขาระบายลมหายใจยาว “ปกติถ้าแขกไม่เต็มมากขนาด นี้และคุณไม่ขอร้องเรา เราไม่เปีดหรอกครับห้องนี่น” “วันแรกที่คุณนอนหลับ ผมยังแปลกใจ คิดว่าคุณจะไม่เจอ แล้วเสียด้วยซํ้าไป.... ”พนักงานชายเล่าไปเรื่อยๆ เหมือนกับว่าเขาต้องอธิบาย เรื่องนี้ๆ!ๆแล้ว'ซํ้าอีกตลอดเวลา ชาญนิ่งฟัง ความกลัวสุดขีดเมื่อ ครู่เริ่มหายไป แสงทองเริ่มจับขอบฟ้า “แม้ว่าจะปีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เม้ยอย่างเงียบ ๆ ต่อ จากวันนั้นเป็นต้นมา เม้ยก็ยังปรากฏร่างให้แขกที่มาพ้กในห้อง นั้นเห็นเป็นประจำ  ดักฟังโทรศัพท์มือถือ เธอทำท่าเหมือนจะขอร้องอะไรบางอย่าง แต่ ไม่ปีแขกคนไหนยอมใจเย็นดูเธอให้ตลอดสักรายเดียว”ชาญเพื่อนผมฟังแล้วสงสารขึ้นมาจับใจทีเดียวครับ แต่ถึง มันจะสงสารขนาดไหน วันนั้นมันขอย้ายออกจากโรงแรมไปขอ อาศัยนอนที่วัดในเมืองแถวอำเภอก็ยังดี และจากการที่เจ้าชาญ ลดทิฐิไปอาศัยวัดนอนนี่ละครับ เลยทำให้มันได้คุยกับหลวงตาที่ วัดนั้น ท่านแนะนำมาว่าใหใปหาพระไทยใหญ่ที่จำวัดอยู่ชาย แดนฟากโน้นมาทำพิธีนำวิญญาณผู้หญิงคนนั้นกลับบ้าน เรื่อง ร้ายทั้งหลายก็จะจบลงชาญเล่าว่า มันสนใจขึ้นมาทีเดียว และหลังจากที่มันได้บ้าน ในวันต่อมา มันก็นำเรื่องนี้ไปปรึกษานายอำเภอซึ่งท่านก็เมตตา นิมนต์พระคุณเจ้าชาวไทยใหญ่มาให้ชาญตามต้องการ และชาญ ก็แจ้งต่อไปยังผู้จัดการโรงแรมอีกทีชาญเล่าว่าหลังจากมีการทำบุญอีกครั้งตามพิธีที่กำหดขึ้น ก็ไม่ปรากฎว่ามืใครโดนผีหลอกอีกเลย ป่านนี้วิญญาณของสาว เมัยคงได้กลับไปพักที่บ้านตามที่เธอต้องการแล้วว่าแต่เพื่อนผมชีครับ หลังจากงานนั้นเป็นด้นมา จีพีเอสราคา  ปรากฏว่า มันกลายเป็นคนกลัวผีไปเรียบร้อยโรงเรียนจีน เรื่องเดินทางไป ไหนแล้วไปพักค้างตามโรงแรมที่มันไม่คุ้นเคย มันไม่เคยทำอีก เลย ชาญบอกว่า มันเลือกนอนศาลาวัดดีกว่า อย่างน้อยมันก็กระ โจนพรวดเดียวเข้าไปในกำแพงแก้วได้โดยผีไม่ตามมาว่าแต่คุณเถอะ เคยเจอเรื่องประสาทผวาอย่างนี้มั่งไหมล่ะ

เครื่องติดตามตัวบุคคล

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558

ช่างติดตั้งเครื่องได้จ้างนักสืบแบบเหมาจ่ายในราคาหมื่นกว่า

“ปีที่แล้วนี้เองครับมีผู้หญิงพม่าหน้าตาดีคนหนึ่งลักลอบเข้า เมืองมาทำงานที่นี่ ชื่อเธอเป็นภาษาพม่าเรียกยาก เราเลยเรียก เธอสั้นๆว่าแม่เม้ย เป็นคนทำงานดีไม่เกียจคร้าน นิลัยก็ดีจนใครๆ ที่นี่ก็'รัก แต่หล่อนเป็นคนเงียบๆ ไม่มีใครรู้ว่าหล่อนมาจากไหน หรือหล่อนคิดอะไร ทำงานกันอยู่ลักสามเดือน ก็เริ่มมีผู้ชายคน หนึ่งมาหา ดักฟังระยะไกล ไม่รู้ว่าเป็นญาติหรือสามี แต่พอผู้ชายคนนี้กลับทีไร หญิงพม่าก็จะเก็บตัวเงียบ แม่บ้านที่นี่มาเล่าบ่อยๆ ว่าหล่อนเอา แต่ร้องไห้จนไม่เป็นอันทำอะไร ถามอะไรไม่พูดถามอะไรไม่บอก “หนสุดท้ายที่ผมเห็นเธอมีชีวิต ผู้ชายคนนี้ก็มาหาอีก แล้ว ก็มีอาการอย่างเติมคือเอาแต่'ร้องไห้ แม่บ้านที่นี่สงสารมากเข้า ไปปลอบโยนเหมือนเดิมละครับ คราวนี้แม่เม้ยยอมเล่าให้ฟังว่า ผู้ชายคนนั้นเป็นผู้ชายบ้านเดียวกัน หลอกพาเธอมาขายที่ชาย แดนไทย แต่ก่อนที่จะส่งถึงมือคนชื้อ ก็ข่มขืนเธอเสียก่อน อย่าง น้อยก็เป็นการข่มขวัญชนิดที่เธอเสียใจจนแทบไม่เป็นผู้เป็นคน “เม้ยเล่าว่า หลังจากนั้นมันพาเธอมาที่จุดนัดพบ เธอเห็น ว่ามีผู้หญิงอีกหลายคนที่ประสบชะตากรรมเดียวกับเธอกำลังถูกบงคับให้ขึ้นรถตู้ แต่บังเอิญตำรวจเข้าไปจับกุมพอดี พวกขายผู้ หญิงไม่ยอมให้จับ เลยมีการต่อสู้กันระหว่างชุลมุนกันนั่นเอง เธอ ฉวยโอกาสหนีห่างออกไปจากที่เกิดเหตุพอควรรอดมาได้เพราะ ได้ขึ้นไปหลบอยู่บนคบไม่ใบหนามนุษย์ เมื่อเหตูการณ์สลบ เธอไม่ได้ลง มาหาตำรวจ เพราะเธอรู้ว่าตำรวจต้องส่งเธอกลับบ้าน และถ้าขืน กลับ ผู้ชายคนนั่นต้องหาทางพาเธอมาอีกจนได้ เม้ยอยู่บนต้นไม้ ตลอดรุ่งจนเธอแน่ใจว่าไม่มีใครตามมาอีก“เข้าต่อมาเธอตัดสินใจลงมาจากต้นไม้ค่อยๆ เดินมาตาม ถนนสายเล็กๆ เข้าเมือง โชคเข้าเธอบ้างที่เจอรถอีแตนชาวบ้าน ให้อาศัยมาด้วย เธอเลยไม่ต้องเหนื่อยมากนัก แต่ยังไงก็ตามเธอ คิดว่าเธอจะมาตายเอาดาบหน้าดีกว่าจะกลับบ้านตอนนี้“เม้ยได้งานขายของหน้าร้านในเมืองนั่นเอง ทว่าไม่ข้าไม่ นานเธอได้เห็นชายโฉดที่พาเธอมาขายมาป้วนเปียนอยู่แถวหน้า ร้านที่เธอทำงานอยู่ แม้มันจะไม่รู้ว่าเหยื่อที่หนีรอดของมันอยู่ไม่ อุปกรณ์จับเสียง  ไกลมือ แต่เธอก็ไว่ใจอะไรไม่ได้ เม้ยตัดสินใจหายตัวจากร้านที่ เธอทำงานไปดื้อๆ โดยไม่ได้บอกเจ้าของว่าเหตุใดเธอต้องทำ อย่างนั่นเม้ยมาได้งานแม่บ้านที่โรงแรมนี้ เธอชอบงานทำความ สะอาด เพราะอย่างน้อยก็ทำให้เธอได้ซ่อนตัวอยู่เงียบๆ ในที่ ปลอดภัยแต่เหมือนเวรกรรมจะปล่อยให้เธอมีความสุขได้ชั่วระยะ เดียว อีกสองสามเดือนต่อมาผู้ชายคนนั่นก็ปรากฏด้วที่โรงแรม “เม้ยเล่าให้ป้าแม่บานฟังว่า วันที่พบกันจัง ๆ หน้าเธอตกใจ แทบสิ้นสติ ไม่มีทางหลบเลี่ยง มันจะลากตัวเธอออกไปตั้งแต่วัน นั้น ดีแต่ป้าแม่บ้านนั้นแหละจ้องมันไม่วางตา ท่าทางของป้าแม่ บ้านทำให้มันต้องล่ากอยไปไม่ทันได้ทำอะไร“แต่จากวันนั้นมามันก็ป้วนเปียนไม่ยอมปล่อยให้เธอรอด สายตา หลังสุดมันมาขู่เม้ยว่าหากไม่ยอมตามมันออกไปดีๆ มัน จะกลับไปทำร้ายพ่อแม่ของเธอ เครื่องดักฟังทำให้เม้ยคิดหนัก ป้าแม่บ้านบอก ให้หล่อนแจ้งตำรวจ แต่หล่อนว่าบ้านเมืองของหล่อนไม่มีขื่อมีแป มานานแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ใกล้ชายแดนอย่างพวก หล่อนนั้นเป็นครั้งสุดท้ายที่เห็นเม้ยมีชีวิต วันต่อมาแม่บ้านคน เดิมไปพบร่างของเธอเข้าในห้องนํ้าห้องพักที่ชาญมาเช่าอยู่ แต่ เธอตายเพราะเชือดข้อมือตัวเองขาด เลือดไหลนองชุ่มไปทั่วทั้ง ห้องนํ้า คนในโรงแรมทั่งสงสารทั่งกลัว ต่างคนเห็นว่าเม้ยใจแข็ง มากที่นอนรอความตายอย่างช้า ๆ

เครื่องติดตามในรถยนตร์

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558

การไล่ล่าระหว่างตำรวจกับผู้ร้ายตอนจบ

วันรุ่งขึ้นเมื่อผมมาลงเวลาทำงานผมสังเกตเห็นคนงานไทย ในโรงอาหารคุยกันด้วยทำทีตื่นเต้นสองสามคนชี้มือขึ้ไมไปยังจุด ที่เคยเป็นเนินดิน ผมมองตามไปก็แทบไม่เชื่อสายตา หินก้อนที่ เมื่อวานผมเอารถด้นมันไปไวัที่ขอบพื้นที่โล่ง บัดนี้กลับมาตั้งอยู่ ดักฟังระยะไกล  ตรงจุดที่เคยเป็นโคกและมีศาลพระภูมิหินไม่น่าจะกลิ้งไปตรงนั้นได้เอง มันเป็นไปไม่ไดิในสภาพ ที่เป็นพื้นราบแบบนั้น ผมนึกสงสัยคนงานไทย โดยเฉพาะอย่าง ยิ่งเจ้าคนที่เคยบอกผมว่ามีแต่พระไทยเท่านั้นที่ทำพิธีอัญเชิญเจ้า ที่ได้ เขาจะต้องคบคิดกับพรรคพวกของเขาช่วยกันเอาหินก้อน นั้นไปตั้งไว้ที่เดิม เพื่อแสดงให้เหินถึงอิทธิฤทธึ๋ของเจ้าที่อันมีแต่ พระไทยเท่านั้นที่จะจัดการกับเรื่องนี้ได้ หรือไม่ก็เป็นการกลั่น แกล้งผม หรือเพียงแต่เล่นตลกร้ายๆไฝว่าจะด้วยอะไรก็ตามจระเข้น้ำเค็ม  มันทำลายตารางการทำงาน ของเรา และขวัญกำลังใจของคนงานทํ่งหมดห้วหน้าคุมงานสั่งรถบรรทุกคันหนึ่งมาทันที ผมถูกเรียก คัวให้เอารถไปยกก้อนหินใส่รถบรรทุก ก้อนหินเมื่อยกใส่กระบะ รถบรรทุกแล้ว ก็ใช้เชือกผูกมัดอย่างแน่นกันกลิ้งตก คนงานคน หนึ่งบอกคนช้บให้เอาไปทิ้งในไซด์งานที่กำลังถมที่รถบรรทุกเคลื่อนออกจากที่ พอเลี้ยวโค้งสับสายตาพวกเรา ก็ได้ยินเสียงโครมครามด้งสนั้นหลั่นไหว ปรากฏว่ารถคันนั้นลื่น ไถลตกลงไปจากเนินลาดริมไหล่ถนนด้านซ้ายสูงประมาณ 30 เมตร รถพลิกกลับตั้งหลังคาขึ้น คนขับกระเด็นออกไปไกลจาก ตัวรถประมาณ 10 เมตรโดยมีหินก้อนนั้นทับคาอยู่บนหน้าอก ที่แหลกเละ เขาตายคาที่เจ้าหน้าทีตำรวจมาสอบปากคำพวกเราสองสามคน อุปกรณ์นักสืบ  พร้อมกับถ่ายรูปสถานที่เกิดเหตุอย่างละเอียดทุกแง่มุมหินก้อนนั้นไม่สามารถใช้แรงคนกลิ้งออกจากหน้าอกของ คนตายได้ตำรวจจึงใช้เชือกมัดก้อนหินเอาปลายเชือกอีกด้านผูก ก้นชนรถสายตรวจ ลากก้อนหินออกมาวางไวใกล้ก้บศพ จากนั้น ก็ถ่ายรูปก้อนหินแยกจากศพโดยละเอียด จากนั้นก็ปักเสาเอา เชือกล้อมวงที่เกิดเหตุ พลางกำชับหัวหน้าคุมงานให้บอกทุกคน อย่าเข้ามาทำอะไรในบริเวณที่ล้อมวงไว้โดยเด็ดขาด ตำรวจทิ้ง สถานที่เกิดเหตุไว้ในสภาพนั้น จนกระทั่งรถบรรทุกศพของตำรวจ มาถึงความสลดหดหู่แผ่คลุมไปทั่ว  เครื่องดักฟังติดรถ คนงานปฏิเสธที่จะเข้าไปใกล้ บริเวณที่เคยเป็นโคกดินและเป็นที่ตั้งของศาลพระภูมิ บรรยากาศ เต็มไปด้วยความตึงเครียด พวกคนงานคอยเหลียวหน้าเหลียว หลังอยู่บ่อยๆราวกับระแวดระวังอำนาจลึกล้บที่คอยจ้องเล่นงาน อยู่ข้างหลังเช้าวันรุ่งขึ้นก้อนหินหายไปแล้ว!

เครื่องติดตามรถยนต์

วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558

บริษัทแห่งหนึ่งสั่งเครื่องไล่หนูมาใช้งาน 5 เครื่องลตอบรับดีมาก

ชาวบ้านย่านนั้นเล่าว่า ที่ดินและบ้าน ตรงนี้ เป็นของสูง ใครที่บุญไม่ถึงอยู่ยาก ยิ่ง เอาบ้านมาไห้นักการเมือง ที่มืแนวทางโกงชาติโกงแผ่นดินอยู่เสวยสุข ‘หรือ เอาบ้านหลังนี้เป็นแหล่งบัญชาการโกง ด้วยแล้ว รับรองว่าอยู่ไม่ได้หลังจากประเทศไทยมีนายกรัฐีมนตรีคนที่ 22 คือ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ หัวหน้าพรรคความหวัง เครื่องดักฟังจิ๋ว ใหม่ที่สามารถเฉือนชนะพรรคคู่ แข่งอย่าง นายซวน หลีกภัย หัวหน้าพรรคประซาธิปั’ตย์ยุคนั้นไปแบบ เฉียดฉิว สามารถตงรัฐบาลขึ้นมาได้สำเร็จ ในปี 2539 ถีอว่าเป็น ความสำเร็จ ของ”ฃงเบ้งจิ้ว” บุรุษผู้มุ่งนั้นเดินทางไกลมากว่า 200,000 ไมล์ เพื่อคว้าดวงดาวด้วยคติประจำใจ ที่ว่า “ต้องขึ้นสู่ตำแหน่งนายก รฐมนตรี อย่างสง่างาม”ด้วยความเป็นนายกฯที่พกความมั่นใจมาเต็มเปียม คราวนี้เขามี เงื่อนไขว่า จะต้องเร่งรัดในการทำงานอย่างมาก เพราะอายุรัฐบาลมีค่อนข้าง จำกัด เนื่องด้วยการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ดังนั้นหลังจากที่มีประกาศ พระราชกฤษฎีกาเปิดประชุมสภา ในวันกัดมาก็มีการโหวตเลือกนายวันนู หะมัดนอร์ มะทา เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร ขณะเดียวกันก็ได้โปรด เกล้าแต่งตั้งพลเอกชวลิตเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 22 ของไทย และ นำคณะ รัฐมนตรีเข้าเฝืาถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อน ปฎิปัติหน้าที่ในครั้งนั้นเมื่อบิ๊กจว ได้เป็นนายกรัฐมนตรีสมความมุ่งมาดปรารถนาแล้ว ก็ได้ มีข่าวออกมาจากบุคคลใกล้ชิดว่า นายกรัฐมนตรีคนที่ 22 มีความปรารถนา อย่างแรงกล้าที่จะย้ายนิวาสสถานจากซอยป่นประภาคม จังหวัดนนทบุรี เข้าไปอยู่ใน “บ้านพิษณุโลก”ซึ่งเป็นบ้านประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหลัง บ้านพิษณุโลก ถูกทิ้งร้างมานานโดยพลเอกชวลิตได้ให้เหตุผลกิบคนใกล่ริ}ดว่า เมื่อเป็นนายกฯ แล้วจะทำให้บริเวณซอยปีนประภาคมเกิดความพลุกพล่าน จะมี ผู้คนเดินทางมาติดต่อเป็นจำนวนมาก  จีพีเอสติดตามราคา ชี่งจะทำให้ ชาวบ้าน ที่เป็น เพื่อนบ้านในละแวกนั้นเกิดความเดือดร้อนรำคาญใจอีกประการหนึ่งพลเอกชวลิต มีแนวความคิดว่าจะได้ใช้ลาน บริเวณ หน้าบ้านพิษณุโลก จัดเป็นที่สำหรับต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมเยียน และมา ติดต่องานด้วย ที่สำคัญบ้านพิษณุโลก ตั้งอยู่ใกล้ทำเนียบรัฐบาล ทำให้ การเดินทางเข้าออก จากที่พักไปยังสถานที่ทำงานสะดวกรวดเร็ว และหาก มีการประชุมคณะรัฐมนตรีเร่งด่วน ก็สามารถเดินทางได้อย่างทันห่วงที หรือ อาจใช้บ้านพิษณุโลก ประชุมงานต่างๆได้โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง ขณะ ที่ บ้านในซอยป่นประภาคม จังหวัดนนทบุรี ค่อนข้างห่างไกลจากทำเนียบ รัฐบาล และมีสภาพการจราจรที่ติดขัดในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนอย่างไรก็ดี เมื่อข่าวแพร่สะพัดออกไปว่า พลเอกชวลิต มีเจตนาที่จะ ย้ายเข้าไปอยู่ยังบ้านพิษณุโลก หลายคนต่างแสดงความห่วงใย นายกฯ คน ที่ 22 ที่มีความคิดที่จะย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านพิษณุโลก หรือที่เรียกนามวันสันๆ ว่าบ้านพิษฯ เสียงวิพากษ์วิจารณ์เริ่มดังขึ้นในหมู่ข้าราชการและนักการเมือง ด้วยกันตลอด จนบรรดาสื่อมวลชนว่าที่ผ่านมา พลเอกชวลิต ไม่ทราบ กิตติศัพท์ที่เสื่องลือของบ้านพิษณุ ดักฟังระยะไกล โลกหรืออย่างไร?ว่าหากใครย่างก้าวเข้าไปแล้ว จะพบกับ สิ่งเหลือเชื่อหรือไม่ก็เรื่องเร้น ลับที่เกี่ยวกับผีสาง ก็เป็นเรื่องของอายุนายกรัฐมนตรี ตลอดจนรัฐบาลอาจจะ สั้นลงได้ หรืออยู่ไม่ได้นานเนื่องจาก มืบทเรียนหลายครั้งหลายคราที่เกิดกับ นายกฯ รุ่นพี่ๆ แต่ถึงกระนั้น แม้จะมีเสียงห่วงใย และดัดค้าน ดังไม่ขาดสาย แต่พลเอกชวลิตผู้มุ่งมั่นก็ออกมายืนกรานว่าจะย้ายเข้าไปอยู่ที่บ้านพิษณุโลก

เครื่องติดตามตัวบุคคล

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2558

คลื่นความถี่ถ้าใช้ในทางที่ถูกก็จะเป็นคุณถ้าใช้ทางผิดก็เป็นโทษ

บ้านของริยะ เป็นบ้าน 2 ชั้นขนาดใหญ่ ฝาบ้านและพื้นรวมทั้งระเบียง บ้านเป็นไม้อย่างดี แสดงออกถึงฐานะความเป็นอยู่ของเจ้าของบ้านได้อย่างดี ด้านหน้าติดกับแม่นั่าสายใหญ่สายหนึ่ง ซึ่งสายนํ้าไหลเอื่อยไปตามธรรมชาติ เครื่องดักฟังระยะไกล  นํ้าใสจนเหินตัวปลา และในแม่น้ำปรากฏมีเรือนแพอยู่หลังหนึ่งจอดนึ่งสงบอยู่ ขณะที่ทุกคนกำลังชมความสวยงามอยู่นั้นทองได้ควักมือเรืยกตรัง ให้เข้ามาหา “เฮ,ยตร้'งมาดุเอะไรนีเร็ว”ตรังงงเพราะมัวแต่เดิน'ชมตัวบ้านอยู่ร้องถาม'ว่า “มีอะไรวะทอง เรียกซะเสียงดังลั่นเชียว”มาเถอะน่า มาแล้วเอ็งจะรู้เอง” เมื่อตรังเดินมาถึงทองจึงจับดีรษะตรัง ให้หันหน้าไปทางแม่น้า พร้อมทั้งร้องบอกว่า“นั่นไง ไอ้ตรัง แหกตาดูซะ นั่นแหละ เค้าเรียกว่าเรือนแพ มันเหมือน กับในหนังที'เอ็งดูหรือเปล่า อ้าว! มองตาค้างเชียว ยกมือไหว้ซะสิ” ตรังหันมา ค้อนทองควับไอ้บ้า ข้าไม่ติ๊งต๊อง อย่างนั้นหรอกน่า ก็1ไม่เห็นมีอะไรเลยก็แค่ห้องมี หลังคา ลมฟ้าอากาศแล้วลอยในน้ำแค่นั้น”“มันก็แค่นี้แหละที่นี้เอ็งหายสงสัยหรือยัง” ทองถาม ตรังพยักหน้า“เออ! หายสงสัยแล้ววะ!" เป็นจังหวะเดียวกันกับที่เสียงของฟอริยะดัง ขึ้นมาจากบนบ้านอ้าว! ลูกๆ ทั้งหลายขึ้นมาบนบ้านก่อนซิ ยะพาเพื่อนๆ ขึ้นบ้านเถอะลูก แม่เค้ากำลังทำกับข้าวอยู่ในครัว ยังไม่ว่าง”“ครับพ่อ” ริยะรับคำพร้อมหันไปทางเพื่อนๆ “ไปพวกเราขึ้นบนบ้านก่อน จะเอายังไงค่อยคุยกันข้างบน”เมื่อทุกคนขึ้นบนบ้านเรียบร้อยแล้ว เป็นจังหวะเดียวกันกับที่แม่ของริยะ จีพีเอสขนาดเล็ก  เดินออกมาจากห้องครัวพอดี ริยะจึงได้แนะนำตัวเพื่อนๆ ให้แม่รู้จัก “พวกเรานี่ แม่เราเอง แม่ครับ นี่ ทอง ปาน นก จ้อย ตรัง ครับแม่” ทั้งหมดยกมือไหว้เคารพ แม่ของริยะ ยกมือตอบพร้อมทั้งกล่าวว่า “ไหว้พระเถอะลูก แหม! น่ารักทุกคน เลย ตามสบายนะลูก เดี๋ยวแม่จะดูแลของในครัวอีกหน่อย”ริยะจึงถามแม่ว่าแม่ มีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่าครับ” แมริยะใช้มือลูบหัวบุตรชายอย่าง เอ็นดู พร้อมกล่าวว่า“ไม่เป็นไรหรอกลูก ลูกไปดูแลเพื่อนๆ เถอะ แม่จัดการเองได้”“ขอบคุณครับแม่” ริยะขอบคุณมารดาเบาๆ ตกเย็นเมื่อทุกคนร่วมกัน รับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว พ่อของริยะก็เอ่ยถามทุกคนว่า “ตกลงพวกลูกๆ จะพักที่ไหนกันดี ข้างบนบ้านหรือในเรือนแพ” ทุกคนมองหน้ากันไปมา จนพ่อ ของริยะต้องบอกว่า “งั้นพ่อขอยกหน้าที่นี้ให้เป็นของยะแล้วกัน ยะดูแลเพื่อนๆให้ดีนะลูกไปแม่เราออกไปนั่งรับลมบข้างนอกดีกว่าข้างในนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ ของพวกเด็กๆ เค้าก็แล้วกัน” พูดจบพ่อของริยะก็คว้าข้อมือภรรยาออกไปนั่ง จิบนํ้าซาที่ระเบียงนอกบ้านทันที แต่ไม่วายที่แม่ของริยะ จะหันมาบอกกับทุก คนว่า“ตามสบายนะจ๊ะ ลูกๆ ขาดเหลืออะไร  ดักฟังในรถยนต์ราคาถูก ก็บอกยะก็แล้วกัน” ครับแม่ ทุก คนตอบเป็นเสียงเดียวกัน คล้อยหลังพ่อกับแม่ของริยะ ริยะถามทุกคนว่า “จะ เอายังไงกันดี พวกเอ็งจะพักข้างบนบ้านหรอว่าจะพักในเรอนแพ” ทองย้อน ถามว่าแล้วในเรือนแพของเอ็งมีอะไรบ้างว่ะของอื่นข้าไม่ค่อยจะสนใจเท่าไหร่ ยกเว้นห้องนํ้าว่ะ”ริยะยิ้ม,ให้กับพวกพร้อมบอกว่า “ในเรือนแพของข้า มีพร้อม ทุกอย่าง ตั้งแต่ห้องนอน ห้องนา ห้องครัว เป็ดตกปลาสำหรับพักผ่อน ที่ไม่มีจรืงๆ ก็คือ แสงสี ผู้หญิง และการพนัน เพราะที่นี่พ่อข้าไม่ยอมให้ใครมาทำแบบนั้น จริงๆ”

เครื่องติดตามบุคคล

วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2558

การใช้งานอุปกรณ์ติดตามแบบมือโปรโดยครูโก้

“พี่ครับ! ผมไม่ว่างไปงานศพนะครับ ผมนัดกับแฟนว่าจะไป})ระกัน’’ผม ตบไหล่เพื่อนรุ่นน้องเบาๆ บอกว่า“ไม่ว่างก็ไม่เป็นไรพี่ไปคนเดียวได้ แต่อย่าหักโหมมากนักนะ พี่เป็นห่วง”แหม! พี่ก็ มัน'โม่,ใช่อย่างที่พี่คิดหรอก ผมจะไปงานวันเกิดเพี่อนของ น้องเขา น้องเขาชวนผมมาหลายวันแล้วว่าวันนี้ให้ผมทำตัวให้ว่าง” เดชาอธิบาย “พี่เย้าเล่นเท่านั้นเอง อย่าคิดมาก  ไม่ต้องเป็นห่วง อุปกรณ์ติดตามไร้สาย ขอให้สนุกนะ”“ครับพี่ ผมไปก่อนละ’’ พูดจบเดชาก็เดินตัวปลิวไปทันทีคิดแล้วพาให้อิจฉาเดชา มาทำงานหลังผมตั้ง 3 ปีแต่ก็คว้าดาวประจำ ตำบลไปครองจนได้ ทั้งๆ ที่มีบรรดาเสี่ยหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ต่างห้อมล้อมและ พร้อมจะหาสิงที่เธออยากได้ประเคนให้ แต่เธอหาได้สนใจในสิ,งหลอกตาเหล่า นั้นไม่ กลับคบหากับเดซาอย่างไม่สนใจกับคำห้ามปรามของบรรดาญาติๆ ของ เธอที่ประสงค์จะให้ตัวเธอได้คบหากับผู้ดีมีเงิน แล้วผมก็พานจะยอมรับนับถือ ในความเพียรพยายามของเดชาไม่ได้ ที่สามารถครองใจสาวน้อยผู้นี้ได้ แล้วพอ หันมองตัวเองแล้วก็ได้แต่ถอนหายใจช่างเป็นคนอาภัพเรื่องผู้หญิงชะจริง! ตัวเราสรุปแล้วคืนนี้ผมต้องเดินทางไปงานศพของพี่แม้นคนเดียว ตอนนั่งฟัง พระสวดอยู่ที่งานศพก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่ช่วงทีผมเดินทางกลับ ขณะที่กำลัง คร่อม1จักรยานยนต์คู่ชีพ ผมก็ได้กลิ่นธุปจางๆ มากระทบกับจมุเก ผมหันมองไป รอบๆ กายก็พบว่าเพื่อนบ้านของป้าแจ่มกำลังกุลีกุจอขึ้นรถ แต่ละคนทยอยออกเดินทางกลับบ้าน จีพีเอสดักฟัง ท่าให้รู้สีกอุ่นใจขึ้นมานิดหน่อย ผมขับรถมาเรื่อยๆ มา ตามถนน จนกระทั่งถึงจุดที่พี่แม้นโดนรถไฟชนตาย ผมเหลือบดูนาพักาที่ข้อ มือซ้าย เป็นเวลาเกือบๆ จะเที่ยงคืน อากาศค่อนข้างเย็นเยือก รอบๆ บริเวณ มืดสนิท เห็นแต่เพียงกิ่งไม้น้อยใหญ่ที่เคลื่อนไหวไปตามกระแสลมที่พัดเอื่อยๆ รอบกายมืแต่ความเงียบ นอกจากเสียงจากท่อไอเสืยของรถจักรยานยนต์ของ ผมที่ดังเบาๆ ไม่มืแสงไฟจากหน้ารถให้เห็นขักดวงเดียว เหมือนกับว่าผมอยู่คน เดียวบนถนนสายนี้ คิดแล้วพาลทำให้ขนลุกเกรียว แต่ก็ใจขึ้นขึ้นมานิดหนึ่ง เมื่อมองเห็นแสงไฟที่ติดอยู่กับเสาข้างทางรถไฟอยู่ลิบๆทันใดนั้น! ท่ามกลางความเงียบเชียบ ผมได้ยืนเสียงร้องคราง ขอความ ช่วยเหลือเบาๆ“ช่วย...ด้วย... ช่วย...ด้วย..:,ด้วยสามัญสำนึกของความเป็นมนุษย์และคุณธรรมที่มือยู่เต็มเปียม ใน ตัวผมลืมเรื่องการตายของพี่แม้นไปเสียสนิท ผมรีบจอดรถ แล้วคว้าไฟฉาย ขนาดเล็กที่ติดตัวเอาไว้ตลอดเวลาส่อ่งหาต้นตอของเสียงร้องขอความช่วยเหลือ และแล้ว...แสงสว่างจากดวงไฟขนาดเล็กก็กระทบเข้ากับร่างของผู้ชายคนหนึ่ง ลักษณะนอนควาหน้า มองจากด้านหลังเห็นเลือดท่วมคืรษะ แขนทั้งสองข้าง ถูกกดทับไว้ กลางลำตัวไม่สามารถมองเห็นได้ ขาทั้งสองข้างถูกคลุมทับไว้ด้วย กางเกงสีดำกลางเก่ากลางใหม่ ขายาวแต่ชุ่มไปด้วยเลือด ผมค่อยๆ เดินเข้าไป ดักฟังระยะไกล  หาร่างนั้นอย่างช้าๆ ถามออกไปด้วยความเป็นห่วงว่า “คุณๆ เป็นอะไรหรือเปล่า ผมจะเรียกตำรวจให้นะ” พูดจบผมก็คว้าโทรดัพท์มือถือกำลังจะโทรหาตำรวจ แต่ร่างนั้นพยายามพยุงกายลุกขึ้นอย่างยากเย็น ค่อยๆ หันหน้ากลับมาพร้อม กับเปล่งเสียงออกมาอย่างยากสำบากเพราะใบหน้าซีกขวาพังหายไปทั้งแถบ “ไม่...ต้อง...ขอบ คุณ มาก”เสียงนั้นเยือกเย็น ยืดยาว และเนิ่นช้า ซีกหน้าด้านซ้ายที่เหลืออยู่พอจะ มองเห็นแววตาที่เศร้าสลด นอกเหนือจากนั้นคือความขาวซีด ซีดอย่างที่ผมไม่

เครื่องติดตามตัว

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2558

โครงการฝากบ้านไว้กับนักสืบเริ่มต้นเดือนหน้า

มาตลอด สร้างแต่บุญกุศลเธอเชื่อว่า ชาติหน้ามีจริงเธอกับสามีคงไม่ ต้องสู้กรรมมากมายเหมือนในชาตินี้อีกแล้วหลายคนที่แต่งชุดดำขึ้นมาบนศาลาแล้วร้องไห้แสดงความเสียใจไม่ใช่แค่ลิบคนยี่สิบคน หากแต่เป็นร้อยๆ คน  จีพีเอสติดตามตัว ที่มาคุกเช่าตรง หน้ารถเข็นที่มืร่างของเธอนั่งอยู่บนนั้น ร่างที่ไร้ขาทั้งสองข้าง รเพียง ร่างกายที่เหลืออยู่และหัวใจที่แลนแกร่งเท่านั้นกรรมอะไรของเธอนักหนาหนอ...” บางครั้งผู้เขียนเองก็เผ้เา ครุ่นคิด เมื่อเห็นสภาพร่างกายและมองทะลุเข้าไปถึงหัวใจของผู้หญิงสู้ กรรมคนนี้ และถามตัวเองว่า เธอจะสู้กรรมไปถึงไหน เมื่อไหร่เธอจะ พ้นกรรมเลียทืพี่ปีนสร้างบุญไว้เยอะแล้ว เขาไปสบาย ไปดี ไปก็ได้พบพระพบ บุญเพราะเขาสร้างบุญกับเรามาตลอดชีวิตที่อยู่ด้วยกัน” เธอบอกทุกคนแบบนี้ บอกด้วยนั้าตาที่อาลัยสามีที่ตายจากไปก่อน กำนันบอกให้ทุก คนเชื่อในกรรมดี ในผลบุญ จะได้สู้กรรมได้เหมือนเธอในชาติ นี้แหละการตายเป็นเรื่องธรรมดา เราต้องมองแบบนี้ให้ได้ เมื่อเรามั่นใจ ในบุญเราก็อยู่อย่างมีสติแบบเธอคนนี้ คนที่สู้กรรมตลอดชีวิต เธอไม่ได้ ก้มหน้ารับกรรมแต่ตั้งหน้าตั้งตาสู้กรรมต่างหาก คลื่นสันญาณ กำนันสู้กรรมด้วยบุญ นั่นเอง เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าการสร้างบุญกุศลนั้นสำคัญและจำเป็นมาก สำหรับชีวิตคนเราที่เกิดมา ผู้เชียนเชื่อว่าคนที่หยิบหนังสือเล่มนืมาอ่าน นั้นจะต้องเป็นผู้ที่สูงวัย ไม่ใช่วัยรุ่นอย่างแน่นอนก็อยากให้เชื่อเรื่องบุญ กรรม และการใช้ชาติของคนเรานะคะ คนเราเกิดมาจากกรรมอย่างแน่นอน โดยเฉพาะกรรมเก่าของเราที่เรา ไม่รู้หรอกว่าเราทำกรรมอะไรไว้นอกจากว่ามีอะไรเกิดกับชีวิตของเรา เราก็พอจะคาดเดาไต้ว่าเราคงจะทำกรรมไว้ จึงได้รับผลแบบนี้ อย่างนี้ แต่ทั้งนี้ก็ต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในชีวิตด้วย เราต้องเดินทางลาย กลาง  ดักฟังมือถือ ทำดีเนืองๆ อย่าประมาทในการกระทำชั่ว เพราะการไม่ทำชั่ว นั้นเราจะนอนตาหลับ ไม่สะดุ้งผวา ไม่หวาดกลัวสิ่งใดเลยและสิ่งที่เธออยากฝากมาให้ทำก็คือ การทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ เจ้ากรรมนายเวร เพราะเจ้ากรรมนายเวรนั้นเกาะติดเราอยู่เป็นเงาตาม ตัวอยู่แล้ว เราควรทำบุญทุกครั้งที่มีโอกาสคำว่าโอกาสในที่นี้หมายถึงว่า ไม่จำเป็นต้องเป็นวันพระเราก็ทำบุญไต้ ขอเพืยงเราตั้งใจเท่านั้น บุญที่ ว่านี้ก็ไม่ไต้หมายความว่าเราจะต้องเอาอาหารหวานคาวไปถวายพระ เท่านั้นจึงจะได้บุญ ไม่ใช่ค่ะ เราอาจจะไม่มีเวลาไปวัดในวันพระ เพราะ  อุปกรณ์ไร้สาย เราต้องทำงานเราก็ไปวันเสาร์อาทิตย์ก็ไต้ เอาเงินไปหยอดลงตู้ต่าง ๆ ที่ทางวัดจัดการไว้พร้อมบอกว่าตู้นั้นสร้างโบสถ์ ตู้นั้นสร้างวิหาร ตู้นั้น สร้างโรงครัว ตู้นั้นใช้หนี้สงฆ์ เราตั้งใจจะทำอะไรจะไต้ทันทีคือเราอยากได้บุญใช่ไหม เราก็ยกมีอขึ้นหัวเลยก่อนเอาเงินลง หยอดตู้

เครื่องติดตามตัว

วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558

กรรมการการตัดสินในกีฬาสปายต่างประเทศ

ก่อไฟตั้งหม้อข้าวทันที ลมัยนั้นไม่มืหม้อหุงข้าวไฟฟ้าให้ใช้ การก่อไฟ หุง1ข้าวทำอาหารแต่ละครั้งต้องก่อด้วยทืเน บางทีก็ฟินแห้งบางครั้งก็ หืเนสด ในครัวจะควันคลุ้งไปหมดด้วยควันไฟจากเตาหุงข้าว แม่ครัว ตัวน้อยอย่างสมคิดนั้นถนัดเรื่องก่อไฟหุงข้าวด้วยหืเนมานานแล้วไม่นานอาหารคาวหวานก็สำเร็จเรียบร้อยรอท่าหลวงพ่อสดที่ ท่าเรือหน้าบ้านของพ่อซ้อน เครื่องดักฟังไร้สาย  ทุกคนนั่งรอการมาของหลวงพ่อสดแห่ง วัดปากนํ้ากันเป็นแถว บางคนเตรียมเงินไว้หลายร้อยบาทเพื่อถวาย หลวงพ่อเพื่อแลกกับพระเครื่องวัดปากนั้ารุ่นสองที่หลวงพ่อจะนำมา ด้วยน้าชายของสุชานุชบอกว่าหลวงพ่อสดจะนำพระเครื่องรุ่นนี้ไปให้ พระวัดใหม่ผาลุการามที่บางเลน ช่วยนำออกจำหน่ายจ่ายแจกค่าเช่า องค์ละห้าลิบบาท เพื่อนำรายได้ไปสร้างวัดปากนํ้านั่นเองใครอยากได้กี่องค์ก็บอกท่านนะ', พ่อบอกเพื่อนบ้านที่นั่งกัน เป็นแถวยามนั้น สมคิดเองก็นั่งคอยเหมือนคนอื่นในมือถือเงิน ห้าลิบบาทเหมือนพี่ชาย ส่วนน้องสาวยังเล็กนักก็ปล่อยให้อยู่ใกล้ๆ ไม1ห่าง แต่จรรยานั้นยังไม่รู้เรื่องเท่าไหร่นัก รู้แต'ว่าพระจะมาก็ เท่านั้นเองไม่นานเรือยนต์ลำเล็กที่ชาวบ้านเรียกว่าเรือตุ๊กตุ๊ก ก็มาถึงเธอมองเห็นหน้าหลวงพ่อลดแห่งวัดปากนาอย่างชัดเจน จีพีเอสติดตาม หลวงพ่อในวัยหนุ่มใหญ่นั่งยิ้มน้อย ๆ มีแววตาที่ทอดมองมายังพวก ชาวบ้านอย่างมีเมตตาทุกคนกราบลงกับพื้นเมื่อเรือจอดลนิทแล้ว หลวงพ่อท่านก็ ยิ้มน้อยๆ ให้ทุกคน วันนั้นสมคิด พี่ชาย พ่อแม่และเพื่อนบ้านก็ได้รับ พระปากนั้ารุ่นลองกันถ้วนหน้า ด้วยค่าเช่าองค์ละแค1ห้าสิบบาท เท่านั้นเอง ซึ่งน้องคนเล็กแม้จะยังไม่รู้เรื่อง ท่านก็ยังให้มาอีกหนึ่งองค์ ในปจจุบันนี้พระปากนั้ารุ่นลองหายากมาก ราคาในวงการเช่าพระหลัก  แสนบาทเลยทีเดียวพ่อกับแม่ถวายอาหารเพลไว้ในเรือ ท่านให้ศีลให้พรแล้วก็ลาจาก ไปด้วยรอยยิ้มที่สมคิดยังจำได้ติดตา แม้จนถึงทุกวันนี้และพระปากนํ้า รุ่นสองนั้นก็ยังอยู่กับพี่น้องทุกคนแนวร่วม รวมทั้งเธอเองก็เลี่ยมทองไว้อย่าง งดงามท่านเดินทางจากไปแล้วแต่สมคิดยังมองตามรอยร่องนั้าที่ กระจายเป็นละอองฝอยสองข้างลำเรือไปจนรอยนั้าค่อย ๆ ปิดสนิท กลายเป็นนั้านึ่งในลำคลองเช่นเดิม ไม1น่าเชื่อเลยว่าเมื่อไม่นานมานี้ อุปกรณ์ไร้สาย  หลวงพ่อสดแห่งวัดปากนํ้าภาษีเจริญ ท่านได้เดินทางผ่านมาทางนี้ และ จอดเรืออยู่ตรงท่านั้าหน้าบ้านของเธอนี่เอง คนสู้กรรมช่างเป็นบุญของครอบครัวและชาวบ้านแถวนี้เหลือเกิน หากไม่มี น้าชายที่ไปทำงานอยู่ที่วัดภาษืเจริญ จะมีโอกาลได้เห็นหลวงพ่อสด หรือเปล่าก็ไม1รู้    ชะรอยจะเป็นรอยบุญของเด็กหญิง เป็นแน่แท้ เพราะการเดิน

เครื่องติดตามตัว

วันอังคารที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2558

นายเอให้นักสืบไปทำงานให้เขาดดยให้ค่าจ้างตอบแทน

เก็บเงินให้เป็นทองการทำธุรกิจนั้นอาจมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้    และการมีเงินสำรองก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง    นอกเหนือจากการเก็บเงินในบัญชีธนาคารแล้วนั้น เราควรที่จะแปรรูปของเงินให้เป็นสินทรัพย์ที่มีราคา จีพีเอสดักฟัง  ค่างวดอย่างทองคำก็เป็นการดี เพราะทองคำเป็นหลักประกันที่อุ่นใจ ได้ว่าจะมีแต่ราคาที่สูงขึ้น และไม่มีวันที่ราคาจะตกลงมาอย่างเด็ดขาด อีกทั้งยังซื้อง่ายขายคล่องกว่าสินทรัพย์ เช่น บ้านหรือที่ดินเสียอีก ยามเกิดปัญหาก็สามารถนำมาเปลี่ยนเป็นเงินสดทันใจได้ตลอดเวลาวางตัวสมถร:อยู่เสมอเรามักพบเห็นเศรษฐีใหม่รุ่นหนุ่มสาวหลายคน เดินทางไปไหน มาไหนด้วยรถคันหรูราคาแพงระยับ มีเลขาตามติด มีคนขับรถ สวม นาฟิกาหรือเครื่องประดับราคาแพง และกินอาหารในโรงแรมหรู จน เป็นที่สะดุดสายตาแก่ผู้พบเห็น เพื่อประกาศความสามารถในการ หาเงินของตน และเพื่อตอบสนองความพอใจส่วนลึกที่เคยไม่มีมาก่อนการวางตัวเช่นนี้ย่อมไม่เป็นที่ปลอดภัยแก่ตนเองเลย เพราะ เราไม่อาจรู!ด้ว่ามีผูไม่หวังดีคอยจับตา หรือคอยติดตามเราอยู่หรือไม่ แต่หากเราทำตัวตามสบาย และไม่แสดงออกถึงความรํ่ารวยจนเกิน งาม แต่เอาเวลาที่จะสนใจสิ่งเหล่านี้มาใซในแผนการวางกลยุทธ์ต่างๆ ทางการค้าแทน เมื่อมีการเจรจาธุรกิจกับผู้อื่น เราก็จะสร้างความ ประหลาดใจให้แก่ผู้เจรจาได้เลยทีเดียว ท่ารรกอเล็กๆ รย่าบ่]รให้เติบโตและรวยแวอย่างสูงโนการรอความสำเร็จ
การเริ่มต้นทำธุรกิจใดๆgps ก็ตาม หากเราใจร้อนอยากประสบ ความสำเร็จแล้วนั้น ถือว่าเราไม่มีความอดทนมากพอ และ เป็นผูไม่มี วิสัยทัศ'น!นการทำธุรกิจ เล ยที เดี ยวต้นไม่ใหญ่ใช้เวลาในการเติบโตมากเพียงใด การรอผลที่จะ ประสบความสำเร็จในธุรกิจอันยั่งยืนก็ใช้เวลาถึงเพียงนั้น เพราะหาก เรามีความใจร้อนเป็นที่ตั้ง หวังแต่จะให้ธุรกิจที่ทำอยู่ประสบความสำเร็จ ไวๆ ก็จะเกิดความผิดพลาดได้ง่าย เพราะการมุ่งหวังแต่เงินทองและ กำไร จะทำให้เราไม่มองสถานการณ์แวดล้อมที่อาจมีความเสี่ยงได้ หรือ หากเห็นความเสี่ยง  อุปกรณ์ไร้สาย แต่การที่เรามีความโลภ ก็อาจทำให้ตัดสินใจลง สนามแข่งขันทางธุรกิจโดยหวังที่จะให้ได้ผลอย่างใจหวัง แต่กลับต้อง มาพบว่า หากรอโอกาสที่สมควรกว่านี้ หรือใช้ความรอบคอบมากกว่านี้ ก็จะสามารถทำกำไรได้อย่างที่หวังไว้ และไม่ต้องเสียประโยชน์เช่นนี้รู้จักวางภูม แลร:มี เงื่อนงำการรู้จักวางภูมินั้นเป็นความสับสำคัญอีกข้อหนึ่งในการทำการ ค้าเลยทีเดียว เช่นหากเรามีแผนที่จะปรับปรุงสินค้าหรือบริการใดๆ ใน ช่วงปีใหม่แล้วนั้น เราก็ไม่ควรแพร่งพรายแผนการให้ใครรู้เป็นอันขาด จนกว่าจะถึงเวลาที่สมควร เพราะจะทำให้คู่แข่งทางการค้าคิดแผนการ แก้เกมของเราได้และในกรณีที่มีผู้มาชักชวนเราลงทุนทำการค้าด้วยหรือตื๊อให้ เราชื้อสินค้าของเขา แม้เราจะมีความสนใจในสินค้าหรือบริการนั้นเป็น ทุนเดิม แต่เราก็ควรวางท่าว่าไม่ใคร่จะสนใจเท่าใดนัก แต่ก็ยังคง ปล่อยให้เขาตื๊อต่อไปเรื่อยๆ การปล่อยให้เขาตื๊ออย่างเนิ่นนานนี้เอง จีพีเอสติดรถ  ที่ จะเป็นกลเม็ดที่ทำให้ฝ่ายผู้ตื๊อต้องงัดเอาวิธีการลดแลกแจกแถมมา กำนัลแก่เรา เพื่อให้เราชื้อสินค้า หรือตอบตกลงในการทำธุรกิจร่วมกัน จนเราได้สิ่งที่มากกว่าสินค้าหรือข้อตกลงตามเดิมเหล่านั้น

เครื่องติดตามตัว

วันจันทร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2558

พื้นฐานของการอบรถและการปฏิบัติตัวเมื่อเป็นนักสืบ

คนเรานั้นเมื่อพื้นฐานเป็นคนที่จิตใจหยาบกระด้างและเหี้ยมโหด แล้วก็ยากที่จะดัดนิสัยและสันดานดิบของตนได้ ดังนั้นเส้นทางชีวิตของ ผู้ชายซื่อออดจึงค่อยๆ เบนเข้าสู่หนทางแห่งความวิบัติทีละน้อยๆ จน กระทั่งในที่สุดเขาก็เข้าสู่วิถีทรชน กลายเป็นกากเดนสังคมที่สร้างความ เดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นรุนแรงมากขึ้นตามลำดับความที่เขาเป็นคนเกกมะเหรกเกเรมาตั้งแต่เด็กทำให้เขาเรียน  อุปกรณ์ไร้สาย หนังสือไม่จบ เมื่อเริ่มแตกเนื้อหนุ่มก็หันเหเข้าสู่เส้นทางของวงการ นักเลงอันธพาล พลิกผันชีวิตมาเป็นลูกน้องคนสนิทของผู้มีอิทธิพล คนหนึ่งในอำ๓อ มีหน้าที่คอยปกป้องดูแลผลประโยชน์ของเจ้านายซึ่งมีธุรกิจนอกกฎหมายอยู่หลายอย่าง รวมทั้งปกป้องคุ้มครองให้ความ ปลอดภัยเจ้าพ่อจอมอิทธิพลผู้นี้ด้วยเส้นทางความชั่วเปิดทางสะดวกให้แก่ออดด้วยความยินดี เขา ผันตัวเข้าหางานทุจริตนานาชนิดนับตั้งแต่ได้กลายเป็นคนสนิทของ ผู้มีอิทธิพลทางชั่วในนาทีแรกเขามักชอบเที่ยวเตร่ในสถานบริการ เริงโลกีย์และการพนัน รีดไถ เรียกค่าคุ้มครองจากชาวบ้าน ผู้ประกอบอาชีพโดยสุจริต เขาใช้ชีวิตอยู่ ในสถานที่เหล่านี้และทำทุกอย่างตามอำ๓อใจเหล้ายาปลาปิง กามารมณ์ ไม่มีใครห้ามได้ เมื่อเขาได้เสพมันเข้า ก็หลงมัวเมา ดักฟังมือถือ อย่างหนักหน่วง บางครั้งก็หลอกเอาลูกสาวชาวบ้านไปพร่า ผลาญพรหมจรรย์แล้วเอาไปขายช่องโสเภณีหาเงินในทางทุจริต โดย ไม่เลือกว่าสิงนั้นจะสร้างความเจ็บชํ้านํ้าใจให้กับผู้อื่นมากน้อยขนาดไหนในบรรดาหญิงสาวทั้งหลายมีอยู่รายหนึ่งชื่อชบาเป็นลูกสาวของ คนในหมู่บ้านเดียวภับผู้เขียน ถูกออดข่มขืนแล้วบังคับให้ค้าประเวณี ขณะเดียวกันก็บังคับให้อยู่ร่วมชายคาในฐานะนางบำเรอของเขาด้วย ซึ่งชบาเองก็ไม’เค ยขัดขืนเขาได้เส ยเป็นเวลา 5 - 6 ปี ที่ผู้ชายชื่อออดทำกับชบาเยี่ยงนี้ เธอต้องขาย ร่างกายแล้วเอาเงินมาให้เขา ขณะเดียวกันเงินที่ได้มาจากทุกสิงทุกอย่าง เขาก็ผลาญจนหมดไปกับการเที่ยวเตร่อย่างสุรุ่ยสุร่ายและการพนัน โดยไม่เคยนึกเวทนาต่อหญิงสาวที่ชื่อชบาบ้างเลยจนกระทั่งวันหนึ่งชบาก็ล้มป่วยลงเพราะกามโรคและตายไปในที่ สุด ส่วนตัวของชายที่ชื่อออดก็ไม่รอดพ้นจากโรคร้ายนี้เช่นเดียวกัน ต้องทนทุกข์ทรมานเพราะการติดเชื้อกามโรค และต้องดิ้นรนหาหนทาง รักษา หมดเงินหมดทองไปเป็นจำนวนมากนี่คงเป็นเพราะผลกรรมที่ติดตามมาจากการกระทำของเขาในครั้ง หนึ่ง เป็นอำนาจอา'นุภ'าพของกฎแห่งกรรม ดักฟังขนาดเล็ก โดยแท้วิถีชีวิตคนเรานั้นขึ้นอยู่กับกรรมเป็นที่ตั้ง ทุกการกระทำของคน เราย่อมส่งผลสนองย้อนกลับ ไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกุศลกรรมและ กรรมชั่วหรืออกุศลกรรมที่เราได้กระทำขึ้นโดยที่เจตนาหรือไม่อย่างไร ก็ตาม

เครื่องติดตามตัว

บทความที่ผุ้ที่เข้าศึกษานักสืบจะต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง

ผมรับรู้เรื่องราวของยายเจียนที่โชคดีมีคนใจกุศลช่วยดูแลก็รู้สืก โล่งอกและรู้สีกอิ่มเอิบใจว่าแกคงจะได้สุขสบายกับเขาเสียที แต่ต่อมา ผมก็ได้พบว่าสิงที่ผมได้รับรู้มานั้นผิดถนัดคงเป็นเช่นเดียวกับความฝัน ของยายเจียนซึ่งคงต้องพังทลายลง เมื่อแม่พระอย่างนางเพิ่มแปรเปลี่ยน  จีพีเอสติดรถ เป็นแม่มดผู้มากด้วยความโหดร้ายและเจ้าเล่ห์เพทุบายความหวังของยายเจียนที่จะได้ใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างมีความสุข spy ตามอัตภาพกลับกลายเป็นลำบากแสนสาหัส เมื่อถูกนางเพิ่มบังคับให้ไป ขอทานบริเวณบาทวิถีริมถนน ใกล้กับห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งโดยมี นางพาน้องสาวของนางเพิ่มเป็นคนคอยควบคุมดูแลไม่ให้ยายเจียน หลบหนีหรืออมเงินที่ชาวบ้านเขาให้ทานด้วยความเวทนาสงสาร นางพาเองนั้นใช่ว่าจะสมัครใจแต่เป็นเพราะถูกนางเพิ่มบังคับให้ทำ ไม่เช่นนั้นตัวแกเองก็จะไม่มีที่ชุกห้วนอนเหมือนกัน เนื่องจากแกเป็น คนโสดไม่มืลูกผัวและต้องอาคัยพี่สาวคือนางเพิ่มอยู่มาโดยตลอดยายเจียนนั้นแก่ชราเป็นที่น่าเวทนาแก่ผู้พบเห็นอยู่แล้ว ยิ่งพิกล พิการมือเท้าด้วนเข้าไปอีกจึงเรียกความสงสารจากผู้คนที่ผ่านไปมาหยิบ ยื่นเศษสตางค์ให้ยายเจียนแทบทุกรายเงินที่ได้จากการขอทานของยายเจียนจึงนับว่าเป็นรายได้ที่งดงาม และยายเจียนเองก็น่าจะสุขสบายอิ่มหมืพิมัน แต่ทว่ายายเจียนก็ไม่ได้ มีโอกาสแตะเศษเงินเหล่านั้นแม้แต่เพียงบาทเดียว เพราะเงินเหล่านี้ นางเพิ่มจะมาเก็บไปหมดซึ่งวันๆ แกก็จะคอยวนเวียนอยู่ใกล้ๆ กับที่ ยายเจียนนั่งขอทานอยู่ไม่ไปไหน พอเห็นว่ามีคนให้ทานเกือบเต็ม กระป๋องพลาสติก นางเพิ่มก็จะโฉบเอามาเทใส่กระเป๋าตนเองไว้เสีย ทีหนึ่งชะรอยยายเจียนแกคงจะหมดเวรหมดกรรม หลังจากที่ทนรับ  ดักฟังขนาดเล็ก กรรมให้นางเพิ่มรํ่ารวยจากหยาดเหงื่อและความพิการของแกมานาน หลายเดือน วันหนึ่งเวลาประมาณทุ่มกว่าๆ ยายเจียนซึ่งนั่งขอทานมา ตั้งแต่บ่ายก็หมดแรงข้าวต้ม ฟุบหลับไปกับพื้นบาทวิถีด้วยความง่วงและ ความอ่อนเพลียผู้คนที่ผ่านไปมาเห็นเข้าก็นึกสงสารจีงช่วยกันจะน่าตัวส่งโรงพยาบาล แต่นางเพิ่มเข้ามาขวางไว้พร้อมกับแสดงท่าทีแข็งกร้าวไม่ยอมให้ใคร เข้ามาเกี่ยวข้องกับยายเจียน พลเมืองดีคนหนึ่งเห็นพิรุธดังนั้นจึงได้ไป แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ไปจับตัวนางเพิ่มไปทำการสอบสวน เพราะเชื่อว่าน่าจะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการมานั่งขอทานของยายเจียนขนาดถูกจับแล้วนางเพิ่มยังทำเสียงแข็งปฏิเสธคอเป็นเอ็น ทั้งๆ ที่ หลักฐานคือเศษสตางค์ล้วนๆ ที่ตำรวจพบในกระเป๋าเป็นเงินถึงพันกว่า บาทพยานที่มัดแน่นอีกคนหนึ่งก็คือนางพาน้องสาวของนางเพิ่มซึ่งให้ การตามความเป็นจริง เล่นเอานางเพิ่มอ้าปากค้างได้แต่เดินคอตกเข้า ห้องขังไปตามระเบียบส่วนยายเจียนนั้น กรมประชาสงเคราะห้ให้ความช่วยเหลือ ไม่ต้อง มาทุกข์ทรมานอีกต่อไปนี่แหละคือกรรมย่อมล่อเจตนาของผู้กระทำ ยายเจียนแกแก่ชรา ถึงปานนั้น อีกทั้งพิการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้  ดักฟังมือถือ ใครเล่าจะใจร้ายใจดำ บังคับให้ไปขอทานหาเงินมาให้ตนได้ลงคอ แต่นางเพิ่มก็ทำได้อย่าง หน้าตาเฉยโดยไม่เกรงกลัวบาปบุญคุณโทษอะไรทั้งนั้น


เครื่องติดตามตัว

การสืบสวนเป็นไปด้วยความยากลำบากเมื่อผู้ต้องหาไม่ยอมรับสารภาพ

 เมื่อเด็กๆ เติบโตพอที่จะเรียนรู้โลกภายนอกได้แล้ว คุณพ่อ คุณแม่อาจซักชวนลูก สร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆ ยามว่าง เพื่อเพิ่มรายได้ พร้อมกับเพิ่มการเรียนรู้คุณค่าของเงินและการทำงาน เช่น ซักชวนให้ เด็กๆ ดักฟังไร้สายเลือกหาเสื้อที่ใส่ไม่ได้แล้ว หรือตุ๊กตาตัวเก่าออกมาขายเปิดท้าย หรือ ประดิษฐ์สิ่งของจากข้าวของที่ไม่ใช้แล้ว (รีไซเคิล) เพื่อนำมาขายในราคาสมเหตุสมผลให้เด็กๆ ได้บริหารเงินส่วนนี้ด้วยตัวเอง โดยที่คุณ พ่อคุณแม่คอยทำเป็นแบบอย่างหรือชี้แนะบ้าง เช่น นำเงินที,ได้มาเก็บ ออมเพิ่มค่าในธนาคาร หรือนำเงินที,ได้จากการขายครั้งนั้นมารวบรวม และแบ่งส่วนทำทุน เพื่อการค้าขายในครั้งต่อไป หรือ‘ฝึกให้เด็กๆ ได้ เรียนรู้การให้ควบคู่ไปด้วย เช่น นำเงินส่วนหนึ่งไปบริจาคหรือทำบุญใน วันสำคัญของเขา เช่น วันเกิด เป็นต้นเมื่อคุณพ่อคุณแม่พาลูกๆ ออกไปนอกสถานที่ ได้มีโอกาสพบปะ กับผู้คนต่างสาขาอาชีพในสังคมบ้าง ก็ควรชี้แนะให้เด็กๆ ได้รียนรู้,ทำความ เข้าใจในอาชีพนั้นๆ เช่น เมื่อเด็กๆ ได้มีโอกาสไปโรงพยาบาลเพื่อพบ แพทย์ คุณพ่อคุณแม่ก็ควรชี้แนะให้เด็กๆ ได้เรียนรู้แนวทางการทำงาน ของคุณหมอหรือพยาบาล รวมทั้งอาชีพอื่นๆ ที่เด็กๆ ได้ให้ความสนใจ เพื่อชักจูงให้เขาได้เห็นถึงคุณค่าในการประกอบอาชีพหลากหลายสาขา พร้อมกับสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กๆ เพื่อให้เขาเข้าใจในระบบ การทำงาน และมีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต ที่สามารถ สร้างให้เขาได้รับประโยชน์ทั้งทางใจและกายกล่าวคือ ได้ทั้งความสุข สนุกสนาน รวมทั้งประสบการณ์การทำงาน และที,สำคัญยังได้เรียน รู้ความสามารถ ในการส่งเสริมความมั่นคงทาง ดักฟังขนาดเล็ก ด้านการเงินของตัวเขา เอง รวมทั้งคนในครอบครัวอีกด้วยแน่นอนที่สุดการเป็นคนก้าวล้ำทันกระแสการเปลี่ยนแปลง ของโลกนั้น ส่งผลดีต่อการบริหา รเงินทองในสภาพสังคมปัจจุบันอย่าง แน่นอน และสิ่งเหล่านี้คุณพ่อคุณแม่สามารถปลูกฝังให้เกิดเป็นนิสัย ติดตัวลูกๆ ได้ตั้งแต่ในวัยเยาว์ เสริมสร้างให้เขาเหล่านั้นเป็นคนที่มีความ กระตือรือร้นอยู่เสมอ ไม่เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่เบื่อกับการเปลี่ยนแปลง และมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมอยู่เสมอ และคิดให้เป็นเพราะความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และการก้าวทัน กระแส เตรียมพร้อมยอมรับและปรับตัวจะช่วยให้เด็กๆ สามารถบริหาร จัดการตัวเองได้เป็นอย่างดี และสิ่งเหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่อความอยู่รอด รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของเด็กๆ โดยเฉพาะแนวทางการบริหารเงิน ในการสร้างรายได้ให้กับตัวเขาเองในอนาคตอีกด้วย สถานการณ์ที,ได้ยกตัวอย่างข้างต้นนี้ จะส่งผลกระทบที,น้อยลง กับบุคคลที,ก้าวทันกระแสโลก รับทู้หตุการณ์ได้อย่างรวดเร็ว สามารถ คิดตามและอุปกรณ์ดักฟังมือถือ ปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิตเพื่อให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง ของสถานการณ์นั้นๆ ภายในสังคมปัจจุบันได้ และที่สำคัญยังสามารถ เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส ในการเสริมสร้างรายได้ให้เข้ากับสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงนี้ เช่น

เครื่องติดตามตัว

นโยบายรัฐมีแนวทางการประเมินผลการทำงานของนักสืบในคดีทั่วไป

แหม!...เจ้าบัตรเครดิตหากใช้ดีๆ เข้าใจใช้ประโยชน์ สักหน่อยก็ไม่เกิดปัญหาแล้ว แถมยังได้ประโยชน์มากมาย ทดแทนในยามคับขันเสียอีก เจ้าบัตรเครดิตเล็กพริกขี้หนู นี้ แต่แรกเริ่มเป็นที่นิยมในหมู่คุณผู้ใหญ่วัยทำงานต่างๆ  อุปกรณ์ดักฟัง ที่ต้องการเงินก้อนเงินด่วน กดปีบออกปับรวดเร็วทันใจ แต่หากเวลาผ่านไปได้ไม่นาน เจ้าบัตรเครดิตก็เริ่มแทรกซึม เช้าสู่หมู่วัยรุ่นที่ฐานะทางบ้านค่อนข้างมีกินมีใช้ สถาบันทางการเงินต่างๆ ก็แข่งขันกันเกื้อหนุนคุณลูกค้าอย่าง ไม่หยุดหย่อน คุณลูกก็เลยกลายเป็นบุคคลประ๓ทพร้อมจ่าย เห็นอะไร ก็ใช้ง่ายจ่ายคล่อง คุณพ่อคุณแม่ต้องคอยตามเก็บเช็ดล้าง หากจะเปลี่ยน นิสัยลูกๆ ให้เป็นคนประหยัดมัธยัสถ์กลางคันก็เห็นจะสายเสียแล้ว แล้ว อีกไม่นาน หากคุณพ่อคุณแม่ประเมินคุณลูกที่คิดว่ายังเด็ก ยังเล็กเกิน กว่าจะฉกฉวยเอานิสัยมือเติบ ที่แพ็คคู่มากับบัตรเครดิตนั้นไว้ ก็คงต้อง เสียใจในการประเมินลูกตาไป เพราะเด็กๆ น่ะเรียนรู้ได้รวดเร็วอย่างกับ ติดจรวดเซียวล่ะดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายอย่ามัวนิ่งนอนใจ ปล่อยให้คุณ ลูกเรียนรู้ที่จะแปรสภาพเป็นผู้ใหญ่มือเติบในภายภาคหน้า และแน่นอน ความจนจะตามหลอกหลอนเขาเข้าสักวัน ศักยภาพของเด็กๆ นั้นมีอยู่ ในตัวมากมายนัก หากคุณพ่อคุณแม่มัวรอให้โตก่อน แล้วจึงค่อยสังสอนให้ เขาเรียนรู้กับโลกของธุรกิจที่ผันแปรตลอดเวลาอาจไม่ทันการเด็กๆ ควรได้เรียนรู้ว่าบัตรเครดิตมีข้อดีอย่างไรหากเราใช้อย่าง ก่อให้เกิดประโยชน์ เซ่น ช่วยให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็ว ในการจ่าย เงินเพื่อซื้อสินค้า ทำให้เราได้รับความปลอดภัยยิ่งขึ้นในการจ่าย โดยไม่ต้อง พกเงินสดติดตัวเป็นจำนวนมากเราสามารถรูดบัตรเครดิตเพื่อเบิกเงินสด หากมีความ จำเป็นฉับพลัน แต่หากเราใช้บัตรเครดิตอย่างขาดความยั้งคิดแล้วล่ะก็ เราก็จะตกเป็นผู้ที่มีปัญหาเรื่องเงินๆ ทองๆ ในทันที เช่น อะไรๆ ดักฟังไร้สาย ก็รูด บัตรเครดิตโดยไม,รู้ว่าเงินที,เราได้ใช้จ่ายนั้นหมดไปเท่าไรแล้ว พอถึงสิ้น เดือนจึงรู้ตัวว่าเราเป็นหนี้บัตรเครดิตด้วยความมือเติบ ถึงตอนนั้นก็ ไม่ทันการเสียแล้วล่ะสิ่งสำคัญที่เด็กๆ ควรเรียนรู้ก็คือ เขาต้อง'ฝืกใช้วิจารณญาณใน การตัดสินใจจะทำอะไร ซึ่งในกรณีของบัตรเครดิตก็เช่นเดียวกัน ที่ทาง  สถาบันการเงินต่างๆ ย่อมต้องมีกลยุทธ์ทางการตลาดในการให้บริการ แก่ลูกค้า หากเราไม่ใช้สติและความรอบคอบก่อนตัดสินใจใช้บัตรเครดิต โดยขาดข้อมูล เราอาจกลายเป็นผู้เสียเปรียบทางการเงิน แล้ววงจร เงินผ่อนเงินกู้เหล่านี้ก็จะควบคุมการดำเนินชีวิตของเรา ในที่สุดเด็กๆ ก็ จะเป็นคนที่ชีวิตมีแต่เรื่องราวของหนี้สิน เขาก็จะห่างไกลชีวิตเจ้าลัว ไปโดยป!ยาย ทวนสิยเดมๆ ขอวคนข่าวจ่ายนิสัยช่างจ่ายช่างซื้อมันติดตัวคนเรามาตั้งแต่เมื่อไหร่ กัน ไม่มีใครสามารถตอบได้ เพราะพฤติกรรมเหล่านี้ สั่งสมมาตั้งแต่เด็ก โดยการซึมซับมาเรื่อยๆ ไม่ให้เรา รู้เนื้อรู้ตัวเลยทีเดียว ของเด็กๆ ที่นับวันจะมากขึ้นเรื่อยๆ ให้หมดไปแล้วล่ะก็ จะประหยัด อย่างไรคงไม่สามารถเก็บเงินอยู่ได้ เพราะสักวันก็คงต้องจ่ายออกไปใน ทางอื่นอยู่ดีหรือนิสัยที่ไม่เป็นคนช่างเลือกก็ทำให้รายจ่ายเราเพิ่มพูนด้วยเช่นกัน หากลูกๆ เติบโตมากับนิสัยของคนรักความสะดวกสบาย ใจเร็ว ไม่ขวนขวายหาสิ่งที่ดีและคุ้มค่ากว่าใส่ตัวแล้วล่ะก็ ความรรรวย คงไกลห่างออกไปทุกทีด้วยเช่นกันอุปนิสัยของคนช่างจ่าย คือ เห็นปีบเป็นซื้อปับ ไม่ไตร่ตรองถึง คุณภาพหรือคุณค่าประโยชนัไซ้สอยที่จะได้ตามมา เด็กๆ มักจะมีลักษณะ นิสัยแรกเริ่มเช่นนี้ เหตุเพราะเขายังขาดประสบการณ์ และยังไม่เคย  ดักฟังมือถือ เรียนรู้ถึงวิถีทางในการใช้เงินที่ถูกที่ควรนั่นเอง เป็นหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ ที่ต้องหยุดการใช้เงินอย่างไม่รู้คุณค่านี้ของลูก โดยการทำตัวเป็นแบบอย่าง ที่ดี และสอนลังเมื่อเด็กๆ อยากได้หรืออยากซื้ออะไรโดยขาดการคิด ทบทวนเสียก่อน

เครื่องติดตามตัว