วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2558

เครื่องดักฟังเป็นอุปกรณ์ที่คนทั่วไปก็สามารถใช้งานเพื่อสืบหาความจริงได้

ในโลกนี้มีธุรกิจ การค้า รวมถึงสินค้าและการบริการอยู่มากมาย มหาศาล แต่คุณผู้อ่านเคยสงสัยบ้างไหมว่า "ทำไมในบรรดาสินค้านับ ล้านๆ ชิ้นนั้น คุณสามารถจำสินค้าอย่างน้อยก็เปีนหลักร้อย หลักพัน ในล้านๆ ชิ้นนั้นได้?"คำตอบก็คือเพราะธุรกิจ การค้า สินค้า และการบริการหนึ่งใน ล้านชิ้นเหล่านั้น สามารถสร้างความจดจำให้กับผู้คน ตัวอย่างที่คุณ ผู้อ่านคุ้นเคย จดจำ และรู้จักกันดีแม้ไม่เคยใช้สินค้า หริอบริการนั้นมา ก่อน เข่นสโลแกนโฆษณานํ้ามันเครื่อง อุปกรณ์นักสืบ  ไดเกิยว ทูที ที่เสนอเอาไว้ว่า ’‘เครื่องฟิต สตาร์ตติดง่าย'สโลแกนโฆษณาเครื่องถ่ายเอกสาร มิต้า ที่ลูกเด็กเล็กแดง ชอบเอามาพูดเล่นจนติดปากว่า "เล็กๆ มิต้าไม1 ใหญ่ๆ มิต้าทำ ปรัชญา ของเราคือทำเครื่องถ่ายเอกสารเพืยงอย่างเดียวให้ดีเยี่ยม"โลโก้ของ เชลล์ ชวนขิม แม้ช้อยนางรำ และหมึกแดง ที่ หากใครๆ เห็นว่ามิติดตราประทับอยู่ที่ร้านอาหารใด นั่นหมายถึงร้าน นั้นได้ตรารับรองมาตรฐานความอร่อยไว้แล้วโลโก้ของเคริอข่ายโทรศัพทัเคลื่อนที่ ดีแทค ที่ปลื่ยนมาเป็น ลูกไม้สีฟัา ที่ทำให้ผู้พบเห็นหริอผู้ใช้บริการรู้สึกได้ถึงอารมณ์ที่ดีในการ ใช้บริการนี่เป็นเพียงบางส่วนของสินค้า หรือบริการ ที่มีสโลแกน หรือ โลโก้ เป็นที่รู้จักของผู้คนจำนวนมหาศาล ในบรรดาสินค้า หรือบริการ ที่มีอยู่นับล้านสิงล้านอย่างบนโลกใบนี้หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือกิจการต่างๆ คงจะดีไม่น้อย ถ้าสามารถใช้สโลแกน หรือโลโก้ มาเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดมาทำให้ สินค้าหรือ บริการของคุณเป็นที่รู้จักในวงกว้างเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ แต่ก็ไม่ยากที่จะทำให้เกิดขึ้น ซึ่งนอกจาก  ดักฟังไรสายราคาถูก คุณต้องสร้างสโลแกน หรือโลโก้ ให้เป็นที่จดจำและมีความโดดเด่นแล้วสิ่งสำคัญที่อยู่เหนือสโลแกนและโลโก้คือต้องยืนยัน การปฎิบ้ติงานทางต้านธุรกิจ ตามปรัชญา หรือตามอุดมการณ์ ที่ให้ไว้กับลูกค้าผ่านสโลแกน หรือโลโก้ อย่างไม่ขาดตก บกพร่อง อันจะทำให้ลูกค้าปีความเชื่อใจ และจงรักภักคืในคัว สินค้าหรือบริการของคุณ ว่าให้ประโยชน์แก1พวกเขาไต้ตาม สโลแกน หรือโลโก้ที่ไต้วางเอาไว้จริงๆตัวอย่างที่ดืซึ่งผู้เขียนภูมิใจเลนอ ได้แก่ การออกแบบสโลแกน และโลโก้ของบริษัทที่ให้การบริการทางด้านการขนส่ง รวมถึงธุรกิจการ ขนส่งจากบ้านถึงบ้านที่ใหญ่ที่ลุดในประเทศญี่ป่น นั่นก็คือ  ฟังเสียงขนาดเล็ก "บริษัท ยาโม- โต้ จำกัด" (Yamato Holdings Co., Ltd.)ซึ่งมืสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกินชา ของเมือง'โตเกีย'ว  
                                                                                                                           ปัจจุบัน มิการดำเนินธุรกิจอยู่ในเมืองใหญ่ๆ ของโลก เช่น นิวยอร์ก เป็นต้นแต่เพราะการออกแบบโลโก้ของบริษัทเป็นรูปวงรีลีเหลือง และ มิรูปแม่แมวดำคาบลูกลืดำอยู่ข้างในวงริอีกชั้นหนึ่ง คนทั่วไปจึงเริยกว่า บริษัทขนส่งแมวดำ หริอ "คุโระ เนโกะ"ความจริงแล้วโลโก้ของบริษัทนี้ ได้ผ่านการออกแบบมา อย่างยอดเยี่ยมและมีความหมายลึกซึ้งอย่างไม่น่าเซึ้อเพราะ รูปแม่แมวลึดำกำลังคาบลูกแมวนั้น สื่อให้เห็นถึงคำมั่นสัญญา ของบริษัทว่า ''พวกเขาจะดูแลสินค้าหรือพัสดุ เสมือนคนใน ครอบครัวของพวกเขาเลยทีเดึยว" เพราะ "แมว" ในความเชื่อของคนญี่ป่นนั้นหมายถึง "ความ โชคดี" ส่วนแมวคาบลูกละท้อนให้เห็นถึง "ความทะนุถนอมในการขนส่ง" เพราะแม่แมวนั้น จะคาบลูกด้วยความทะนุถนอมเป็นอย่างมากนี่จึงเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทางการค้าง่ายๆ แต่เยี่ยมยอด ด้วยการ ลร้างสโลแกน สร้างโลโก้ หรือตราสินค้าให้เป็นที่จดจำจากนั้นก็มุ่งมั่นปฏิบัติตามหลักการค้า หลักการดำเนินธุรกิจ ตามแนวทางของสโลแกน หรือโลโก้สินค้าที่ได้วางเอาไว้อย่างไม่แปรเปลี่ยน หรือออกนอกประเด็นโดยต้องพัฒนาให้กลายเป็นจุดเด่นเหมือนกับที่บริษัท ยาโมโต้ จำกัด ที่เขาสามารถตอกยํ้าสโลแกนและโลโก้ อันเปรืยบเสมือนหลัก ปรัชญาในการบริหารบริษัทไปในตัว จนได้รับการกล่าวขวัญไปทั่วโลกซึ่งคุณหรือใครๆ ก็ลามารถทำตามอย่างบริษัทแม่แมวดำคาบลูก แห่งนี้ได้ เพื่อที่จะ "รวยตลอดขาติ" เพียงแต่ หาสโลแกน และโลโก้ กิจการของคุณให้ลงตัว the stimulated emission ofไปจนถึงยึดหลักปฏิบัติตามที่ได้ให้คำมั่นสัญญา กับลกค้าให้ได้


เครื่องดักฟัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น