วันจันทร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2558

การสืบสวนเป็นไปด้วยความยากลำบากเมื่อผู้ต้องหาไม่ยอมรับสารภาพ

 เมื่อเด็กๆ เติบโตพอที่จะเรียนรู้โลกภายนอกได้แล้ว คุณพ่อ คุณแม่อาจซักชวนลูก สร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆ ยามว่าง เพื่อเพิ่มรายได้ พร้อมกับเพิ่มการเรียนรู้คุณค่าของเงินและการทำงาน เช่น ซักชวนให้ เด็กๆ ดักฟังไร้สายเลือกหาเสื้อที่ใส่ไม่ได้แล้ว หรือตุ๊กตาตัวเก่าออกมาขายเปิดท้าย หรือ ประดิษฐ์สิ่งของจากข้าวของที่ไม่ใช้แล้ว (รีไซเคิล) เพื่อนำมาขายในราคาสมเหตุสมผลให้เด็กๆ ได้บริหารเงินส่วนนี้ด้วยตัวเอง โดยที่คุณ พ่อคุณแม่คอยทำเป็นแบบอย่างหรือชี้แนะบ้าง เช่น นำเงินที,ได้มาเก็บ ออมเพิ่มค่าในธนาคาร หรือนำเงินที,ได้จากการขายครั้งนั้นมารวบรวม และแบ่งส่วนทำทุน เพื่อการค้าขายในครั้งต่อไป หรือ‘ฝึกให้เด็กๆ ได้ เรียนรู้การให้ควบคู่ไปด้วย เช่น นำเงินส่วนหนึ่งไปบริจาคหรือทำบุญใน วันสำคัญของเขา เช่น วันเกิด เป็นต้นเมื่อคุณพ่อคุณแม่พาลูกๆ ออกไปนอกสถานที่ ได้มีโอกาสพบปะ กับผู้คนต่างสาขาอาชีพในสังคมบ้าง ก็ควรชี้แนะให้เด็กๆ ได้รียนรู้,ทำความ เข้าใจในอาชีพนั้นๆ เช่น เมื่อเด็กๆ ได้มีโอกาสไปโรงพยาบาลเพื่อพบ แพทย์ คุณพ่อคุณแม่ก็ควรชี้แนะให้เด็กๆ ได้เรียนรู้แนวทางการทำงาน ของคุณหมอหรือพยาบาล รวมทั้งอาชีพอื่นๆ ที่เด็กๆ ได้ให้ความสนใจ เพื่อชักจูงให้เขาได้เห็นถึงคุณค่าในการประกอบอาชีพหลากหลายสาขา พร้อมกับสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กๆ เพื่อให้เขาเข้าใจในระบบ การทำงาน และมีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต ที่สามารถ สร้างให้เขาได้รับประโยชน์ทั้งทางใจและกายกล่าวคือ ได้ทั้งความสุข สนุกสนาน รวมทั้งประสบการณ์การทำงาน และที,สำคัญยังได้เรียน รู้ความสามารถ ในการส่งเสริมความมั่นคงทาง ดักฟังขนาดเล็ก ด้านการเงินของตัวเขา เอง รวมทั้งคนในครอบครัวอีกด้วยแน่นอนที่สุดการเป็นคนก้าวล้ำทันกระแสการเปลี่ยนแปลง ของโลกนั้น ส่งผลดีต่อการบริหา รเงินทองในสภาพสังคมปัจจุบันอย่าง แน่นอน และสิ่งเหล่านี้คุณพ่อคุณแม่สามารถปลูกฝังให้เกิดเป็นนิสัย ติดตัวลูกๆ ได้ตั้งแต่ในวัยเยาว์ เสริมสร้างให้เขาเหล่านั้นเป็นคนที่มีความ กระตือรือร้นอยู่เสมอ ไม่เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่เบื่อกับการเปลี่ยนแปลง และมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมอยู่เสมอ และคิดให้เป็นเพราะความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และการก้าวทัน กระแส เตรียมพร้อมยอมรับและปรับตัวจะช่วยให้เด็กๆ สามารถบริหาร จัดการตัวเองได้เป็นอย่างดี และสิ่งเหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่อความอยู่รอด รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของเด็กๆ โดยเฉพาะแนวทางการบริหารเงิน ในการสร้างรายได้ให้กับตัวเขาเองในอนาคตอีกด้วย สถานการณ์ที,ได้ยกตัวอย่างข้างต้นนี้ จะส่งผลกระทบที,น้อยลง กับบุคคลที,ก้าวทันกระแสโลก รับทู้หตุการณ์ได้อย่างรวดเร็ว สามารถ คิดตามและอุปกรณ์ดักฟังมือถือ ปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิตเพื่อให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง ของสถานการณ์นั้นๆ ภายในสังคมปัจจุบันได้ และที่สำคัญยังสามารถ เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส ในการเสริมสร้างรายได้ให้เข้ากับสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงนี้ เช่น

เครื่องติดตามตัว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น