วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ถ้าใช้คลื่นสัญญาณไปในทางที่ผิด อาจต้องโทษตามกฏหมาย

ก็ในเมื่อบริษัทนี้สามารถเทกออฟได้ เริ่มทำเงิน ทุกอย่างเป็นไปตาม นโยบายและการวางแผน
นายก็ยังบุกต่อไป เพือให้ขยายออกตามเงิอนไฃการตลาด ออร์เดอร์ มา โปรดักต!ม่มีที่ติ หุ้นส่วนพอใจ
แค'รู้เลา ๆ ว่านายเตรียมส่งไปเกิดอย่างเป็นทางการ เธอเกิดอาการ ลังเล สารภาพว่าไมพร้อม กลัว ไม1มั่นใจ ขออยู่เป็นเลขาฯ อย่างนี้ต่อไป ยัง ไม่อยากเกิด ยังไมอยากเป็นตัวของตัวเองขนาดนั้น ถ้าไม่มีนายยืนอยู่ข้าง หลังแบบที่เป็นอยู่นายว่า เอ่ยคิดมาก ยังไงก็ไม่คิดจะปล่อยเป็นศิลปินเดี่ยวหยั่งที่ คิดหรอกน่า มันก็ยังต้องรับผิดชอบบริษัทนี้ในฐานะกรรมการผู้จัดการอยู่ดี ไมได้หนีหายไปไหนแต่เอาเหอะ ไหน ๆ ก็ไหน ๆ แล้ว เธอไม่เคยรู้หรอกว่า แผนของ นายนั้นคืออะไร เงื่อนไขของนายเป็นยังไงนี่คือแผนการวางตัว ให้ความรับผิดชอบไวให้เสร็จสรรพ ไมใช่แต่ เธอคนเดียว เห็นหรือไม่ว่าในแต่ละตำแหน่งหน้าที่ได้วางไว้หมดแล้ว ทุก คนก็ไปได้ดี ทำหน้าที่ได้โอเค มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท นายคือคนที่อยู่เบื้องหลัง คอยแบกอัพ จนกว่าทุกคนจะบินได้โดย ไม่ต้องมีนายเวลาในสัญญาการว่าจ้างบริหารหมดไปแล้ว นี่ก็ต่ออายุมาอีกหนึ่งปี เงื่อนไขหลาย ๆ อย่างทางการเมืองภายใน และการที่นายไม,ต้องการยืด อายุอีกต่อไป ดักฟังข้างห้อง ด้วยเหตุผลส่วนตัวที่มีจึงพยายามสร้างลูกน้องหลาย ๆ คน ทั้งเก่าและใหม่ ให้สามารถทำ หน้าที่แต่ละจุดให้ได้ ด้วยจุดยืนที่ว่าก่อนจะจากที่ไหนไป ต้องแน่ใจว่าทุกอย่างเรียบร้อย กิจการดำเนิน ไปได้อย่างดี เหมือนเมื่อตอนที,อยู่ไม1ใช่ว่าเมื่อจากไปแล้วทุกอย่างล่มสลายมีปัญหา นั่นแปลว่าบริ- หารไม่เป็น สไตล์น่าเกลียด คิดรวบอำนาจแล้วรู้อยู่ผู้เดียวก่อนไปจึงต้องติวเข้ม ดักฟังไร้สาย ฝึกทุกคนที่เป็นคีย์ให้สามารถรับผิดชอบงาน แทนนายได้ แล้วจึงค่อยไปแล้วจึงค่อยไป ต้องหมายความว่า การลาจากนั้นเพอร์เฟิกต์ ไม่ใช่ การทิ้งระเบิดเวลาไว้ หรือทิ้งขยะให้คนอื่นมากวาดเก็บณ เวลานี้ ได้ส่งเธอถึงที่หมายปลายทางที่วางไว้แล้ว เธอจงเดินไป เถอะ ความสำเร็จรออยู่ข้างหน้าแล้ว เข้มแข็งและอดทนไอ้การทำทีว่าหาเลขาฯ ใหม่นั้น ก็เพื่อไมให้ใครอ่านออกเท่านั้นแหละ และก็เพื่อบีบให้เธอต้องไปตามทางที่กำหนด แบบเข้าใจกันทุกฝ่าย เธอร้องไห้ แต่รีบเช็ดนํ้าตา แล้วพูดสั้น ๆ ว่า เข้าใจนายค่ะ เครื่องดักฟังในรถยนต์  ลังจากการลาด้วยสัญญาที่สิ้นสุด ก็เป็นวาระที่ตัว เองหยุดพักผ่อนลักพัก เพื่อเตรียมตัวเตรียมใจลุย ต่อไป ขอยืดเวลาเริ่มต้นใหม่ลักนิด ให้รางวัลกับตัว เองด้วยการพักผ่อนซะบ้าง เป็นการชาร์จแบตเตอรี่ ไปด้วยในตัว

เครื่องดักฟัง

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

อย่าปล่อยให้แฟนนอกใน ด้วยเครื่องดักฟัง

ข้าพเจ้าเซื่อแน่ว่าความทุกข์ของครอบครัวและความทุกข์ยองมนุษย์ส่วนมากมาจากการที่ไม่ได้นิกถีงข้อผูกมัดเมื่อเราเอ็นซื่อเพิอสิงที่เราคิดว่า จะให้ประโยชน์แก่เรา ข้าพเจ้าหมายถึงแง่ต่างๆในชีวิตของเรา เซ่น การ ยืมเงิน การเอ็นสัญญาทุกชนิด วงจรดักฟัง  การร่วมหุ้นในการทำอะไร มีคนหลายคน ที่ชอบร่วมหุ้นทำอะไรกับผู้อื่นมาก คนพวกนี้เข้าร่วมในสิงเหล่านี้ง่ายเหมีอน การจำนองสิงของ แม้แต่การแต่งงาน เป็นการง่ายมากที่จะเซ็นร่อ ที่จะรับ ที่จะตอบรับ ที่จะผูกมัดตัวเอง ในการทำอะไร แต่อาจจะเป็นการยากจะทำให้สำเร็จ จะต้องใช้เวลานาน แสนนานที่จะไต้รับผลตอบแทน ที่จะเศร้าโศกและเสียใจและสำนีกในความผิด เป็นการง่ายที่จะเช้าไปส่การมีช้อผูกมัดแต่บางครั้งเป็นการยากเหลิอเกินที่ทำ ให้สำเร็จ และบ่อยคเงที่เรามักจะพบความเพลิดเพลินที่เราเสาะแสวงหาโดย การมีช้อผูกมัด แต่สีงที่ไต้โม่มีอะไรเลยนอกจากภาพลวงตา เรามักจะทำ ตามผู้อีน มักจะตามแฟชั่น และมักจะติดยึดกับตัวเอง มีช้อผูกมัดและมีการ ตัดสีนใจแบบสายตาที่ไม่ไกลก็เพึ๋อจะแข่งหรีอไปให้ทันผู้อื่น เราจะไม่คิดมอง ไปให้ไกลกว่าช่วงเวลาที่เป็นอยู่ และไกลไปกว่าความสนุกสนานที่กำลังได้ รับในทัจจุบัน มองไปส่คุณค่าและการประยุกต์ใช้สีงต่าง ๆ ไปยู่วันเวลาที่'จะ มาหาเราในอนาคต ดักฟังระยะไกล  และไปส่หนี้สินที่เราจะต้อง'ใช้ และค่าใช้จ่ายที่เราจะ ต้องจ่าย เราต้องพิจารณาช้อผูกมัด การเช้าไปร่วมในการทำอะไรกับผู้อื่น เวลาหรีออะไรก็ตามแต่ที่จะต้องอุทิศ เพิอที่เราจะทำสีงใดสีงหนื่ง เพราะสีง ที่เรากระทำจะเป็นช้อผูกมัดตัวเรา ไม่ว่าจะผ่านไปนานลักเท่าไรเราควรจะเช้าใจช้อผูกมัดที่เราเช้าไปมีส่วนอย่างซัดเจน จงมองซ็วิต และพิจารณาช้อผูกมัดทั้งหมดอย่างระมัดระวังและอย่างมีเหตุผล จงค่อย ๆ พิจารณาก่อนที่เซ็นร่อและประพฤติตัวเหมีอนกับกุ้งในหม้ออบเป็นการง่ายที่จะมีช้อผูกมัดแต่อาจจะไม่ง่ายที่จะทำให้สำเร็จ และ ช้อสำคัญบางครั้งอาจจะหาทางออกไม่ได้เลยครั้งหนั้งขณะที่องค์สมเด็จพระสัมมาส้มพุทธเจ้าทรงสอนธรรมะแก่ ประซาซนในหมู่บ้านเลก ๆ อุปกรณ์ดักฟัง  แห่งหนื่ง ทรงหยิบก้อนกรวดสินั้าตาลออกจากย่าม พร้อม'ทั้งตรัสว่า “ก้อนกรวดทอนนี้คือครู'ยองอาตมา,,โดยวิธีการกล้ำสัญญาณ พระองค์ทรงอธิบาย ว่าวันทั้นทั้งวันขณะเสด็จพระราซดำเนินไปตามทางเดิน พระองค์ไม่ได้ทรง สังเกตความงามสองข้างทางเลย จนกระทั้งก้อนกรวดเล็ก ๆ เข้าไปในฉลอง- พระบาทหนังสานโปร่ง ดอนนั้นพระองค์จำเป็นต้องหยุดเพื่อก้มลงหยิบก้อน กรวดออกจากฉลองพระบาท ขณะนั้นเองได้ทรงสังเกตเห็นสีฟ้าของท้องฟ้า  เครื่องดักฟังราคาถูก ความงามยองด้นไม้ กล็นหอมของดอกไม้สองข้างทาง แม้แต่สิอันสดใสของ ผิเส์อ พระองค์ตรัสว่า “อาตมาเดินฝานความงามมามากมายแต่ไม่ได้สังเกต ความงามนั้นเลยจนกระทั่งก้อนกรวดเล็กเข้าไปในรองเท้าเลยต้องหยุด นี่คือความเขลายองมนุษย์มนุษย์มักจะถูกสอนจากความทุกข์ ความเจ็บ ปวดมากกว่ากฎเกณฑ์หรือคำทั่งสอน,,


เครื่องดักฟัง

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ภายในเครื่องดักฟังล้วนมีแผงวงจรต่างๆ ที่สามารถเกิดระเบิดขึ้นได้ ตอนจบ
8.    หลังจากทะเลาะกันแล้ว เขาเป็นฝ่ายโทรศัพท์ขอโทษคุณก่อนใช่
9.    เขาคิดจะแนะนำบิดามารดาของเขาให้คุณรู้จักหรือไม่?
10.    เมื่อคุณพูดถึงคำเล่าลือของผู้ชาย เขาจะโกรธทันทีใช่ไหม?
11.    ขณะนัดพบ  ดักฟังโทรศัพท์มือถือ ถ้าหากมีเพื่อนเข้ามารบกวน เขาจะวุ่นวายใจใช่ไหม?
12.    เขารู้ว่าคุณไม่ชอบทานอะไรหรือไม่?
13.    ขณะที่เขาไปทัศนาจรเขาจะโทรศัพท์หรือส่งจดหมายถึงคุณหรือไม่?
14.    เขาพูดถึงความฝันในอนาคตกับคุณบ่อยๆ ใช่ไหม?
15.    หลังจากนัดพบกันแล้วเขาจะล่งคุณกลับบ้านใช่ไหม?
16.    เขาจำวันเกิดของคุณได้หรือไม่?
17.    ขณะพบกับเพื่อนของเขา เขาจะแนะนำให้คุณรู้จักหรือไม่?
18.    ขณะที่คุณนอนพักอยู่ที่บ้านเพราะเป็นไข้หวัด เขาจะรีบมาเยี่ยม คุณใช่ไหม?
19.    เมื่อเขาเห็นคุณพูดคุยกับผู้ชายคนอื่นๆ เขาจะสอบถามความ สัมพันธ์ของพวกคุณหรือไม่?
20.    แม้ว่าจะไม่สนิทสนมกับคุณมากเท่าไหร่ แต่เขาก็คิดอยากมีเพศ สัมพันธ์กับคุณใช่ไหม?
21.    เขาไม,พูดถึงข้อบกพร่องของเพื่อนคุณใช่ไหม?
22.    ขณะที่คุณเดือดดาลเพราะความล้มเหลว เขาจะอดทนไม่โกรธคุณ?
23.    เมื่อเขามีความทุกข์ยาก เขาจะปรึกษาหารือกับคุณใช่ไหม?
24.    เขาเคยพูด ดักฟังภาษาอังกฤษ ข้อบกพร่องของคุณให้คนอื่นฟังหรือไม่?
25.    ถ้าหากคุณขาดการติดต่อกับเขาหลายวัน เขาจะเป็นห่วงว่าเกิด อะไรขึ้นกับคุณใช่ไหม?
26.    เมื่อเขามีเรื่องสบายใจเขาต้องเล่าให้คุณฟังใช่ไหม?
27.    เมื่อเขาเห็นสีหน้าของคุณ เขาทราบทันทีว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่?
28.    คุณเพียงแต่ขอโทษเขา เขาจะยิ้มออกทันที?
29.    เขาคิดจะสอนสิ่งที่เขาชอบให้กับคุณ?
30.    ขณะที่คุณเผชิญกับวิกฤตการณ์ เขาจะกังวลใจคล้ายกับว่าเป็น เรื่องตนเอง?
31.    เขาจะส่งของ เครื่องดักฟังในรถยนต์ ขวัญให้คุณด้วยความระมัดระวังใช่ไหม?
32.    ไม่ว่าเรื่องอะไรเขาต่างไม่เคยปิดบังคุณเลยใช่ไหม?
33.    เขามัดพบคุณบ่อยๆ ใช่ไหม?
34.    เขาจะฟังคุณบ่นโดยไม่พูดตอบโต้ใช่ไหม?
35.    ขณะที่ชายอื่นประเมินค่าคุณตา เขาจะโกรธใช่ไหม?
36.    ขณะเดินเขาจะเดินให้สอดคล้องกับความเร็วของคุณใช่ไหม?
37.    เขาไม่สนใจความเคยชินที่ไม่ดีของคุณใช่ไหม?
38.    เขาเคยไปทัศนาจรกับคุณใช่ไหม?
39.    ขณะที่เขาไปบ้านคุณ เขาจะพูดคุยกับคนในครอบครัวของคุณ ด้วยความสนิทสนมใช่ไหม?
40.    เขาจะดีใจกับประสบการณ์ใหม่ๆ ของคุณใช่ไหม?
41.    เขาสนใจความคิดเห็นของเพื่อนๆ ของคุณซึ่งมีต่อเขาใช่ไหม?
42.    เมื่อเขาได้เห็นหรือได้อ่านเรื่องราวที่สนุกสนาน เขาจะแนะนำให้ คุณอ่านใช่ไหม?
43.    ขณะมัดพบแม้ว่า ดักฟังราคาถูก คุณจะไปสายมาก เขาก็ไม,โกรธใช่ไหม?
44.    เมื่อคุณกระทำหรือพูดในสิ่งไร้เหตุผล เขาจะตำหนิคุณตรงๆ ใช่ไหม?
45.    เขาจะบอกสภาพทางเศรษฐกิจของเขากับคุณใช่ไหม?
46.    แม้ว่าจะอยู่ห่างกันคุณก็สามารถรู้สึกว่าเขาจ้องมองคุณใช่ไห

เครื่องดักฟัง