วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2558

เครื่อฟังหูสำหรับคนแก่ที่มีประสิทธิภาพสูง

แต่สำหรับ เพ่รด หากตัดแนวคิดในด้านร้ายๆ ที่มีต่อสงคราม ออกไป แล้วมองในมุมกลับ เขาคิดว่าสงครามที่เกิดขึ้นคือ "การปีกงาน ชั้นดี' ที่ไม่ลามารถหาที่ไหนได้อีกแล้วในโลกนี้ เพราะการทำหน้าที่ นักบินนี่เองที่ทำให้ เฟรด ได้เรียนรู้ว่หากสามารถเชื่อมต่อทุกจุดของเครือข่ายผ่านศูนย์ กลางได้ ก็จะเกิดประสิทธิภาพอย่างมหาศาล ไม่ว่าจะเป็น ระบบที่นำส่งพัสดุ จดหมาย ผู้คน รวมทั้งเครื่องบินที่ใช้นำส่ง"เมื่อคิดได้เช่นนี้ เครื่องฟังหูนำเข้า  หลังจากปลดประจำการในปีพ.ศ. 2513 ด้วย การทำยอดการบินกว่า 200 เที่ยวบิน เฟรดจึงนำ 'การบ้านที่อาจารย์ เห็นว่าไร้ค่า' และแม้แต่ตัวเขาเองก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มด้นตรงไหน อย่างไร มาปดฝ่นลร้างธุรกิจให้เป็นจริงขึ้นมาด้วยการลร้างให้จินตนาการมาหลอมรวมกับประลบการณ์ทาง ด้านการบิน ให้กลายเป็นธุรกิจขึ้นมาได้อย่างน่าทึ่งในปีพ.ศ. 2514 ด้วย วัยเพียง 27 ปี จากการใช้เงินเก็บและมรดกของพ่อ เขาได้ซื้อเครื่องบิน ดาลซอลต์ฟอลลำแรกมาใช้งานในการดำเนินกิจการ "เฟเดอรัล เอ็กชเพรล คอร์เปอเรชั้น" เพื่อจัดส่งวัสดุไม่ว่าจะขึ้นใหญ่หรือเล็ก โดยเฉพาะชิ้นเล็ก ตังที่เขาเคยนำเสนอเอาไว้ในการบ้าน กลางของสหรัฐอเมริกา เป็นเครืรวมทั้งเพิ่มหลักการบริหารและดำเนินกิจการ ที่ยังคิดไม่ออก ตอนล่งการบ้านว่าจะทำอย่างไร แต่เมื่อได้เรียนรู้ระบบการทำงานของ กองทัพ จากประลบการณ์ในสงครามเวียดนาม ช่องว่างนั้นจึงถูกเติมเต็ม ด้วยระบบ '‘รวมศูนย์ และนำจ่าย' รวมถึงการดำเนินการภายใต้หลัก กลยุทธ์ทางการตลาด 4 ประการคิอหนึ่ง ต้องมีสินค้าและบริการที่เป็นไปได้ ลอง ต้องมีกลยุทธ์ดึงดูดใจ ลาม ต้องมีระบบการ'จัดการที่มีประสิทธิภาพ สี่ หูฟังคนแก่     ความต้องการเป็น "ผู้นำ" ซึ่งคือสี่งสำคัญที่สุด ดังนั้นคนที่เป็นผู้นำจะต้องบริหารให้คนทำงาน ได้ทำงานที่ตนถนัดให้ดีที่สุดในทุกๆ วันจากวันนั้นจนถึงวันนี้ จากการบ้านที่ให้ใครๆ ดูใน ยุคสมัยนั้นก็คงไม่ปีใครเมื่อว่าจะเกิดขึ้นจริง แต่ เฟรสนิท ก็ทำให้ บริษัทขนส่ง เฟเดอรัล เอ็กซเพรส คอรเปอเรชั่น หรือที่เรียกว่า "เฟดเอ็กซ" คือบริษัทขนส่งและโลจิสติกระดับโลก ที่นิมูลค่าหลายหมื่นล้านเหรียญสหรัฐมีเครื่องบิน และยานยนต์กว่าพันคัน มีพนักงานและผู้ร่วมกลุ่ม อิลระทำการส่งสินค้ามากกว่าหนึ่งล้านชิ้นต่อวัน จากที่กล่าวมานี้ คุณผู้อ่านคงพอจะพิจารณาได้ว่าการสร้างลรรค์ หรือคิดค้นธุรกิจที่เป็นไปไม'ได้ให้เกิดขึ้นได้นั้นต้องถูกนำมาผ่านแนวคิด การวิเคราะห้ การตรวจสอบ การวิจัย และกาพิจารณาในเรื่องของความเป็นไปไต้ ผลกำไร ความคุ้มทุน จึงจะคุ้มค่าที่จะนำมาสร้างสรรค์ หรือพยายาม ผลักดันให้กลายเป็นจริงแน่นอนว่านี่คือสิ่งที่ ''ยาก" ที่จะเป็นไปได้ หูหนวก  หรือคือแนวคิดที่ ''เป็นไปได้แต่ก็ยากที่จะประสบความสำเร็จ" เพราะมีปั'จจัยที่สำคัญ ต่างๆ มาเป็นตัวกำหนดมากมาย โดยเฉพาะ ’'ความเชื่อมั่น และ ความท้อถอย'ส่วนใหญ่เมื่อผ่านการค้นคว้า พัฒนา หรือวิจัยไปได้สักพักก็จะ พบกับทางตัน เผชิญกับความไม่เหมาะสมในด้านต่างๆ กลายเป็นความ ล้มเหลว เหมือนเอาเงินทุนไปละลายอย่างไม่คุ้มค่า

เครื่องช่วยฟัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น