วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558

การติดตั้งอุปกรณ์ไร้สายเพื่อติดตามสันญาณรับฟัง

นอกจากนั้น การห้ามชาวต่างประเทศมิให้อยู่ในเขตหนึ่งที่หวงห้าม ก็เพื่อตัดการค้าขาย อันมีความมุ่งหมายเพื่อก่อความลำบากให้แก'ญี่ปุน เท่านั้นเอง และเป็นการไล่ชาวญี่ปุนให้ออกไปเสีย การกระทำเซ่นนี้ฝ่ายไทย จะได้ประกอบการขัดขวางญี่ปุนได้สะดวกขึ้น เซ่น เมื่อผมไปตรวจราชการ ทางภาคพายัพ ก็ได้เห็นร้าน เครื่องรับฟังสัญญาณ ค้าญี่ปุนที่เชียงใหม่มีอยู่ และได้รับรายงาน ว่าญี่ปุนเหล่านั้น ทำการประกอบการจารกรรมด้วย ดังนั้นผมจึงตกลงใจ ห้ามมิให้ชาวต่างประเทศอาศัยอยู่ เพื่อประสงค์จะขับไล่ญี่ปุน อนึ่ง เรา สังเกตเห็นว่า การค้าขายได้ตกอยู่ชาวต่างประเทศแทบทั้งสิ้น ถ้ามีชาวต่าง ประเทศอยู่ประกอบการค้าจุดมุ่งหมายเฉพาะ ญี่ปุนทั่วๆ ไปก็จะได้รับประโยชน์สะดวกสบาย ถ้าไม่มีชาวต่างประเทศที่ใด การค้าขายของญี่ปุนก็จะขัดข้อง ผมเห็นดังนี้ จึงกำหนดว่าที่ใดมีทหารญี่ปุนอยู่มาก ที่นั้นจะต้องเป็นเขตหวงห้าม มิให้ ชาวต่างประเทศพำนักอาศัยอยู่ ได้มีการหวงห้ามเขตมากแห่งในภาคพายัพ มากกว่าในภาคอื่น ที่เป็นดังนี้เพราะเราคิดจะใช้กองทัพภาคพายัพเป็น ฐานทัพกลับตัวต่อ!'กับญี่ปุน และเพราะรามีทหารไทยอยู่ที่นั่นมาก การ ทำการติดต่อกับกองทัพสหประชาซาติ อุปกรณ์ดักฟังไร้สาย สัมพันธมิตรก็กำลังดำเนินอยู่ทางทิศ นั้น เกรงว่าญี่ปุนจะไปทำยุ่มย่ามขัดขวางเรา เราจึงได้ห้ามคนต่างด้าวไม่ ยอมให้เข้าพักอาศัยอยู่อย่างเด็ดขาด อย่างไรก็ดีสังเกตได้ว่า ในภายหลัง เราก็ได้อนุม้ติให้ซาวจีนเข้าไปพำนักอยู่ได้ เมื่อเห็นว่าจีนไม่เป็นคนชอบทำ มาค้าขายกับญี่ปุนเสมอๆการขัดขวางญี่ป่นด้วยการโฆษณาเราได้พยายามขัดขวางญี่ปุนทุกวิถีทาง ได้พยายามปรับความ เข้าใจมิให้หนังสือพิมพ์ลงเรื่องที่ดีเกี่ยวกับญี่ปุน การพูดในวิทยุนั้นส่วน มากเป็นการต่อต้านญี่ปุน ๙๐% ของเรื่องสามัคคีไทยที่ผมได้ส่งไปให้อ่าน ทางวิทยุกระจายเสียง ก็ล้วนแต่มีเจตนาที่จะขัดขวางญี่ปุน และปลุกป่นให้ คนไทยเกลียดญี่ปุนเป็นหลักสำคัญ ดักฟังโทรศัพท์  จนกระทั่งในตอนต้นๆ ญี่ปุนถึงกับส่ง ทหารออกสืบหาตัวสามัคคีไทย มีการบังคับทางสำนักหนังสือพิมพ์บางแห่ง ให้แจ้งแก,เขาว่า สามัคคีไทยคือใครผมเชื่อว่า การที่คนไทยพากันเกลียดญี่ปุนทั่วไปจนบัดนี้ ก็เป็น ผลจากการโฆษณาของเราที่ได้กระทำมาแล้ว ทั้งในทางวิทยุและทาง หนังสือพิมพ์ อันเป็นหัวแรงอันสำคัญที่สุด วิทยุที่ลังให้ฟังคำสั่งของผม โดยตรงและให้ข้าราชการส่งวิทยุเสมอ ก็เพื่อให้ชาติคอยฟังอาณ้ติลัญญาณ ของณี่ปุนพร้อมกัน

เครื่องติดตามตัวบุคคล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น